11.08.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС погодив вісім програм з макрофінансової допомоги для країн-партнерів у їхній боротьбі проти економічних наслідків коронавірусу

Logo
ЄС погодив вісім програм з макрофінансової допомоги для країн-партнерів у їхній боротьбі проти економічних наслідків коронавірусу

English version is below:

ЄС погодив вісім програм з макрофінансової допомоги для країн-партнерів у їхній боротьбі проти економічних наслідків коронавірусу

 

Від сьогодні Європейська Комісія від імені ЄС погодила Меморандуми про взаєморозуміння щодо програм макрофінансової допомоги з вісьмома партнерами. Ці угоди є частиною пакету макрофінансової допомоги обсягом у 3 мільярди євро для десяти країн-партнерів зі сфери розширення і сусідства. Мета підтримки — допомогти цим країнам впоратися з негативними економічними наслідками пандемії коронавірусу.

Поточне та швидке впровадження цих програм є важливим свідченням солідарності Євросоюзу з цими країнами у часи безпрецедентної кризи.

Меморандуми про взаєморозуміння вже було погоджено з Албанією, Грузією, Йорданією, Косово, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією та Україною. Документи було формально підписано з чотирма країнами з вищеперерахованих, а саме з Косово, Молдовою, Північною Македонією та Україною. Наразі відбуваються перемовини щодо укладання Меморандумів ще з двома країнами – Боснією та Герцеговиною і Тунісом.

Валдіс Домбровскіс, Виконавчий Віцепрезидент Єврокомісії з питань економіки, що працює для людей, сказав таке: «Вкрай важливо підтримувати наших сусідів у часи кризи задля стабільності всього регіону. У рамках глобальної реакції Євросоюзу на пандемію коронавірусу ми працюємо над тим, аби допомогти нашим країнам-сусідам пом'якшити найгірший вплив пандемії на їхні економіки. Ці «кризові програми макрофінансової допомоги» будуть надані на вигідних умовах, ґрунтуючись на підписаних Меморандумах про взаєморозуміння, які окреслюють конкретні зобов'язання щодо здійснення реформ. Це допоможе країнам-сусідам покрити свої зовнішні фінансові потреби у 2020-2021 роках – зважаючи на труднощі у боротьбі проти економічних наслідків пандемії».

Своєю чергою, Паоло Джентілоні, Європейський Комісар з питань економіки, підкреслив: «Пандемія COVID-19 не визнає кордонів; її безпрецедентні соціально-економічні наслідки впливають на країни по всьому світу. Наші партнери з регіону розширення та сусідства також серйозно постраждали. Ми, як Союз, маємо фінансову міць, аби допомогти їм обмежити негативні економічні наслідки пандемії. Єврокомісія від імені ЄС працює з десятьма партнерськими країнами задля підтримки їхніх зусиль та ведення ефективних економічних політик у часи безпрецедентної кризи. Як демонстрація солідарності ЄС угоди вже було досягнуто з вісьмома партнерами».

Меморандумами передбачені політичні кроки, що їх бенефіціари повинні здійснити, аби отримати другий транш допомоги. Узгодження та підписання Меморандумів є важливим кроком для отримання першого траншу в рамках програм. Його надання обумовлене виконанням бенефеціарами політичних передумов, включаючи дотримання ними демократичних принципів, прав людини та верховенства права. Країни-бенефіціари також повинні бути учасниками програми фінансової допомоги МВФ.

У випадку Албанії, політичні умови отримання 180 мільйонів євро в рамках програми макроекономічної допомоги стосуються посилення сектору державного фінансування та стійкості фінансового сектору, поліпшення урядування, боротьби проти корупції та покращення системи соціального захисту.

Щодо Грузії, то політичні умови отримання нею 150 мільйонів євро в рамках програми макроекономічної допомоги торкаються питання зміцнення управління державними фінансами, поліпшення урядування, галузевих реформ і політики, що стосується ринку праці.

Для отримання Йорданією 700 мільйонів євро в рамках програми макроекономічної допомоги, країна має здійснити більш всеосяжні політичні кроки, оскільки вони покривають дві операції з надання макрофінансової допомоги. Такі кроки включають в себе заходи у сфері управління державними фінансами, комунальних послуг, соціальної політики та політики щодо ринку праці, а також урядування.

Стосовно Косова, то політичні умови отримання 100 мільйонів євро в рамках програми макроекономічної допомоги стосуються посилення сектору державного фінансування та фінансової стабільності, заходів боротьби проти безробіття серед молоді, поліпшення належного урядування та боротьби проти корупції.

У випадку Молдови, політичні умови отримання 100 мільйонів євро в рамках програми макроекономічної допомоги стосуються зміцнення управління державними фінансами, належного урядування, боротьби проти корупції та покращення бізнесового середовища.

У випадку Чорногорії, політичні умови отримання 60 мільйонів євро в рамках програми макроекономічної допомоги торкаються питань посилення сектору державного фінансування, боротьби проти корупції, зміцнення фінансової стабільності, покращення бізнесового середовища та реформування сектору соціального захисту.

Щодо Північної Македонії, то політичні умови отримання нею 160 мільйонів євро в рамках програми макрофінансової допомоги стосуються зміцнення бюджетного управління та прозорості, а також боротьби проти корупції, посилення нагляду за фінансовим сектором, покращення бізнесового середовища та подолання безробіття серед молоді.

У випадку України, політичні умови отримання 1,2 мільярда євро в рамках програми макроекономічної допомоги є більш масштабними та всеосяжними. Вони зачіпають питання зміцнення управління державними фінансами, урядування та верховенства права, судової реформи, конкуренції на ринку газу, покращення бізнесового клімату, а також управління державними підприємствами.

 

Контекст

Макрофінансова допомога є частиною ширшого партнерства ЄС із країнами-сусідами і країнами із регіону розширення та є особливим інструментом реагування на кризові ситуації. Така допомога є доступною країнам зі сфери розширення та сусідства Євросоюзу, що зіштовхуються із серйозними проблемами, пов'язаними з платіжним балансом. Вона демонструє солідарність Євросоюзу з цими країнами у часи безпрецедентної кризи.

22 квітня Європейська Комісія запропонувала Рішення щодо надання макрофінансової допомоги десяти країнам зі сфери розширення та сусідства у контексті пандемії COVID-19. 25 травня його ухвалили Європейський Парламент і Рада ЄС.

Для підтримки країн-сусідів та регіону Західних Балкан, окрім макрофінансової допомоги, ЄС використовує також й інші інструменти. Зокрема, це гуманітарна, бюджетна, технічна допомога, тематичні програми, а також сприяння інвестиціям у найбільш уражені пандемією коронавірусу сфери через механізм змішаного фінансування та гарантії Європейського фонду сталого розвитку.

 

Детальніше

Коронавірус: Єврокомісія пропонує пакет макрофінансової допомоги обсягом у 3 млрд євро для підтримки десяти країн

Рішення Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо надання макрофінансової допомоги партнерам зі сфери розширення та сусідства у контексті пандемії COVID-19

Більше інформації про  минулі операції з надання макрофінансової допомоги


***

European Commission

Press Release

Brussels, 11 August 2020

Coronavirus: Eight macro-financial assistance programmes agreed to support enlargement and neighbourhood partners

As of today, the Commission, on behalf of the EU, has agreed Memoranda of Understanding (MoU) on macro-financial assistance (MFA) programmes with eight partners. The agreements are part of the €3 billion MFA package for ten enlargement and neighbourhood partners, aimed to help them limit the economic fallout of the coronavirus pandemic.

The ongoing and swift implementation of these programmes is an important demonstration of the EU's solidarity with these countries at a time of unprecedented crisis.

Memoranda of Understanding have already been agreed with Albania, Georgia, Jordan, Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia and Ukraine. These documents have also been formally signed with four of them: Kosovo, Moldova, North Macedonia and Ukraine. Negotiations of the MoUs with the remaining two countries – Bosnia and Herzegovina, and Tunisia – are underway.

Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President for an Economy that works for people, said: "Supporting our neighbours is essential during this time of crisis to keep the entire region stable. As part of the EU's global response to the coronavirus pandemic, we are working to help our neighbouring countries to cushion the worst of its economic impact. These 'crisis MFA programs' will be provided on favourable terms on the basis of signed Memorandums of Understanding outlining concrete reform commitments. It will help the neighbouring countries to cover their external financing needs in 2020-21, given the difficulties in tackling the economic impact of the pandemic."

Paolo Gentiloni Commissioner for Economy, said: "The COVID-19 pandemic knows no borders and its unprecedented economic and social impacts affect countries around the world. Our enlargement and neighbourhood partners are severely affected, and as a Union we have the financial strength to help them limit the economic fallout of the pandemic.  The Commission, on behalf of the EU, is working with ten partner countries to support their efforts and implement effective economic policies at a time of unprecedented crisis. Agreement has already been reached with eight partners in a demonstration of the EU's solidarity."

The MoUs provide for the policy actions to which the beneficiaries commit in order to receive the second tranche of assistance. Agreeing and signing the MoUs is an important step towards the first disbursement under the programmes, which is conditional on fulfilling the political pre-conditions, including the respect of democratic principles, human rights and the rule of law. Beneficiary countries should also benefit from an IMF financial assistance programme.

For Albania, the policy conditions for its €180 million MFA programme relate to strengthening public finance and the resilience of the financial sector, improving governance and fighting corruption, and enhancing social protection.

For Georgia, the policy conditions for its €150 million MFA programme relate to strengthening public finance management, improving governance, sector reforms, and labour market policies.

For Jordan, the policy actions for its €700 million MFA programmes are more comprehensive, as they cover two MFA operations. They cover public finance management, utilities, social and labour market policy, and governance,

For Kosovo, the policy conditions for its €100 million MFA programme relate to strengthening public finance and financial stability, addressing youth unemployment and improving good governance, and the fight against corruption.

For Moldova, the policy conditions for its €100 million MFA programme relate to strengthening public finance management, good governance and fight against corruption, and improving the business environment.

For Montenegro, the policy conditions for its €60 million MFA programme relate to strengthening public finance and the fight against corruption, enhancing financial stability, improving the business environment, and reforming social protection.

For North Macedonia, the policy conditions for its €160 million MFA programme relate to strengthening fiscal governance and transparency, the fight against corruption, enhancing financial sector supervision, improving the business environment, and tackling youth unemployment.

For Ukraine, the policy conditions for its €1.2 billion MFA programme are larger and more comprehensive and relate to strengthening public finance management, governance and rule of law, reform of the judiciary, competition in the gas market, improving the business climate and governance of state-owned enterprises.

Background

MFA is part of the EU's wider engagement with neighbouring and enlargement countries and is intended as an exceptional EU crisis response instrument. It is available to enlargement and EU neighbourhood countries experiencing severe balance-of-payments problems. It demonstrates the EU's solidarity with these countries and the support of effective policies at a time of unprecedented crisis.

The Decision on providing macro-financial assistance to ten enlargement and neighbourhood partners in the context of the COVID-19 pandemic was proposed by the Commission on 22 April and adopted by the European Parliament and the Council on 25 May 2020.

In addition to MFA, the EU supports the Neighbourhood and Western Balkans through several other instruments, including humanitarian aid, budget support, thematic programmes, technical assistance, blending facilities and guarantees from the European Fund for Sustainable Development to support investment in sectors most affected by the coronavirus pandemic.

For more information

Coronavirus: Commission proposes €3 billion macro-financial assistance package to support ten neighbouring countries

Decision of the European Parliament and of the Council on providing macro‐financial assistance to enlargement and neighbourhood partners in the context of the COVID‐19 pandemic

More information on past macro-financial assistance operations

 

 

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.