21.08.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС надав Державній митній службі України 200 ноутбуків та обладнання для відеоконференцій під час пандемії COVID-19

Logo
ЄС надав Державній митній службі України 200 ноутбуків та обладнання для відеоконференцій під час пандемії COVID-19

English version is below

21 серпня 2020 року Європейський Союз через Програму ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) передав Державній митній службі України 200 ноутбуків та обладнання для відеоконференцій під час пандемії COVID-19 в Україні.

Надане обладнання допоможе зменшити експлуатаційні та транспортні витрати й забезпечить надійну комунікацію та координацію між працівниками митниці з іншими державними установами та міжнародними структурами під час пандемії й надалі. Високий рівень структурної децентралізації Державної митної служби вимагає надійних та якісних каналів зв'язку. Саме тому отримання Митницею ноутбуків і обладнання для відеоконференцій сприятиме кращій оперативності та підвищенню продуктивності роботи працівників Митниці у період пандемії COVID-19.

«На жаль, пандемія COVID-19 вплинула на всі аспекти нашого життя та суспільства, від системи охорони здоров'я, економіки до державних структур. Надаючи це обладнання Держмитслужбі, ЄС має на меті сприяти безпеці працівників митниці, їхній оперативній ефективності та прогресу реформ, попри складну епідеміологічну ситуацію», ‒ наголосив Мартін Клауке, керівник Першого відділу програм допомоги «Належне управління та демократизація» Представництва ЄС в Україні.

Вартість обладнання, яке надав проєкт EU4PFM, оцінюється в 340 тис. євро. Це – остання за часом допомога в межах Програми EU4PFM. Загалом ЄС підтримує боротьбу України проти COVID-19 пакетом допомоги в 190 млн євро, що є частиною глобальної відповіді #TeamEurope на пандемію, яку ЄС здійснює разом зі своїми державами-членами. Відповідь ЄС на COVID-19 зосереджена на обмеженні поширення вірусу й наданні екстреної підтримки в період кризи в галузі охорони здоров'я, стійкому зміцненню систем охорони здоров'я, а також реагуванні на соціально-економічний вплив кризи шляхом забезпечення робочих місць, підтримки громадянського суспільства, культури та вразливих верств населення.

 

Довідкова інформація:

Загальна мета Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) – зробити управління державними фінансами (УДФ) в Україні ефективнішим та покращити надання державних послуг і діловий клімат. Програма, що реалізовується литовським Центральним агентством з управління проєктами, працює над (i) подальшим розвитком сучасної, ефективної та справедливої системи збору доходів та (ii) розширенням організаційного потенціалу установ УДФ, зокрема в галузі управління людськими ресурсами, боротьби з корупцією та ІТ-рішень. Загальний бюджет цих двох компонентів програми становить 29,5 млн євро з терміном виконання 4 роки.

Центральне агентство з управління проєктами (CPMA) засноване в 2003 році Міністерством фінансів Литовської Республіки, має понад 15-річний досвід в управлінні та впровадженні різних програм ЄС та інших міжнародних установ.

За додатковою інформацією звертайтесь до Ірини Нефeд за i.nefed@eu4pfm.com.ua

або +38 067 676 21 02

______________

 

EU provides 200 laptops and video conferencing equipment to State Customs Service of Ukraine amid COVID-19 pandemic

  

On August 21, 2020, the European Union, through the EU Public Finance Management Support Programme (EU4PFM), provided the State Customs Service of Ukraine with 200 laptops and video conferencing equipment as part of its COVID-19 response in Ukraine.

This equipment will help reduce operational and traveling costs, allowing for safe communication and coordination between customs officers, with other State agencies and international entities during the COVID-19 pandemic and beyond. The highly decentralised structure of the State Customs Service requires secure and high-quality channels of communication. Furthermore, this assistance will ensure capacity building and training for staff as well as enhanced operational efficiency during the pandemic.  

"The COVID-19 pandemic has unfortunately impacted every aspect of our lives and societies, from health systems to the economy to governance structures. With the delivery of this equipment to the State Customs Service of Ukraine, the EU aims to contribute to the epidemiological safety of the State Customs Service staff, its operational efficiency and continued reform progress, despite the challenging public health situation," Martin Klaucke, Head of the EU Delegation to Ukraine Operations Section "Good Governance and Democratisation", said.

This equipment is worth approximately EUR 340,000 and is the latest part of EU4PFM Programme assistance. Overall, the EU supports Ukraine's fight against COVID-19 with a EUR 190 million package, as part of the global #TeamEurope response to the pandemic it is delivering together with its Member States. The EU response to COVID-19 focuses on limiting the spread of the virus and providing emergency support to the health crisis, sustainably strengthening health systems, as well as addressing the socioeconomic impact of the crisis by supporting jobs, civil society, culture and vulnerable groups.

 

Background information:

The overall objective of the Public Finance Management Programme for Ukraine (EU4PFM) is to make Public Finance Management (PFM) in Ukraine more efficient and to improve public services and the business climate. The programme implemented by Lithuania's Central Project Management Agency works on (i) further developing a modern, efficient and fair revenue collection system and (ii) enhancing organisational capacities of PFM institutions, notably in human resource management, anti-corruption and IT solutions. The overall budget of those two components of the programme is EUR 29.5 million with an implementation period of 4 years. 

Central Project Management Agency (CPMA) founded in 2003 by the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania, has more than 15 years of experience in management and implementation of various EU and other international programmes.  

For additional information, please contact Iryna Nefed via i.nefed@eu4pfm.com.ua or at +38 067 676 21 02

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.