04.09.15

Туск: майбутнє України є дзеркальним відображенням майбутнього ЄС


Туск: майбутнє України є дзеркальним відображенням майбутнього ЄС

Дональд Туск, президент Європейської Ради, виступив 3 вересня перед учасниками конференції послів Євросоюзу. У своєму виступі він торкнувся, серед іншого, питань стосунків з Україною та відповіді ЄС на кризу міграції з країн-сусідів.
Візит Президента України Петра Порошенка до Брюсселя минулого тижня "був можливістю ще раз подивитися на конфлікт в Україні та на нашу відповідь на нього", - заявив Туск. "Ми вітаємо новий заклик поважати перемир'я, яке було запроваджене минулого вівторка, та дуже важливу угоду про зменшення боргу України".
"Давайте сподіватися на належне виконання Мінської угоди, яка в останні кілька місяців була небезпечно близькою до нівелювання. Останні драматичні події в Києві тільки доводять, яким складним є процес", - заявив Туск.
Президент Європейської Ради також висловився про відносини між ЄС, Україною та Росією. "Звісно, я радий, що ЄС зберіг свою єдність у питанні санкцій, накладених на Росію після незаконної анексії Криму. Шлях уперед полягає в подвоєнні наших зусиль щодо підтримки процесу реформ в Україні та у спротиві спробам дестабілізувати країну", - заявив він.
"Ситуація в Україні є тестом на перевірку засадничих цінностей Європи в сусідніх країнах. Країни регіону спостерігають за тим, чи можуть інші порушувати їхні кордони, бо це має величезні наслідки для їхньої власної безпеки. Вони хочуть знати, чи у майбутньому пануватиме верховенство права або суміш сили та корупції, яку вони знали в минулому. Майбутнє України є дзеркальним відображенням майбутнього Європейського Союзу як глобального гравця", - заявив Туск.
Говорячи про великі проблеми міграції, з якими зараз стикається ЄС, президент Євроради говорив про потребу "дотримуватися наших зобов'язань в рамках конвенції ООН про статус біженців", однак водночас ЄС "в цьому процесі не може жертвувати суспільним порядком". За словами Туска, він зараз працює з країною-головою ЄС та лідерами країн ЄС для побудови нового консенсусу щодо відповіді ЄС на збільшення кількості шукачів притулку. Він також звернув увагу на суперечності усередині ЄС: деякі країни "думають над тим, як зупинити хвилю міграції", тимчасом як інші сподіваються на більшу солідарність та пропонують обов'язкові квоти на прийняття шукачів притулку.
Див. повний текст виступу Туска (англійською мовою)

Tusk: Ukraine's future is a mirror image of the European Union's future

Donald Tusk, the president of the European Council, addressed today the annual EU ambassadors' conference. In his address he focused, inter alia, on relations with Ukraine and dramatic migrants' crisis faced by the EU.
"When President Poroshenko visited Brussels last week, it was an opportunity to review the ongoing conflict in Ukraine and our response. The new call to respect the ceasefire, in place since Tuesday, and the vitally important deal on debt reduction for Ukraine are very welcome. Let us hope for the proper implementation of the Minsk agreement, which has come dangerously close to falling apart over the past few months. The latest dramatic events in Kiev only prove how difficult the process has been," Tusk said.
"Of course, I am pleased that the Union has maintained its unity on the sanctions imposed on Russia after the illegal annexation of Crimea. The way forward is to re-double our efforts to support the reform process in Ukraine and to resist attempts to destabilize the country. Ukraine's case is a test of Europe's fundamental values in the neighbourhood. Countries in the region are watching to see whether sovereign borders can be violated, because this has huge implications for their own security. They want to know whether the future is the rule of law, or the mix of muscle and corruption they have known in the past. Ukraine's future is a mirror image of the European Union's future as a global actor," he added.
Addressing the migrants issue he said that the EU "will fulfill our responsibilities under the UN refugee convention". "But that cannot be done if we sacrifice public order in the process", he said. "I am now working with the Presidency and with leaders to build a new consensus between governments on how the Union responds to sudden influxes of asylum seekers". "Some member States are thinking about containing the wave of migration... Others expect greater solidarity in advocating inter alia a so-called obligatory basis for quotas", he said.
Read the full text of Tusk's address


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.