04.11.2015

«Огляд дезінформації» - новий інформаційний проект ЄС

«Огляд дезінформації» - новий інформаційний проект ЄС

Представляємо вам новий інформаційний проект ЄС «Огляд дезінформації». Це – тижневик, у якому зібрано усі можливі приклади російських дезінформаційних нападів у режимі реального часу.
Його мета – показати європейському суспільству велику кількість нападів, пов'язаних із недостовірною інформацією, об'єктом яких щодня стає європейська аудиторія. Також цей тижневик спрямований на те, аби розкрити кількість країн, уражених дезінформацією, та у такий спосіб пояснити європейській аудиторії обсяги цієї проблеми. Зібрані дані та інформація допомагатимуть у проведенні кращого аналізу та відповідно сприятимуть готовності протистояти і попереджати можливі напади, пов'язані з хибною інформацією, у майбутньому.
Готує цей огляд нещодавно створена спеціальна оперативна група ЄС (STratCom East), яка займається боротьбою проти російської кампанії з дезінформації.
Якщо Ви зацікавлені в отриманні цього огляду, надсилайте запити на електронну адресу STRATCOM-EAST@eeas.europa.eu.

"Disinformation Review" - new EU information product

We have the pleasure to present you a new EU information product called "Disinformation Review". It is a weekly publication, which collects as many examples of the Russian disinformation attacks as possible, and in real time.
Its objective is to show the European public the high amount of such disinformation attacks that target European audience every single day, to expose the number of countries targeted, and, thus, to explain to the European audience the breadth of this problem. The data and information collected would help to conduct a better analysis and, thus, be ready to counter and pre-empt possible misinformation attacks in the future.
The review is being prepared by our recently established special EU Task Force (StratCom East) countering the Russian disinformation campaign.
If you are interested in receiving this review, please, send your request to STRATCOM-EAST@eeas.europa.eu.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.