16.11.15

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні / Weekly announcement leaflet

Анонси подій: 16 – 22 листопада

Події в Україні

Дата
Подія
Місце проведення
Додаткова інформація
16.11. Панельна дискусія: «Запуск зони вільної торгівлі - 2016: місія здійсненна?» Київ, Український кризовий медіа-центр, вул. Хрещатик, 2 Під час заходу народні депутати, представники органів виконавчої влади та експерти розкажуть про досягнення і виклики виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та поінформують про готовність нашої країни до повноцінного запуску зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року. Детальніше:
Марія Голуб, 38 050 902 09 38, maria.golub03@gmail.com
16.11. Міжнародна антикорупційна конференція «Запобігаючи. Борючись. Діючи» Київ, НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська, 55 Очікується, що у заході візьме участь Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.
Детальніше:
Вікторія Варениця,
38 050 338 02 18,
vv@arena-cs.com.ua
16.11. ІІ Міжнародна конференція «Створення ефективного механізму для прозорості власності медіа в Україні» Київ, готель «Редіссон Блу», вул. Ярославів Вал, 22 Детальніше:
Галина Смирнова,
38 044 339 92 10, 30 66 292 45 83
Galyna.SMIRNOVA@coe.int
16-20.11. Тренінги для тележурналістів з підготовки матеріалів про життя переселенців Львів Детальніше:
Представництво ЄС в Україні,
38 044 390 8010,
delegation-ukraine@eeas.europa.eu
18.11. Міжнародна енергетична конференція «Ділячись політикою і практичним досвідом Східної Європи і країн ЄС» Київ, Національна академія наук України, вул. Володимирська, 55 Детальніше:
Максим Бабаєв,
38 093 039 08 02 maksym.babaev@necu.org.ua
18-20.11. ХІV Школа європейських студій (EU Study Days) в Ірпені Ірпінь, конференц-зала готелю «Ірпінь», вул. Жовтнева, 118А EU Study Days in Ukraine (Школа європейських студій в Україні) є проектом Представництва Європейського Союзу в Україні. Ініціатива прагне дати українським студентам та випускникам університетів глибші та ширші знання про основні риси нинішнього Європейського Союзу та стосунки між Україною та ЄС. Крім того, проект має на меті створити мережу молодих людей в Україні, які спілкуватимуться після школи далі, обмінюватимуться досвідом та робитимуть речі разом. Детальніше: http://eustudydays.com/
19.11. Інформаційний день Програми ЄС «Креативна Європа» Київ, Галерея М17, м.Київ, вул. Горького (Антоновича), 102-104 Очікується, що у заході візьмуть участь Європейський Комісар з освіти, культури, молоді та спорту Тібор Наврачич та Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко
19.11. Візит Європейського Комісара з освіти, культури, молоді та спорту Тібора Наврачича Київ Детальніше:
Представництво ЄС в Україні,
38 044 390 8010,
delegation-ukraine@eeas.europa.eu
19.11. Конференція «Молодіжна політика: шлях уперед для країн Східного партнерства» Київ, готель «Хаятт Рідженсі», вул. Алли Тарасової, 5 Детальніше:
http://bit.ly/1QAD2KD
19.11. Інформаційний день Еразмус+ для ВНЗ Київський національний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 19 Детальніше:
Світлана Шитікова,
38 050 596 60 45, 38 044 286 66 68,
office@erasmusplus.org.ua
19-20.11. Візит Європейського Комісара з Європейської політики сусідства і перемовин про вступ Йоганнеса Гана Львів Детальніше:
Представництво ЄС в Україні,
38 044 390 8010,
delegation-ukraine@eeas.europa.eu
20.11. Інформаційний день Еразмус+ для студентів і викладачів Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60 Детальніше:
Іванна Атаманчук,
38 093 773 43 92, 38 044 286 66 68,
office@erasmusplus.org.ua
20.11. Конкурс проектів з розвитку потенціалу вищої освіти Київ, Міністерство науки і освіти України, просп. Перемоги, 10 Детальніше:
Жанна Таланова,
38 097 452 92 10, 38 044 286 66 68,
office@erasmusplus.org.ua
20.11. Семінар для переможців першого конкурсу проектів з розвитку потенціалу вищої освіти Київ, Національний офіс Еразмус+ в Україні, вул. Бастіонна, 9 (8-й поверх) Детальніше:
Світлана Шитікова,
38 050 596 60 45, 38 044 286 66 68,
office@erasmusplus.org.ua
20.11. Відеоконференція для Інформаційних центрів ЄС у Львові, Дніпропетровську, Києві, Миколаєві, Білій Церкві та Харкові Київ, Представництво ЄС в Україні, вул. Володимирська, 101 Тема відеоконференції: «Децентралізація і регіональна політика: європейський досвід для України». Головний спікер – Ян Томбінський, Голова Представництва Євросоюзу в Україні
20-21.11. Форум громадянського суспільства Східного партнерства Київ, готель «Ramada Encore», вул. Столичне шосе, 103 Детальніше:
Наталя Єрашевич, secretariat@eap-csf.eu

Події в ЄС (або пов'язані з ЄС)

Дата
Подія
Місце проведення
Додаткова інформація
16.11. Засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ Брюссель Під час заходу міністри країн-членів ЄС обговорять питання, пов'язані із країнами-учасницями Східного партнерства. Також Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Моґеріні прозвітує з приводу свого візиту до України (9 листопада) і Грузії (10 листопада)
16-17.11.
(16-20.11.)
Консультації Комітету асоціації між ЄС і Україною щодо підготовки 2-ої зустрічі Ради асоціації Брюссель

Announcements: 16 – 22 November


Events in Ukraine


Date
Event
Location
Relevant information
16.11.
Panel discussion "Launch of DCFTA - 2016: is Mission Possible?"
Kyiv, Ukrainian Crisis Media Center, 2, Khreshchatyk str.
During the vent, MPs, local authorities and experts will discuss achievements and challenges related to EU-Ukraine association agreement and inform about country's readiness for the establishment of DCFTA as of 1 January 2016.
More information:
Mariya Holub, 38 050 902 09 38, maria.golub03@gmail.com
16.11.
International Anti-Corruption Conference "Preventing. Fighting. Acting."
Kyiv, NSC "Olimpiyskiy", 55, Velyka Vasylkivska str.
Head of the EU Delegation to Ukraine Jan Tombiński is expected to take part in the conference.
More information:
Victoria Varenytsia,
+38 050 338 02 18, vv@arena-cs.com.ua
16.11.
2nd International conference "Establishing effective mechanism for transparency of media ownership in Ukraine"
Kyiv, "Radisson Blu" hotel, 22, Yaroslaviv Val str.
More information:
Halyna Smyrnova,
38 044 339 92 10, 30 66 292 45 83
16-20.11.
Broadcast production workshop for regional journalists on IDPs coverage
Lviv
More information:
EU Delegation to Ukraine,
38 044 390 8010,
18.11.
International Energy Conference "Sharing policy making and practical experience of Eastern Europe and EU states"
Kyiv, National Academy of Sciences of Ukraine, 55 Volodymyrska str.
More information:
Maksym Babaiev,
38 093 039 08 02 maksym.babaev@necu.org.ua
18-20.11.
XIV EU Study Days session in Irpin
Irpin, "Irpin" hotel conference hall, 118A, Zhovtneva str.
EU Study Days is the project of the EU Delegation to Ukraine. This initiative is aimed at widening knowledge of Ukrainian students and graduates in issues related to the European Union and its relations with Ukraine.
More information: http://eustudydays.com/
19.11.
Information Day of "Creative Europe" EU Programme
Kyiv, V17 gallery, 102-104, Horkoho (Leontovycha) str.
The European Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport Tibor Navracsics is expected to take part in the event, together with Ukraine's deputy prime minister Viacheslav Kyrylenko
19.11.
Visit of the European Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport Tibor Navracsics
Kyiv
More information:
EU Delegation to Ukraine,
38 044 390 8010,
19.11.
Conference "Youth Policy: The Way Forward for EaP Countries"
Kyiv, "Hyatt Regency" hotel, 5, Alla Tarasova str.
More information:
19.11.
ERASMUS+ Information Day for Higher Education Institution
Kyiv National University of Trade and Economics, 19, Kioto str.
More information:
Svitlana Shytikova,
38 050 596 60 45, 38 044 286 66 68,
19-20.11.
Visit of the European Commissioner for ENP and Enlargement Negotiations Johannes Hahn
Lviv
More information:
EU Delegation to Ukraine,
38 044 390 8010,
20.11.
ERASMUS+ Information Day for Individuals (students and staff)
Taras Shevchenko Kyiv National University, 60, Volodymyrska str.
More information:
Ivanna Atamanchuk,
38 093 773 43 92, 38 044 286 66 68,
20.11.
Capacity Building in Higher Education Structural Measures Projects: achievements, exploitation and impact
Kyiv, Ministry of Education and Sciences of Ukraine, 10, Peremogy blv.
More information:
Zhanna Talanova
38 097 452 92 10, 38 044 286 66 68,
20.11.
Winners seminar "Erasmus+ Capacity Building Higher Education Projects: practical steps in implementation"
National Erasmus+ Office in Ukraine, 9, Bastionna str., 8th floor
More information:
Svitlana Shytikova,
38 050 596 60 45, 38 044 286 66 68,
20.11.
Videoconference for EU Info Centers in Lviv, Dnipropetrovsk, Kyiv, Mykolayiv, Bila Tserkva and Kharkiv
Kyiv, EU Delegation to Ukraine, 101, Volodymyrska str.
The main topic of the videoconference is "Decentralisation and Regional policy: European experience for Ukraine". The main speaker is the Head of the EU Delegation to Ukraine Jan Tombiński
20-21.11.
Eastern Partnership Civil Society Forum
Kyiv, "Ramada Encore" hotel, 103, Stolychne shose str.
More information:
Natalia Yerashevych,

Events in EU (or related to the EU)

Date
Event
Location
Relevant information
16.11.
EU Foreign Affairs Council meeting
Brussels
During the meeting, the ministers are scheduled to discuss Eastern Partners. The High Representative will also brief ministers on her visits to Ukraine and Georgia on 9 and 10 November respectively 
16-17.11.
(16-20.11.)
Association Committee consultations on the preparation of the 2nd meeting of the Association Council
BrusselsНемає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.