09.11.2015

ЄС підтримує бізнесменів-переселенців у Вінницім. Вінниця, 9 листопада 2015

ЄС підтримує бізнесменів-переселенців у Вінниці

11 листопада 2015 року у Вінниці відбудеться прес-конференція щодо конкретних заходів допомоги бізнес-переселенцям від ЄС. Вона підсумує результати круглого столу із кредитно-фінансовими організаціями Вінниччини на тему «Вигідні умови надання допомоги бізнес-переселенцям: можливості та критерії відбору». Круглий стіл організовано в рамках проекту ЄС «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області». Захід відбудеться за участі Представництва ЄС, зокрема керівника проектів пані Мирослави Дідух.
Під час прес-конференції перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації пан Андрій Гижко розповість про конкретні заходи допомоги переселенцям в рамках Проекту, серед яких: компенсація витрат бізнес-переселенців за обслуговування кредитів та на розробку бізнес-планів. Керівник проекту ЄС пан Валерій Нікітюк розповість про процедуру та критерії відбору бізнес-проектів, які можуть приймати участь в програмі пільгового фінансування для бізнес-переселенців.
ЩО? Прес-конференція за результатами проведення круглого столу із кредитно-фінансовими організаціями Вінницької області
КОЛИ? 11 листопада 2015 року о 12:00
ДЕ? Галерея Інтер-Шик (вул. Арх.Артинова,12а (1-й поверх), м. Вінниця)
СПІКЕРИ: Мирослава Дідух – координатор Проекту від Представництва ЄС
Андрій Гижко – Перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації
Валерій Нікітюк, керівник проекту «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області»
Для акредитації та отримання детальної інформації щодо події, будь ласка, звертайтесь до: пані Загнітко Інни, менеджера з комунікації проекту ЄС «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області»: тел.: (0432) 57-57-23, +38 067-9873082, e-mail: innazahnitko@gmail.com.
Довідкова інформація:
Проект ЄС «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області» розпочав свою діяльність у липні 2015 року. Термін реалізації проекту становить 12 місяців, а сума фінансування складає 358 тис. євро в рамках Програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Партнером проекту є Департамент регіонального економічного розвитку Вінницької ОДА.
Більше інформації про проект на сторінці проекту: http://goo.gl/hVVgoF або www.facebook.com/tsentr.adaptatsii

Vinnytsya, 9 November 2015

EU supports businesses of Internally displaced persons in Vinnitsya

On 11th November 2015, specific activities to support internally displaced persons and the results of the round table on assistance to the IDP entrepreneurs will be presented at the press conference in Vinnytsya. The Round table "Favourable conditions to provide assistance for the displaced entrepreneurs: opportunities and selection criteria" with the credit and financial institutions of Vinnytsya region will take place as a part of the EU-funded project "Adaptation centre for IDPs and entrepreneurs from ATO area and the Crimea in Vinnytsya region". Representative of the EU Delegation to Ukraine, namely projects manager Ms. Myroslava Didukh will visit the conference.
During the press conference, the First Deputy Head of Vinnytsya Regional State Administration Mr. Andrii Gyzhko will inform about specific activities to support IDPs within the Project, including: providing financial assistance to IDPs to cover costs of loans and to develop business plans. The Project Team Leader, Mr. Valerii Nikitiuk will explain the procedure and criteria of selecting business projects, applying for the program of preferential financing for the displaced entrepreneurs.
Media are warmly invited to take part:
What? Press conference on the results of the Round table with the credit and financial institutions of Vinnytsya region
When? 11 November 2015, 12:00
Where? "Inter-Shyk" Gallery (Arch. Artynova Str., 12a (1th floor), Vinnytsya)
Speakers: Ms. Myroslava Didukh, Project Coordinator, the Delegation of the European Union to Ukraine;
Mr. Andrii Gyzhko, First Deputy Head of Vinnytsya Regional State Administration;
Mr. Valerii Nikitiuk, Project Chief
For accreditation and more information, please contact: Ms. Inna Zagnitko, communication manager of the EU-funded Project "Adaptation centre for IDPs and entrepreneurs from ATO area and Crimea in Vinnytsya region", tel.: (0432) 57-57-23, +38 067-9873082, e-mail: innazahnitko@gmail.com.
Background information: The EU-funded project "Adaptation centre for IDPs and entrepreneurs from ATO area and the Crimea in Vinnytsya region" was launched in July 2015. The project's duration is 12 months with the budget of €358 thousand within the EU Programme «Support to Ukraine's Regional Development Policy». The partner of the project is Department of Regional Economic Development of Vinnytsya Regional State Administration.
For more information about the project please, visit http://goo.gl/g0WvYa or www.facebook.com/tsentr.adaptatsiiКомментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.