20.11.15

Сонячна енергія для незалежного життя

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Київ, 19 листопада 2015 року

Сонячна енергія для незалежного життя

Понад 50 сонячних колекторів для нагріву води було встановлено в різних регіонах України у рамках проекту «Увімкни сонце – живи комфортно», що впроваджувався мережею "Жінки Європи за спільне майбутнє" (WECF) спільно з Національним екологічним центром України, ММГО «Екоклуб Рівне» та Татарбунарською РГЕО «Відродження».

Сонячні колектори були встановлені у приватних господарствах, школах, садочках та інших установах. Також у рамках проекту був проведений 21 практичний тренінг для понад 300 зацікавлених людей, які навчилися робити такі установки власноруч.

«Сподіваюся, ми зруйнували стереотипи та довели людям, що відновлювані технології та утеплення будинку – це недорого і доступно, – зазначає координаторка проекту Оксана Майборода. – У рамках щорічних інформаційних турів ми показали мешканцям 35 міст, як гріє воду і з чого складається сонячний колектор. Під час наших заходів траплялися й випадкові приємні зустрічі, коли приходили люди, які, скориставшись нашою порадою, за інструкцією самі встановили собі сонячні колектори".

Сонячний проект суттєво вплинув на життя та долі його учасників, зазначають організатори. Наприклад, Віталій Шрамко, мешканець села на Волині, побував як тренер-конструктор в Молдові та Росії, пройшов стажування в Німеччині.

Інший учасник проекту – Тарас Крайник, інженер-конструктор зі Львова. Він давно цікавився зеленими технологіями, а завдяки проекту реалізував свою мрію та потенціал. Разом з однодумцями він започаткував соціально-бізнесовий проект GoSolarUA, в рамках якого вироблятимуть та встановлюватимуть доступні сонячні колектори для нагріву води для побутових потреб приватного господарства чи потреб підприємства.

"Ми вважаємо важливою роботу з конкретними людьми, а не просто розробку рамкових конвенцій та правил, – зазначає асистент проекту Максим Бабаєв. – Розвиток чистої енергетики на місцях, краще розуміння людьми переваг та можливостей, що надає сонячна енергія, наближає нас до енергетичної незалежності України".

Довідкова інформація

Чотирирічний проект «Увімкни сонце – живи комфортно» розпочався у 2011 році в Україні та Грузії. Цей проект здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу та виконується Міжнародною мережею жіночих організацій «Жінки в Європі за спільне майбутнє» (WECF) спільно з такими партнерами в Україні: Національним екологічним центром України, Татарбунарською районною громадською екологічною організацією «Відродження» та Міською молодіжною громадською організацією «Екоклуб».

Завданнями проекту є: продемонструвати кожному доступність та доцільність використання енергії Сонця; навчити охочих нагрівати воду та опалювати оселі за допомогою енергії Сонця; навчити зацікавлених осіб утеплювати будинки та застосовувати прості методи енергозбереження; зменшити енергозалежність родин; запобігти негативним впливам від спалювання дров, торфу та інших енергоресурсів.

Демонстраційні сонячні водонагрівачі вже встановлені. Побачити їх у роботі ви можете в смт. Маневичі, с. Копилля та с. Велика Осниця Маневицького району, а також в містах Татарбунари та Погребище.

Більше інформації про проект за посиланням: http://ecosolar.org.ua/

Kyiv, 19 November, 2015

Independent living with affordable solar energy

More than 50 solar collectors for water heating were installed in various regions of Ukraine within the project "Switch to Sun - live with comfort". The project has been implemented by the network "Women in Europe for a Common Future" (WECF) and such partners: National Ecological Centre of Ukraine, Ecoclub Rivne and ecological organisation "Vidrodzhennia" of Tatarbunary town.

Solar collectors were installed in private households, schools, kindergartens and other institutions. Also within the project, 21 practical trainings were conducted. More than 300 people learned how to construct and install collectors for themselves.

"I hope we had broken the myths and people realized that renewable technologies and insulation could be inexpensive and accessible, - project coordinator Oksana Maiboroda said. –Every year during our information tours we are showing how solar collectors work to the residents of 35 cities. There were occasional pleasant moments during our events, when people were saying that they had built their solar collector following our manuals."

Solar project had significant impact on lives of its participants. For example, Vitalii Shramko, a resident of the village in Volyn region, visited Moldova and Russia as a trainer and participated in training in Germany.

Another project participant is Taras Krainyk, an engineer from Lviv, who has been interested in green technologies for a long time. Thanks to the project, he made his dream come true. Together with associates, he launched a social business project GoSolarUA, which is set to produce and install affordable solar collectors for water heating for households or enterprises.

"We believe that it is important to work with people on the ground, but not just to develop framework conventions and regulations, - project assistant Maksym Babaiev said. - The development of clean energy, better understanding of the benefits and opportunities provided by solar energy brings us closer to energy independence of Ukraine."

Background information

The four-year project "Switch to Sun - live with comfort" was launched in 2011 in Ukraine and Georgia. The project is funded by the European Union and implemented by the network "Women in Europe for a Common Future" (WECF) and such partners: National Ecological Centre of Ukraine, Ecoclub Rivne and ecological organisation "Vidrodzhennia" of Tatarbunary town.

The objectives of the project are: to demonstrate availability and benefits of solar energy; to teach people how to heat water and homes with solar energy, insulate buildings and use simple methods of energy saving; to reduce energy dependence of families; to prevent negative consequences of burning wood, peat and other energy resources.

You may find solar water heaters installed in Manevychi, Kopyllia and Velyka Osnytsia villages of Manevychi district, as well as in Pohrebyshche and Tatarbunary towns.

To learn more about the project, please, visit: http://ecosolar.org.ua/

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15
Відписатися

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.