25.06.2020

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] #TeamEurope: ЄС підтримав транспортування 134 тонн засобів захисту від COVID-19 з Польщі до України

Logo
#TeamEurope: ЄС підтримав транспортування 134 тонн засобів захисту від COVID-19 з Польщі до України

English version is below

25 червня 2020 року до Києва прибули 13 вантажних автомобілів з 134 тоннами засобів захисту для боротьби з пандемією коронавірусу. Допомога була надана Польщею у відповідь на запит України через Механізм цивільного захисту ЄС. Європейський Союз координував та співфінансував транспортування.

«Допомога була доставлена завдяки зусиллям польських пожежників, які займалися вантажем, а також щедрості польських компаній на українському ринку, включаючи енергетичних гігантів PGNiG та Orlen, банк PKO BP, страхову компанію PZU, виробника фармацевтичної продукції Polfa», – підкреслив Посол Польщі Бартош Ціхоцкі. «Це свідчить про те, що допомога прибула тоді, коли Президент Польщі Анджей Дуда відвідував Вашингтон для подальшого зміцнення трансатлантичних зв'язків, і МЗС Польщі пожертвувало офісу Управління ООН з координації гуманітарних справ у Києві суму у розмірі 0,5 млн євро: солідарність – це польська вакцина проти коронавірусу», – додав він.

«Ця допомога посилить зусилля України щодо подолання пандемії. В умовах цього глобального виклику спільні дії стають важливішими, ніж будь-коли. Вірус не знає кордонів, але їх також не знає і європейська солідарність», зазначив тимчасовий повірений у справах Європейського Союзу в Україні Артур Гебаль. «Ця поставка є чудовим прикладом діяльності #TeamEurope – співпраці між ЄС, його державами-членами та партнерами, що працюють разом на глобальному рівні», додав він.

Вантаж включає 40 000 медичних масок, 50 000 рукавичок, понад 11 000 лицьових щитків, понад 100 000 літрів дезінфекційної рідини для рук та поверхонь, 7 000 захисних халатів, 1 000 комплектів захисних засобів та бахіл. Засоби були закуплені Міжнародним фондом солідарності.

У травні Словаччина вже надала засоби захисту та інші предмети через Механізм цивільного захисту. Інші держави-члени ЄС також надали підтримку Україні у боротьбі з пандемією COVID-19 з початку кризи, надавши необхідні матеріали, забезпечивши фінансування і технічну допомогу.

Окрім двосторонньої допомоги держав-членів, Європейський Союз підтримує боротьбу України з вірусом за допомогою пакету допомоги на суму 190 млн євро, спрямованого на підтримку нагального, короткострокового реагування на кризу у сфері охорони здоров'я, зміцнення систем охорони здоров'я та врегулювання економічних і соціальних наслідків.

У межах цієї відповіді 23 червня 2020 року в аеропорт «Бориспіль» доставлено близько мільйона засобів індивідуального захисту, профінансованих ЄС і закуплених ВООЗ у співпраці з іншими агенціями системи ООН.

 

Довідкова інформація:

ЄС підтримує Україну у боротьбі з пандемією COVID-19 шляхом надання пакету підтримки суму 190 млн євро. Це є частиною глобальної відповіді #TeamEurope на пандемію COVID-19 від держав-членів ЄС та їхньої підтримки країнам Східного партнерства. Пакет поєднує три напрями: 1) невідкладне, короткострокове реагування на кризу у сфері охорони здоров'я; 2) зміцнення системи охорони здоров'я; та 3) подолання економічних і соціальних наслідків пандемії. Уже здійснюються такі заходи, як надання ключових матеріалів, розбудова потенціалу для медичних працівників та органів місцевого самоврядування, допомога вразливим групам населення, підтримка культури та мікро-, малих та середніх підприємств, інформаційні кампанії щодо запобіжних заходів та підтримка у боротьбі з дезінформацією. Крім того, ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу з обох сторін лінії розмежування на сході України, в тому числі для боротьби з пандемією COVID-19.

Центр координації реагування на надзвичайні ситуації – це серце оперативної діяльності Механізму цивільного захисту ЄС. Він координує надання допомоги країнам, що постраждали від катастроф, такої як предмети першої необхідності, експертиза, групи цивільного захисту та спеціалізоване обладнання. Центр забезпечує швидке розгортання підтримки у разі надзвичайних ситуацій та виступає координаційним центром між усіма державами-членами ЄС і шістьма додатковими державами-учасницями, країною, що постраждала, та експертами з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги.

З моменту початку пандемії коронавірусу Механізм цивільного захисту ЄС вже відреагував на 17 запитів про допомогу.

Для отримання додаткової інформації див. веб-сайт Механізму цивільного захисту ЄС.

Контактна особа: Матеуш Натковскі, Посольство Республіки Польща в Україні, +380503849442.

________________

 

#TeamEurope: EU supports Poland's delivery of 134 tonnes of COVID-19 protective equipment to Ukraine

 

On June 25, 2020, 13 trucks with a total of 134 tonnes of protective equipment to help tackle the coronavirus pandemic arrived in Kyiv. The assistance was provided by Poland in response to a request from Ukraine via the EU Civil Protection Mechanism. The European Union has coordinated and co-financed the transport.

"The convoy was made possible thanks to the sacrifice of the Polish firefighters, who operated the cargo, and generosity of the Polish companies present on the Ukrainian market, including the energy giants PGNiG and Orlen, PKO BP bank, PZU insurance, pharmaceutical manufacturer Polfa," underlined Ambassador of Poland Mr. Bartosz Cichocki. "It is telling that the delivery comes at the same time President of Poland Andrzej Duda visited Washington D.C. to further strengthen transatlantic ties, and the MFA of Poland donated UN OCHA Kyiv office with EUR 0.5 mln: solidarity is the Polish vaccine against coronavirus," he added.

"This assistance will reinforce Ukraine's efforts to tackle the pandemic. In the face of this global challenge, united action is more important than ever. The virus knows no borders, but neither does European solidarity," Chargé d'Affaires a.i. of the Delegation of the European Union to Ukraine, Mr. Artur Gebal said. He added: "This delivery is a great example of #TeamEurope in action – cooperation between EU, its Member States and partners working together globally".

The convoy transported 40,000 medical masks, 50,000 gloves, more than 11,000 face shields, more than 100,000 liters of disinfection liquid for hands and surfaces, 7,000 protective gowns, and 1,000 sets of safety gear and shoe covers. The equipment was procured by the International Solidarity Foundation.

In May, Slovakia had already provided protective equipment and other items via the Civil Protection Mechanism. Other EU Member States have also supported Ukraine in responding to COVID-19 since the beginning of the crisis, with deliveries of essential material, funding and technical assistance.

On top of bilateral assistance by its Member States s, the European Union supports Ukraine's fight against the virus through a package of EUR 190 million aimed at supporting the urgent, short-term emergency response to the health crisis, strengthening health systems and addressing economic and social consequences.

In the framework of this response, on June 23, 2020, ca. one million items of personal protective equipment, funded by the EU and procured by WHO in cooperation with the rest of the UN system, arrived at Boryspil airport.

 

Background information:

The EU is supporting Ukraine in the fight against the COVID-19 pandemic with a EUR 190 million package. This is part of the EU and its Member States' global #TeamEurope COVID-19 response and its support to the Eastern Partnership countries. The package combines three strands: 1) urgent, short-term emergency response to the health crisis, 2) strengthening health systems and 3) addressing economic and social consequences of the pandemic. Measures such as the provision of key material, capacity building for healthcare professionals and local authorities, assistance to vulnerable groups, support to culture and micro, small, and medium-sized enterprises, information campaigns about precaution measures and support to the fight against disinformation are already underway. In addition, the EU continues to provide humanitarian assistance on both sides of the contact line in eastern Ukraine, including to tackle COVID-19.

The Emergency Response Coordination Centre is the heart of the EU Civil Protection Mechanism and coordinates the delivery of assistance to disaster-stricken countries, such as relief items, expertise, civil protection teams and specialised equipment. The centre ensures the rapid deployment of emergency support and acts as a coordination hub between all EU Member States and six additional Participating States, the affected country, and civil protection and humanitarian experts.

So far, the EU Civil Protection Mechanism has answered to 17 requests for assistance since the start of the coronavirus pandemic.

For more information: please visit the EU Civil Protection Mechanism website.

Contact person: Mateusz Natkowski, Polish Embassy in Kyiv, +380503849442.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.