03.06.2020

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄІБ підтримує Україну у програмах енергоефективності громадських будівель

Logo
ЄІБ підтримує Україну у програмах енергоефективності громадських будівель

English version is below

 

  • Європейський інвестиційний банк та Міністерство розвитку громад та територій України підписали угоду про співпрацю для сприяння підготовки Проєкту із енергоефективності громадських будівель в Україні.
  • Співпраця передбачає грантове фінансування у 150 тис євро від EPTATF.
  • Очікується, що надалі проєкт отримає фінансування у вигляді 300 млн євро кредиту від ЄІБ. Проєкт підвищить енергоефективність 1000 будівель (переважно дитсадків, лікарень та шкіл). А також попередить викиди понад 1 млн тонн двоокису вуглецю (CO2). Результатами проєкту скористаються 2,5 млн жителів України. ЄІБ веде переговори з Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) та ЄС щодо подальших значних грантових внесків на цю програму.
  • Шляхом включення заходів для боротьби із COVID-19 проєкт покращить середньострокову стійкість лікарень до пандемії.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон) уклали угоду про співробітництво у сфері надання консультаційних послуг для підтримки підготовки Проєкту із енергоефективності громадських будівель в Україні (Public Buildings Energy Efficiency project). Угоду підписали 2 червня 2020 року напередодні зустрічі донорів Трастового фонду Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF). Фонд надасть 150 тис євро, щоб підтримати імплементацію цієї угоди. 

Очікується, що Проєкт із енергоефективності громадських будівель в Україні буде підкріплено кредитом у 300 млн євро від ЄІБ та грантовими внесками Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) та ЄС на додачу до консультаційних послуг. Проєкт вирішить основні гострі проблеми у секторі, зокрема – питання нестачі довгострокового капіталу для малих та середніх муніципалітетів України. А також – проблему браку підтримки у всьому циклі підпроєкту із енергоефективності, включно з: оцінкою проєкту, матеріально-технічним забезпеченням, адмініструванням договору, наглядом та контролем за будівництвом, введенням в експлуатацію, тестуванням та прийманням виконаних робіт. Суттєвого позитивного економічного впливу можна досягти через розширення інвестицій та зі значною технічною підтримкою.

Проєкт підвищить енергоефективність 1000 будівель, переважно дитсадків, лікарень та шкіл. Він допоможе попередити викиди понад 1 млн тонн двоокису вуглецю (CO2). Результатами проєкту скористаються 2,5 млн жителів України. Шляхом включення заходів для боротьби із COVID-19 проєкт покращить середньострокову стійкість громадських будівель, зокрема лікарень, до пандемії.

Голова Представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон прокоментував: «Грант EPTATF сприяє тісній співпраці між ЄІБ та Україною щодо підвищення енергоефективності громадських будівель в країні. Це ключовий пріоритет ЄІБ як кліматично-орієнтованого банку ЄС. Проєкт покращить умови життя громадян України, зумовить суттєву економію енергії із позитивним впливом на зміни клімату та скоротить витрати на опалення і залежність України від імпорту енергії».

Перший заступник Міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський зазначив: «Міністерство розвитку громад та територій України та Європейський інвестиційний банк підписали Угоду, відповідно до якої буде організовано підготовку надання низьковідсоткового кредиту у 300 млн євро з тривалим строком погашення для впровадження широкомасштабної термомодернізації будівель громадського сектору. Зокрема, термомодернізацію здійснюватимуть шляхом встановлення сучасного обладнання з енергоефективності, лічильників та систем управління, модернізації систем опалення, вентиляції та освітлення тощо».

Додаткова інформація:

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) це банк Європейського Союзу та  інституція довгострокового кредитування. Це також єдиний банк, чиїм власником є держави-члени Євросоюзу, і який представляє інтереси цих держав. ЄІБ тісно співпрацює з інституціями ЄС задля впровадження політик Європейського Союзу.

Як найбільший за обсягом багатосторонній позичальник та кредитор ЄІБ забезпечує фінансування та надає експертизу для надійних та стабільних інвестиційних проєктів, які сприяють досягненню політичних цілей ЄС. Понад 90% діяльності ЄІБ відбувається в Європі. Проте банк також допомагає у реалізації зовнішньої політики та політики розвитку Євросоюзу.

Трастовий фонд Східного партнерства з технічної допомоги (The Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF) – це багатозадачний та багатогалузевий інструмент фінансування для спеціальної технічної підтримки у країнах Східного Партнерства. Він надає цим країнам передовий досвід та ресурси для покращення продуктивності під час підготовки та імплементації проєктів. Це спрощує мобілізацію фінансування для інвестицій, підтриманих ЄІБ. EPTATF забезпечує високу додану вартість, оскільки краща підготовка проєктів підвищує їх інвестиційну привабливість та покращує вплив інвестицій на розвиток країн-бенефіціарів.   

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) – це багатосторонній донорський фонд обсягом 200 млн євро для стимулювання інвестицій у муніципальні проєкти з підвищення енергоефективності та охорони навколишнього середовища у країнах Східного партнерства. Створення E5P ініціювала Швеція під час президентства в ЄС у 2009 році. Цей фонд об'єднує фінансові внески Європейського Союзу та групи з 21-ї країни. Далі ці внески використовують для залучення національних коштів та кредитів міжнародних фінансових інституцій.

Контакти преси:

Душан Ондреїчка, d.ondrejicka@eib.org, тел.: +352 4379 83334, мобільний: +352 621 459 234. Офіційний сайт: www.eib.org/press - Прес-офіс: +352 4379 21000 – press@eib.org

_______________

 

EIB support to Ukraine for public building energy efficiency programmes

 

  • The EIB and the Ministry of Communities and Territories Development of Ukraine sign a cooperation agreement to facilitate the preparation of the country's Public Buildings Energy Efficiency project.

The cooperation includes a €150 000 donation by the EPTATF.

  • The project, expected to be further financed by a €300 million EIB loan and by substantial grant contributions from the E5P and the EU, will increase energy efficiency in 1 000 buildings (mainly kindergartens, hospitals and schools), save more than 1 million tonnes of CO2 and benefit 2.5 million people. The EIB is in discussions with the E5P and the EU for further substantial grant contributions to this programme.
  • By including COVID-19 measures, the project will also improve the medium and long-term pandemic resilience of hospitals.

The European Investment Bank (EIB), the bank of the European Union, and the Ministry of Communities and Territories Development of Ukraine have concluded a cooperation agreement on advisory services to support the preparation of Ukraine's Public Buildings Energy Efficiency project. The agreement was signed today ahead of the upcoming donor meeting of the Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF), which will provide €150 000 to support the implementation of this agreement.

The Ukraine Public Buildings Energy Efficiency project is expected to be further financed by an EIB loan of €300 million and by grant contributions from the E5P and the EU on top of the advisory services. It will address the main sectoral bottlenecks, namely the lack of long-term funds for small and medium-sized Ukrainian municipalities, as well as the lack of support throughout the entire energy efficiency sub-project cycle, including design review, procurement, contract administration, monitoring and supervision of construction, commissioning, testing and acceptance. Significant positive economic impacts can be achieved by scaling up investment and with substantial technical assistance support.

The project will increase energy efficiency in 1 000 buildings, mainly kindergartens, hospitals and schools. It will help save more than 1 million tonnes of CO2 and benefit 2.5 million people across the country. By including COVID-19 safety measures, the project will also improve the medium and long-term pandemic resilience of public buildings, and in particular of hospitals.

Jean-Eric de Zagon, Head of the EIB Representation in Ukraine commented: "The EPTATF grant from donor countries promotes close cooperation between the EIB and Ukraine on increasing the energy efficiency of public buildings in the country. As the EU's climate bank, this is a priority. The project will improve the living conditions of Ukrainians, lead to significant energy savings with positive impacts on climate change, and reduce heating costs and Ukraine's dependency on energy imports."

Vasyl Lozinskyi, First Deputy Minister of Communities and Territories Development of Ukraine stated: "The Ministry of Communities and Territories Development of Ukraine and the EIB have signed an agreement for the provision of a long-term low-interest loan of €300 million to implement the wide-scale thermal modernisation of public buildings. This modernisation will include the installation of advanced energy-efficient equipment, meters and control systems as well as the upgrade of heating, ventilation and lighting systems, etc."

 

Background information:

About EIB:

The European Investment Bank (EIB) is the European Union's bank. It is the long-term lending institution of the EU and is the only bank owned by and representing the interests of the European Union Member States. It makes long-term finance available for sound investments in order to contribute towards EU policy goals. The EIB works closely with other EU institutions to implement EU policy.

As the largest multilateral borrower and lender by volume, the EIB provides finance and expertise for sound and sustainable investment projects which contribute to furthering EU policy objectives. More than 90% of EIB activity is focused on Europe but it also supports the EU's external and development policies.

About EPTATF

The Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF) is a multi-purpose and multi-sector funding instrument for specific technical support in the Eastern Partnership countries. It provides these countries with know-how and resources to improve capacity in project preparation and implementation, which facilitates the mobilisation of financing for EIB-supported investments. The EPTATF provides high added value because better project preparation increases the bankability of projects and improves the development impact of investments in the beneficiary countries.

 

Press contacts:

Dušan Ondrejička, d.ondrejicka@eib.org, tel.: +352 4379 83334, mobile: +352 621 459 234
Website:
www.eib.org/press - Press Office: +352 4379 21000 – press@eib.org

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.