04.08.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] 10 нових проєктів розвиватимуть потенціал для 46 організацій в Україні в межах Програми ЄС Erasmus+

Logo
10 нових проєктів розвиватимуть потенціал для 46 організацій в Україні в межах Програми ЄС Erasmus+

English version is below

Десять проєктів, у яких беруть участь 46 університетів та інших організацій з України, були відібрані на фінансування в розмірі понад 9 млн євро за Програмою Європейського Союзу Erasmus+ задля розбудови потенціалу у сфері вищої освіти. Загалом, у конкурсі перемогли 164 проєкти. Такими є результати конкурсу 2020 року, оголошеного Виконавчим агентством із питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії. Новообрані проєкти розпочнуть свою діяльність із листопада 2020 року або вже із січня 2021 року.

«Європейський Союз підтримує велику кількість проєктів Erasmus+ для просування та впровадження освітніх реформ, зміцнення міжнародного співробітництва, підвищення працевлаштування фахівців та розвитку інновацій. Однак, на мою думку, головна мета Програми Erasmus+ об'єднати людей з усього світу», наголосив посол Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні.

Ці 10 проєктів спрямовані на модернізацію освітніх програм із соціальних наук та інженерії, охорони здоров'я і навколишнього середовища; модернізацію врядування закладів вищої освіти; зміцнення зв'язків системи вищої освіти з економічним і соціальним середовищем.

46 партнерів з України представляють 36 закладів вищої освіти, 1 науково-дослідну установу, 1 приватне та 2 державних підприємства, 2 громадські організації, Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України  та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Крім того, три українські університети виступають грантоотримувачами й координаторами проєктів: Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка» та Національний університет «Запорізька політехніка».

Також до проєктних команд входять 59 партнерів із 22 країн світу: 34 організації з 15 країн-членів Програми (Австрія, Бельгія, Болгарія, Естонія, Іспанія, Італія, Литва, Латвія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Словенія, Фінляндія, Франція) та 25 організацій із 7 країн-партнерів Програми (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Республіка Молдова, Таджикистан).

Дізнайтеся більше в інфографіці.

 

Довідкова інформація:

Erasmus+ – це програма Європейського Союзу на період 2014–2020 рр., що підтримує проєкти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді і спорту.

Напрям Розвиток потенціалу вищої освіти (КА2: CBHE) є окремим компонентом міжнародного виміру Програми Erasmus+ у сфері вищої освіти. У межах конкурсів із 2015 р. до 2019 р. було профінансовано 38 проєктів за участі 200 організацій з України, включаючи 120 закладів вищої освіти. Загальна сума гранту проєктів складає понад 27 млн євро.

Інформацію про результати конкурсу 2020 р. розміщено на сайті ЕАСЕА: https://bit.ly/2PiFxqj

Інструкції, рекомендації та інша додаткова інформація для виконавців проєктів розміщена на сайті EACEA (Beneficiaries space): https://bit.ly/2BNtYEw і на сайті Національного Erasmus+ офісу в Україні: https://bit.ly/2D6We5I

База проєктів Erasmus+ за участі України розміщена за посиланням https://bit.ly/312E0Kh

За додатковою інформацією звертайтесь до Національного Еразмус+ офісу в Україні (проєкт ЄС): www.erasmusplus.org.ua

 

 

____________________________________

 

 

 

10 new projects to build capacities for 46 organisations in Ukraine under EU-funded Erasmus+ Programme

Ten projects involving 46 universities and other organisations from Ukraine have been selected for a total grant funding of over EUR 9 mln under the European Union Erasmus+ Programme for Capacity Building in the Field of Higher Education Action for cooperation projects. In total, 164 projects were selected for funding. These are the results of the 2020 Call for Proposals announced by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) of the European Commission. The selected projects will start their activities from November 2020 or January 2021.

"The European Union supports a large number of Erasmus+ projects to promote and implement educational reforms, to strengthen international cooperation, enhance employability and innovation. However, in my opinion, the main goal of the Erasmus+ is to unite people from all over the world," underlined Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine.

Those 10 projects focus on modernisation of educational programmes in social and behavioural sciences, health, environment, engineering and engineering trades; modernisation of governance, management and functioning of higher education institutions; and strengthening of relations between higher education systems and the wider economic and social environment.

46 partners from Ukraine represent 36 higher education institutions, 1 research institution, 1 private and 2 state enterprises, 2 NGOs, the Ministry of Education and Science of Ukraine, the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, and the National Agency for Higher Education Quality Assurance. In addition, three Ukrainian universities acted as project grantholders-coordinators: Ivan Franko National University of Lviv, Lviv Polytechnic National University and Zaporizhzhia Polytechnic National University.

59 partners from 22 countries are also among the project teams that represent: 34 partners from 15 Programme Countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Germany, Estonia, Spain, Finland, France, Italy, Lithuania, Latvia, Netherlands, Norway, Poland, Slovenia; 25 organisations are from 7 Partner Countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Republic of Moldova, Tajikistan.

Find out more in the infographics.

 

Background information:

Erasmus+ is the European Union Programme for 2014-2020 to support international cooperation projects, partnerships, events and mobility in education, training, youth and sport.

Capacity Building in the Field of Higher Education Action (CBHE) projects support the modernisation of higher education. Under 2015-2019 calls for proposals 38 projects were selected for funding with over 200 Ukrainian organisations including 120 Higher Education Institutions. The grant amount is over EUR 27 million.

The information on the selection results is available at the portal of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency: https://bit.ly/2PiFxqj

Guidelines, recommendations and other support information for the winners could be found at the EACEA Beneficiaries space: https://bit.ly/2BNtYEw

Database with Erasmus+ projects for Ukraine is available at the National Erasmus+ Office in Ukraine at https://bit.ly/312E0Kh

For more details under Erasmus+ Programme, please contact the National Erasmus+ Office in Ukraine: www.erasmusplus.org.ua

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.