31.05.2019

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] 48 українців виграли гранти «Еразмус+» на навчання на магістратурі в університетах Європи у 2019 році

Logo
48 українців виграли гранти «Еразмус+» на навчання на магістратурі в університетах Європи у 2019 році

English version is below

48 українців з 2 273 переможців цьогорічного конкурсу з усього світу будуть навчатися на спільних магістерських програмах в університетах Європи за фінансової підтримки Програми Європейського Союзу «Еразмус+». Серед них 34 жінки і 14 чоловіків з Києва, Львова, Вінниці, Харкова, Івано-Франківська, Чернівців, Кривого Рогу, Дніпра та Одеси. Ще 155 студентів з України наразі знаходяться у резервному списку для навчання у Європі.

Всього на конкурс 2019 р. від України подали 417 заявок з-поміж 31 661 від кандидатів з 185 країн світу. Таким чином, Україна входить до ТОП-15 країн, що показали найкращі результати під час конкурсу. Крім того, 878 заявок подали кандидати з країн Східного партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія та Молдова), з яких 71 стипендіат отримав грант. Таким чином Україна показала найкращий результат серед країн регіону Східного партнерства.

Студенти з України розпочнуть своє навчання на спільних магістерських програмах «Еразмус Мундус» (Erasmus Mundus Joint Degrees) вже з вересня цього року у відомих університетах Австрії, Бельгії, Болгарії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Німеччини, Нідерландів, Португалії, Сполученого Королівства, Франції та Чехії.

Цього року українські студенти обрали наступні тематики магістерських програм: урбанізація, глобалізація та гендерні дослідження; наномедицина та соціальне здоров'я; туризм, культура і мистецтво; інженерія та ІТ; кліматичні зміни тощо.                                                                                                                                                                     

На сьогодні вже 205 українських студентів навчаються на спільних магістерських програмах «Еразмус Мундус» з 2014 року – 191 магістр та 14 аспірантів. Окрім освітньої місії, вони виконують ще одну важливу роль «амбасадорів», які сприяють і підтримують Україну в Європі, а при поверненні – сприятимуть розвитку, модернізації та реформам у своїй державі.

Додатково: «Еразмус+» – це Програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту.

Спільні магістерські програми «Еразмус Мундус» – це унікальні та престижні магістерські програми, що розроблені партнерством університетів мінімум з двох країн Європи, які надають гранти кандидатам з усього світу та покривають витрати на навчання, трансфери, візу, страхування, щомісячну стипендію в 1 000 євро тощо. Окрім основних навчальних програм, студенти отримують можливість відвідувати мовні курси, а також дізнатись більше про країни Європи, нові традиції та культури разом з одногрупниками з усього світу.

За додатковою інформацією звертайтеся до Національного Еразмус+ офісу в Україні

___________________

 

48 Ukrainians won Erasmus+ grants to acquire master's degrees in European Universities in 2019

A total of 48 Ukrainians out of the 2 273 winners of the сall 2019 from all over the world will study at Joint Master Degree courses at universities in Europe with the financial support of the EU's Erasmus+ Programme. The list included 34 female and 14 male representatives from Kyiv, Lviv, Vinnytsia, Kharkiv, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Kryvyi Rih, Dnipro and Odesa. Another 155 students from Ukraine are on the reserve list of candidates for studying in Europe.

In total, 417 applications were submitted from Ukraine among 31 661 participants competing from other 185 countries of the world in 2019. Thus, Ukraine is in TOP 15 countries which represent the best results within the 2019 call. In addition, 878 candidates from Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia and Moldova) applied, with 71 applications being successful, which means that this year Ukraine has shown the best result among Eastern Partnership countries.

The students from Ukraine will start Erasmus Mundus Joint Degrees (EMJMDs) since September of current year in respected universities of Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Spain and the United Kingdom.

This year, Ukrainian students were interested in the following fields of study: Urbanisation, Globalization and Gender Studies; Nanomedicine, Neuroscience and Health; Tourism, Culture and Art; Engineering and IT; Climate Changes etc.

A total of 205 Ukrainian students have studied at EMJMDs since 2014, including 191 Master and 14 PhD students. They are considered as 'ambassadors' to promote and support Ukraine in Europe and will contribute to Ukraine's development, modernization and reforms.

Additional information: Erasmus+ - is the European Union Programme for 2014-2020 to support international cooperation projects, partnerships, events and mobility in education, training, youth and sport.

Erasmus Mundus Joint Master Degrees are unique master courses developed by a consortium of a minimum of two European universities which provide grants that fully cover the study programme, travel cost, insurance, visa support, scholarship of EUR 1 000 per month, etc. In addition to their main curricula, students will be enrolled at language courses, learn about the countries of their stay, discover and enjoy new culture together with groupmates from around the world.

For additional information, please contact National Erasmus+ office Ukraine

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.