02.11.2015

ЄС передав пілотну піч, що запобігатиме лісовим пожежам у Чорнобильській зоні відчуженняЧорнобиль, 30 жовтня 2015 року

ЄС передав пілотну піч, що запобігатиме лісовим пожежам у Чорнобильській зоні відчуження

30 жовтня 2015 року, Посол ЄС в Україні Ян Томбінський офіційно передав пілотну піч для спалювання відходів, придбану Європейським Союзом. Пілотна піч сприятиме попередженню лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження та зменшить ризик радіоактивного забруднення повітря та його поширення за межі зони.
Чорнобильська катастрофа 1986 року ускладнила догляд лісу в зоні відчуження. Як наслідок, лісова підстилка тепер покрита великими скупченнями лісових горючих відходів. Щороку збільшується ризик виникнення лісових пожеж. Такі великі пожежі можуть призвести до поширення радіоактивного забруднення через викиди в атмосферу на потенційно великі території за межами зони відчуження.
Аби запобігти цьому, забруднені радіацією ліси у зоні відчуження необхідно очищати від лісових відходів. Відходи повинні бути утилізовані шляхом контрольованого спалення.
Європейський Союз передасть унікальну пілотну установку спалювання відходів вартістю 1,25 мільйонів євро для Чорнобильської зони відчуження в рамках «Програми охорони здоров'я та екології навколо Чорнобильської зони відчуження» із загальним бюджетом 4,9 мільйонів євро. Програму було започатковано Європейською Комісією у 2011 році за підтримки Європейського Парламенту.
Програма також передбачає такі компоненти:
- Оновлення карти радіоактивного забруднення Іванківського району (поточний проект);
- Створення інформаційного центру для підтримки і консультування місцевих мешканців щодо того, як запобігти потраплянню радіонуклідів в організм;
- Установка аналітичного обладнання і приладів у лікарні смт. Іванків для обстеження стану здоров'я дітей і вагітних жінок, та аналізу харчових продуктів і біологічних матеріалів (частину обладнання встановлено у Києві);
- Будівництво теплиці площею 0,75 га для вирощування чистих овочів для місцевого населення (прогнозоване завершення: кінець 2016 року).
Фото заходу можна завантажити за посиланням.
Довідкова інформація: Після Чорнобильської катастрофи ЄС започаткував програму співпраці у сфері ядерної безпеки в рамках програми TACIS (Технічна підтримка країн СНД). Із 1991 по 2006 рр. ЄС виконав проекти з ядерної безпеки на суму 1,3 млрд. євро. З них в Україні було реалізовано проектів на суму понад 560 млн. євро. У 2007 році ЄС розпочав новий інструмент співпраці у сфері ядерної безпеки (INSC), що охоплює треті країни. INSC надав 524 млн. євро за період 2007-2013 рр. та планує надати 225 млн. євро у 2014-2020 роках. На сьогодні понад 300 млн. євро з цих коштів отримала Україна.
ЄС був одним із основних донорів Чорнобильського фонду «Укриття» (CSF) та Рахунку ядерної безпеки (NSA) під керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку. Загалом міжнародні внески в ці фонди на сьогодні становлять 1,8 млрд. євро. Понад третина цих коштів надходить від ЄС, що становить приблизно 470 млн. євро. Проект «Укриття» має бути введений в експлуатацію у 2017 році. Із 1990-х ЄС також надає допомогу Україні в подоланні медичних, соціальних та економічних наслідків Чорнобильської катастрофи для місцевого населення.
Chornobyl, 30 October 2015

The EU hands over a pilot incinerator to help in preventing wild forest fires in the Chornobyl Exclusion Zone

Today 30 October 2015, H.E. Jan Tombinski, EU Ambassador to Ukraine, has officially handed over a pilot incinerator purchased by the EU. This pilot incinerator will support the prevention of wild forest fires within the Chornobyl Exclusion Zone and will thus decrease risk of airborne radioactive contamination being spread outside the Exclusion Zone.
Since the Chornobyl catastrophe in 1986, only minimal forest maintenance could be performed in the Exclusion Zone. As a consequence, the forest floor is now covered with large accumulations of combustible debris and every year the risk of a major forest fire becomes higher. Such a large fire could result in the spread of airborne radioactive pollution being released into the atmosphere over potentially large areas outside the Exclusion Zone.
To prevent this, the contaminated forests within the Exclusion Zone must be kept clean by the removal of forest debris, which then need to be destroyed through controlled incineration.
As a part of the €4.9 million "Health and Ecological Programme around the Chornobyl Exclusion Zone", which was launched by the European Commission in 2011 with the strong support of the European Parliament, the European Union delivered today to the Chornobyl Exclusion Zone a unique pilot incinerator costing €1.25 million.
Thanks to a unique filtration system, ashes released during combustion of contaminated wood are collected and can be safely disposed of. Moreover, the heat produced by the incinerator will be utilised to power local heating systems, thus reducing reliance on natural gas. This equipment was manufactured in Ukraine.
The "Health and Ecological Programme around the Chornobyl Exclusion Zone" as well includes the following components:

- An updated mapping of the radioactive contamination of the Ivankiv district (ongoing);

- The creation of an information centre to provide support and advice on avoidance of consumption and ingestion of radioactive nuclides;

- Analytical equipment and components for the Ivankiv hospital, for the purpose of monitoring the health of children and pregnant mothers, and the analysis of foodstuffs and biological materials (part of which is installed in Kyiv),

- Construction of a 0.75 ha greenhouse to grow clean vegetables for the local population (forecast for completion: late 2016).
Photos of the event available at the following link.
Background. Following the Chornobyl accident, the EU launched a nuclear safety programme under TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States) which, between 1991 and 2006, allocated some €1.3 billion to nuclear safety and security projects, with over €560 million of technical assistance projects implemented in Ukraine. In 2007, the EU established a new instrument for nuclear safety cooperation (INSC), which was extended to include third countries. INSC committed €524 million in the period 2007-2013 and €225 million for 2014-2020; to date, over €300 million of this has been committed for Ukraine.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.