04.06.2020

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Відкрито реєстрацію на Третій міжнародний ярмарок грантів у сфері культури

Logo
Відкрито реєстрацію на Третій міжнародний ярмарок грантів у сфері культури

English version is below

2 липня 2020 року Національне бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні та Український культурний фонд організовують свій традиційний літній захід –– Третій міжнародний ярмарок грантів у сфері культури. Цього року формат заходу адаптується під сучасні реалії та перейде в онлайн.

Як розвивати стійкі креативні проєкти? Як достукатись до нових аудиторій? Як обмінюватись досвідом на міжнародному рівні? Як підготуватись до невизначеного майбутнього? Ці питання лежать в основі віртуального ярмарку, головна мета якого – познайомити вас із грантовими можливостями, а також заохотити бути сміливими, гнучкими та відкритими у ваших ідеях. Незалежно від того, чи стосується це використання нових бізнес-моделей та можливостей фінансування, створення нових партнерств або запозичення методів роботи з інших секторів. Дуже часто найкращий спосіб розвиватися — це вивчення несподіваного.

Програма заходу:

1. Панельні дискусії щодо менеджменту культурних проєктів, майбутнього креативних індустрій та міжнародного досвіду українських заявників. 

2. Презентації актуальних грантових програм для українських заявників («Креативна Європа», Український культурний фонд, «House of Europe», Вишеградський Фонд, Український інститут, Посольство США в Україні, «MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді», Міжнародний фонд «Відродження», Zagoriy Foundation та інші).

3. Консультації з представниками грантодавців 

4. Інформаційна сесія конкурсу проєктів Представництва ЄС в Україні «Посилення ролі громадянського суспільства для кращого управління, прав людини та культури», Лот 2 Визнання ключових стейкхолдерів в сфері культури (громадянське суспільство, місцева влада, інші органи державної влади) як рушіїв локального розвитку.

Щодня протягом липня на платформі Третього міжнародного ярмарку грантів у сфері культури будуть публікуватися статті / подкасти / дискусії / відео, щоб розбурхати вашу уяву та змусити мислити поза рамками. Крім того, у вас буде можливість долучитися до закритої Facebook-групи для нетворкінгу та пошуку проєктів або менеджерів вашої мрії. 

Щоб відвідати віртуальний ярмарок, необхідно зареєструватися до 26 червня включно за посиланням:

https://forms.gle/2EmvKbeimbpiqjC48

Технічні деталі доступу до заходу та платформи ярмарку, а також повну програму всі зареєстровані учасники отримають у червні 2020 року. 

Посилання на захід у Facebook

Додаткова інформація: Національне бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні промотує програму на національному рівні, надає безкоштовні консультації та підтримку українським аплікантам на програму, організовує заходи в секторі культурних та креативних індустрій, сприяє промоції успішних проєктів програми та інше.

Контактна інформація: 

creativeeurope.in.ua@gmail.com

https://creativeeurope.in.ua/

https://www.facebook.com/creativeeurope.in.ua/

_____________________

 

 

Registration Opened for Third International Fair for Cultural GrantsOn July 2nd, 2020, the EU-funded Creative Europe Desk Ukraine together with the Ukrainian Cultural Foundation will hold the traditional summer event –– the Third International Fair for Cultural Grants Culture:Reload. This year, the format of the event is adapted to modern realities and will be held online.

How can we develop strong and creative projects? How can we reach a new audience? How can we bring experience on the international level? How can we be prepared for an uncertain future? These questions are in the basis of virtual fair, the main purpose of which is to present you grant opportunities, as well as encourage you to be brave, flexible and open-minded in your ideas — despite the usage of new business models and financial possibilities, creating new partnerships or appointing working methods from other sectors. Very often the best way of development is to learn something unexpected. 

The programme includes:

  1. Panel discussions on the management of cultural projects, future of creative industries and international experience of Ukrainian applicants. 
  2. Presentations of the current grant programmes for Ukrainian applicants: Creative Europe, Ukrainian Cultural Foundation, House of Europe, Visegrad Fund, Ukrainian Institute, U.S. Embassy in Ukraine, „MEET UP! Deutsch-ukrainische Jugendbegegnungen", Förderprogramm der Stiftung EVZ, International Renaissance Foundation, Zagoriy Foundation and others.
  3. Consultations with representatives of grant programmes.
  4. An information session on the EU Delegation to Ukraine call for proposals. Ukraine Civil Society Facility: advancing the role of civil society for better governance, human rights and culture, Lot 2 Recognition of key stakeholders in the field of culture (civil society, local authorities, other public sector bodies) as drivers of local development.

Throughout July, articles / podcasts / discussions / videos will be published every day on the platform of the Third International Fair for Cultural Grants Culture:Reload to excite your imagination and make you think outside the box. Also, you will have the opportunity to join a closed group on Facebook to network and search for projects or managers of your dream.

To attend the virtual Fair please register by the link until June 26th: 

https://forms.gle/2EmvKbeimbpiqjC48

All registered participants will receive technical details of how to get the access to the event and to the platform of the Fair, as well as the full programme in June 2020. 

Link on Facebook-event

Background information: Creative Europe Desk Ukraine is a national bureau of the European Union's Creative Europe programme. Its main duties are: promotion of the programme at national level, providing free consultations and assistance to Ukrainian applicants for the programme, organizing events in the sphere of culture, promotion of Creative Europe successful projects and other duties.  

Contact person: Anna Izmailova, Communication Manager, Creative Europe Desk Ukraine

+380972135558 a.izmailova@creativeeurope.in.ua

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.