06.11.15

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні / Weekly announcement leaflet

Анонси подій: 9 – 15 листопада

Події в Україні

Дата
Подія
Місце проведення
Додаткова інформація
6-9.11. Візит Високого комісара ОБСЄ з питань національних меншин Астрід Торс Київ
9.11. Візит Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріки Моґеріні Київ Детальніше:
Представництво ЄС в Україні, 38 044 390 8010,
delegation-ukraine@eeas.europa.eu
9.11. Круглий стіл "Державна допомога у контексті Угоди про асоціацію між ЄС і Україною" Київ, Верховна Рада України, вул. Садова, 3А Очікується, що у заході візьме участь Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський
9-12.11. Семінар "ЄС як на долоні – як Угода про асоціацію може працювати на Вас" Одеса Детальніше: http://bit.ly/1jTHB6t
Контактна особа: Анастасія Матвієнко, 38 097 356 58 35, matvienkonasty@gmail.com
9-13.11. Тренінги для тележурналістів з підготовки матеріалів про життя переселенців Харків Детальніше:
http://bit.ly/1MkjAfb
10.11. Семінар для редакторів медіа щодо ролі культури Київ, Резиденція Посла Великобританії в Україні, вул. Козятинська, 4 Семінар відбудеться у рамках Програми ЄС-Східного партнерства «Культура і креативність».
Веб-сайт Програми: http://bit.ly/1Naxup4
Детальніше: Анастасія Нуржинска, 38 095 139 93 52, info@culturepartnership.eu
10.11. Зустріч Групи підтримки послів країн G7 з Головою Національного банку України Валерією Гонтарєвою Київ
10.11. Відеоконференція для Інформаційних центрів ЄС в Одесі, Сумах і Харкові Київ, Представництво ЄС в Україні, вул. Володимирська, 101 Тема відеоконференції: «Фінансова стабільність в Україні: як допомагає Європейський Союз». Головний спікер - Жоселін Ґіттон, Перший секретар торговельно-економічного відділу Представництва ЄС в Україні
11.11. Інтерактивна гра "Енергетична карта України", а також лекція, присвячена енергофективності Кіровоград Заходи відбудуться у рамках проекту ЄС «Будуймо Європу в Україні».
Детальніше: Ольга Ґуртовенко, 38 050 820 27 77, ogurtovenko@internews.ua
12.11. Перша міжнародна торговельно-промислова конференція «Експортно-імпортні відносини Україна – ЄС 2016: готовність влади та бізнесу» Київ, Торгово-промислова палата України, вул. Велика Житомирська, 33 Конференція організована Торгово-промисловою палатою України.
Детальніше:
http://bit.ly/1S1U2rz
12.11. Конференція щодо результатів проекту «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки» Київ Детальніше:
Анна Голубовська-Онісімова, Марина Давиденко, Anna.golubovska-onisimova@sbs-envir.org, mdavydenko@eptisa.com
12-13.11. Візит Європейського Комісара з торгівлі Сесілії Мальмстрьом Київ Детальніше:
Представництво ЄС в Україні, 38 044 390 8010,
delegation-ukraine@eeas.europa.eu
12-13.11. 9-а щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови Київ, Національне агентство України з питань державної служби, вул. Прорізна, 15
12-14.11. Стенд ЄС "Навчайся у Європі" на виставці "Навчання за кордоном" Київ, Український дім, вул. Хрещатик, 2 У рамках виставки також пройдуть три конференції на тему «Навчайся у Європі».
Детальніше:
Іванна Атаманчук,
38 044 286 66 68, 38 044 332 26 45,
office@erasmusplus.org.ua
13.11. Х Міжнародна науково-практична конференція «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» Київ У конференції візьмуть участь представники проекту ЄС «Підтримка впровадження Транспортної стратегії України».
 Детальніше: http://bit.ly/1NTsvYu
13.11. Семінар з проекту Twinning, який стосується освоєння космосу, а саме - дистанційного зондування землі та розширення системи супутникової навігації EGNOS/Galileo Київ, Державне космічне агентство України, вул. Московська, 8 Детальніше:
Наталя Боротканич, Олена Харитонова,
38 044 281 62 07, press@nkau.gov.ua,
38 044 281 62 04, zaika@nkau.gov.ua
13.11. Публічна дискусія «Євроінтеграційні настрої жителів прифронтових територій: оцінка і тенденції» Київ, Щербенко Арт Центр, вул. Михайлівська, 22В Дискусія відбудеться у рамках кампанії «Сильніші разом».
Детальніше: Аліса Рубан,
38 050 302 94 35, press@strongertogether.org.ua

Події в ЄС (або пов'язані з ЄС)

Дата
Подія
Місце проведення
Додаткова інформація
9.11. Засідання Комітету Європейського Парламенту із закордонних справ Брюссель Під час засідання Спостережна місія Європарламенту за місцевими виборами в Україні (25 жовтня) представить свій звіт. Також буде представлено звіт щодо 2-ої зустрічі Парламентського комітету асоціації між ЄС і Україною (4-5 листопада)
9-10.11. Тристороння зустріч з питань глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі на рівні посадовців Брюссель

Announcements: 9 – 15 November


Events in Ukraine


Date
Event
Location
Relevant information
6-9.11.
Visit of OSCE High Commissioner on National Minorities Astrid Thors
Kyiv
9.11.
Visit of EU High Representative/Vice President Federica Mogherini
Kyiv
More information:
EU Delegation to Ukraine, 38 044 390 8010,
9.11.
Round table "State Aid in the Context of EU-Ukraine Association Agreement"
Kyiv, Verkhovna Rada of Ukraine, 3A, Sadova str.
Jan Tombiński, the Head of the EU Delegation, is expected to take part in the round table
9-12.11.
Seminar "EU in Full View: How Association Agreement Can Work for You"
Odesa
More information:
Contact person:
Anastasia Matviyenko,
38 097 356 58 35, matvienkonasty@gmail.com
9-13.11.
Field production workshop on IDPs for regional journalists
Kharkiv
More information:
10.11.
Seminar for media editors on the role of culture
Kyiv, Residency of Great Britain Ambassador to Ukraine, 4, Koziatynska str.
The seminar will be held within EU-Eastern Partnership "Culture and Creativity" Programme.
Programme's website: http://bit.ly/1Naxup4
More information:
Anastasiya Nurzhynska,
38 095 139 93 52, info@culturepartnership.eu
10.11.
G7 Ambassadors Support Group meeting with National Bank Governor Valeriya Gontareva
Kyiv
10.11.
Video conference for EU Information Centers in Odesa, Sumy and Kharkiv
Kyiv, EU Delegation to Ukraine, 101, Volodymyrska str.
The topic of the conference: "Financial Stability in Ukraine: how European Union is helping". Speaker: Jocelyn Guitton, trade affairs manager of the EU Delegation to Ukraine
11.11.
Interactive game "Energy Map of Ukraine" and lecture on energy efficiency
Kirovohrad
The events will be held in the framework of EU Project "Building Europe in Ukraine."
More information:
Olha Gurtovenko,
38 050 820 27 77, ogurtovenko@internews.ua
12.11.
1st International Conference "2016 Export-import EU-Ukraine Relations"
Kyiv, Ukrainian Chamber of Commerce and Industry, 33, velyka Zhytomyrska str.
The Conference is organised by the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry.
More information:
12.11.
Conference on results of the project Complementary Support to the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine for the Sector Budget Support Implementation
Kyiv
More information:
Anna Holubovska-Onisimova, Maryna Davydenko, Anna.golubovska-onisimova@sbs-envir.org,
12-13.11.
Visit of the European Commissioner for Trade Cecilia Malmström
Kyiv
More information:
EU Delegation to Ukraine, 38 044 390 8010,
12-13.11.
9th Annual Regional Conference on Institutional Building
National Agency of Ukraine on Civil Service, 15, Prorizna str.
12-14.11.
EU "Study in Europe Stand" in the framework of the Education Abroad Fair in Kyiv
Kyiv, Ukrainian House, 2, Khreshchatyk str.
Within the exhibition three "Study in Europe" conferences will be held.
More information:
Ivanna Atamanchuk,
38 044 286 66 68, 38 044 332 26 45,
13.11.
10th International Research-to-Practice Conference "Road Traffic Safety: Legal and Organisational Aspects"
Kyiv
The representatives of the EU Project "Support to the Transport Strategy of Ukraine" will participate in the conference.
More information:
13.11.
Space Twinning Project Seminar
Kyiv, Ukrainian State Space Agency, 8, Moskovska str.
More information:
Natalia Borotkanych,
Olena Kharytonova,
38 044 281 62 07, press@nkau.gov.ua,
38 044 281 62 04, zaika@nkau.gov.ua
13.11.
Public Discussion "Attitude to the European Integration of Front-line Area Residents: Assessment and Trends "
Kyiv, Shcherbenko Art Center, 22B, Mykhailivska str.
Discussion will be held in the framework of "Stronger Together" campaign.
More information:
Alisa Ruban,

Events in EU (or related to the EU)

Date
Event
Location
Relevant information
9.11.
Meeting of the European Parliament Foreign Affairs Committee
Brussels
During the meeting, debriefing on the Election Observation Mission for the local elections in Ukraine (25 October) and on the second meeting of the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee (4-5 November, Kyiv) will be held
9-10.11.
Officials' level meeting of the trilateral DCFTA process
Brussels


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.