28.09.15

Перші результати проекту ЄС щодо захисту прав ВПО були представлені в Харкові
Харків, 28 вересня 2015

Перші результати проекту ЄС щодо захисту прав ВПО були представлені в Харкові


28 вересня проект ЄС «Захист прав внутрішньо переміщених осіб в Україні» презентував перші результати своєї роботи в Харкові. Незважаючи на те, що проект стартував лише у червні 2015 року, багатьом внутрішньо переміщеним особам (ВПО) було надано безкоштовне житло та забезпечено їх іншими найнеобхіднішими речами, щоб адаптуватися до нових умов життя. Окрім того, ВПО отримали юридичну, соціальну та психологічну допомогу та медичне обслуговування.
Одним із основних напрямків роботи є працевлаштування ВПО, оскільки це підвищує рівень власних можливостей ВПО та їх соціальну захищеність. Окрема увага приділяється людям похилого віку та людям з обмеженими можливостями, які є найменш захищеними верствами населення.
Зокрема, очікується, що незабаром відбудеться запуск повноцінного ресурсно-транзитного хабу для допомоги ВПО.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, контактуйте з: пані Яною Смелянською, журналістом Харківської правозахисної групи, email: yana.smelyanskaya@gmail.com або моб.: 066-8930025
Загальна інформація
Проект ЄС  «Захист прав внутрішньо-переміщених осіб в Україні» спрямований на реалізацію прав внутрішньо переміщених осіб в шести регіонах України, розвиток конструктивної співпраці між громадянським суспільством і державою для ефективного захисту прав ВПО та зміцнення впливу громадянського суспільства на відповідну державну політику. Проект реалізується громадською організацією "Харківська правозахисна група " у партнерстві з благодійними фондами "Станція Харків", "Країна понад усе", "Благо", "Зміцнення пожежної та техногенної безпеки", "Берегиня Сходу", "Ренесанс".
Більше інформації на сторінці проекту: http://bit.ly/1OX5dmr
Kharkiv, 28 September 2015

The First Results of the EU-funded Project on Human Rights Protection of IDPs Presented in Kharkiv

On 28th September the EU-funded Project "Human Rights Protection of Internally Displaced Persons (IDPs) in Ukraine" presented the first results of their work in Kharkiv. Although the project was launched only in June 2015, many IDPs were already provided with free accommodation and other necessities to adapt to new living conditions. Additionally, IDPs were provided a legal, social and psychological support, health care and medical service.
One of the main areas of support is employment of IDPs, as it increases own capabilities of IDPs and their social security. Special attention is also paid to the elderly people and people with disabilities who are the most vulnerable segments of the population.
Additionally, a fully operational resource-transit hub to assist IDPs is expected to be launched soon.
For more information, please contact: Ms. Yana Smelyanskaya, journalist of the NGO "Kharkiv human rights protection group", email: yana.smelyanskaya@gmail.com or cell: 066-8930025
Background information
The EU-funded project "Human Rights Defence of Internal Displaced Persons in Ukraine" is aimed to promote the rights of IDPs in six regions of Ukraine, to develop constructive cooperation between civil society and the state in effectively protecting the rights of IDPs, strengthen the influence of the civil society on relevant public policies. It is implemented by CSO "Kharkiv human rights protection group", in partnership with charitable foundations "Kharkiv Station", "Kraina ponad use ", "Blago", "Strengthening of fire and technological safety", "Beregynia skhodu", "Renaissance".
For more information, please visit the project page: http://bit.ly/1gUerSz


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.