22.05.2019

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Шість медичних закладів відремонтовано у Харкові завдяки кредитам ЄІБ

Logo
Шість медичних закладів відремонтовано у Харкові завдяки кредитам ЄІБ

English version is below

22 травня 2019 року у Харкові відкрили шість медичних закладів після масштабної реконструкції та модернізації, які стали можливими завдяки довгостроковим кредитам з низькими відсотками від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), банку Європейського Союзу. На офіційній церемонії в Харкові повідомили, що ЄІБ інвестував 53,8 млн гривень у ці шість субпроектів у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (НКПВУ). Кожен проект також містить внесок з бюджету Харківської області у розмірі не менше 20% від загальної вартості робіт.

«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України була розроблена спеціально для того, щоб допомогти жителям Східної України, включно з тисячами ВПО, вирішувати складні проблеми, з якими вони стикаються внаслідок збройного конфлікту. Ця програма на суму 200 млн євро є частиною нашого загального кредитного портфеля для Україні у розмірі 5,8 млрд євро. Вона має на меті покращити рівень життя людей, а саме умови проживання, охорону здоров'я та освіту. І це переконливий доказ того, що Україна, як пріоритетний партнер ЄС, може отримати велику користь від підтримки та фінансування ЄС. Ми раді надати допомогу там, де вона найбільше потрібна, і що це покращить життя звичайних громадян», сказав Жан-Ерік де Загон, голова Представництва ЄІБ в Україні.

Ремонт у шести лікарнях тривав упродовж 20182019 років і передбачав капітальний ремонт будівель лікарень, включаючи заміну даху, вікон, систем опалення, освітлення, водопостачання та електромережі. Ось перелік цих шести субпроектів:

 1. Поліклінічне відділення Харківської обласної клінічної лікарні – Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф: внутрішній ремонт, реконструкція даху
 2. Харківський обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення: внутрішній ремонт фасаду та приміщень
 3. Харківський обласний клінічний перинатальний центр: капітальний ремонт фасаду та приміщень
 4. Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня: капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії, відділення фізіотерапії
 5. Харківська обласна дитяча клінічна лікарня: термоізоляція фасаду будівлі
 6. Харківська обласна дитяча клінічна лікарня №1: капітальний ремонт комплексу будівель

Загалом у Харкові впроваджуються 13 субпроектів з ремонту 10 медичних установ у межах НКПВУ. Внесок ЄІБ у ці проекти становить майже 140,6 млн гривень. До кінця 2019 року завершать наступні 7 субпроектів у п'яти лікарнях:

 1. Харківська обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня: (1) капітальний ремонт відділень, заміна даху та вікон
 2. Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня: (2) капітальний ремонт відділень, заміна даху та вікон
 3. Харківський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер №7: (3) капітальний ремонт приміщень
 4. Харківський обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом: (4) капітальний ремонт фасаду та приміщень
 5. Харківська обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф: (5) капітальний ремонт офтальмологічного відділення, навчально-діагностичного корпусу, приміщення медичного корпусу; (6) капітальний ремонт корпусу хірургічного відділення; (7) капітальний ремонт приміщень медичного блоку.

Станом на лютий 2019 р. у Харківській області зареєстровано 131 000 внутрішньо переміщених осіб з Луганської та Донецької областей, що створює значне навантаження на школи, лікарні та інші об'єкти інфраструктури. У цьому контексті, на звернення українського уряду, ЄІБ успішно фінансує відновлення критичної інфраструктури в постраждалих районах, а також забезпечення гідних умов життя для переміщених осіб і громад, що їх приймають.

«Оновлення цих медичних закладів означає не тільки кращі умови праці для сотень лікарів та інших працівників клінік і лікарень у Харкові, але й тисячі задоволених пацієнтів, у тому числі дітей, вагітних жінок і внутрішньо переміщених осіб. Деякі будівлі, які не ремонтувалися десятиліттями, тепер мають нові системи опалення, вентиляції, водопостачання й каналізації, а також нові вікна. Це результат напруженої роботи та ефективної співпраці між ЄС і державними партнерами на всіх рівнях. Але охорона здоров'я – то не лише ремонт лікарень: ЄС також підтримує поточну реформу медичної галузі в країні, що покращить охорону здоров'я для всіх громадян України», наголосила д-р Анніка Вайдеманн, заступниця голови Представництва ЄС в Україні.

Надзвичайну кредитну програму для відновлення України на 20152021 роки розробив Європейський інвестиційний банк разом з Європейським Союзом та урядом України. НКПВУ забезпечує 200 млн євро у вигляді багатосекторних рамкових кредитів на відновлення шкіл, лікарень, гуртожитків, соціальних центрів, інфраструктури та покращення умов життя внутрішньо переміщених осіб. Програма охоплює п'ять східних областей України: підконтрольні українському уряду території Донецької та Луганської областей і прилеглі Харківську, Дніпропетровську й Запорізьку області.

НКПВУ виконує Міністерство регіонального розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства України. Програма розвитку ООН (ПРООН) допомагає контролювати виконання програми.

«Сьогодні ми отримуємо переваги від стратегічного партнерства між центральними та обласними органами влади в Україні, ЄІБ і ПРООН», зазначила Постійна представниця ПРООН Дафіна Ґерчева. «Наші колективні зусилля сприяли підвищенню якості медичної допомоги для мешканців Харківської області та внутрішньо переміщених осіб зі сходу України».

Станом на травень 2019 року в межах ERP затверджено 281 субпроект вартістю 85 мільйонів євро. Сьогодні ЄІБ разом з Міністерством перевіряє чергову партію поданих 324 субпроектів.

Довідкова інформація: Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) є банком Європейського Союзу. Це довгострокова кредитна інституція ЄС і єдиний банк, що належить державам-членам ЄС та представляє їхні інтереси. ЄІБ працює в Україні з 2007 року. Станом на квітень 2019 року портфель кредитів від ЄІБ для України становив 5,8 мільярдів євро на проекти з енергетики, транспорту, довкілля, підтримки місцевого самоврядування та приватного сектору.

Програма розвитку ООН (ПРООН) – це агентство Організації Об'єднаних Націй, що спеціалізується на питаннях розвитку. Працює в Україні з 1993 року. Серед іншого ПРООН допомагає у відновленні критично важливої соціальної та економічної інфраструктури, у підвищенні ефективності роботи місцевих органів влади у Східній Україні, а також у створенні робочих місць і стимулюванні підприємництва серед ВПО і громад, що їх приймають; сприяє миру і примиренню.

 

Читайте далі:

Як ЄС допомагає Україні у подоланні наслідків конфлікту на сході через Надзвичайну кредитну програму для відновлення України

Ремонт медичних установ у Харкові в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України від ЄІБ у 2018-2019 роках

За додатковою інформацією звертайтеся до менеджера з комунікацій Олени Єрмоленко, oermolenko@ecomm.com.ua або за телефоном: 050 312 92 74

______________

 

6 medical facilities open after renovation in Kharkiv thanks to EIB loans

 

On May 22, 2019, six medical facilities opened after the large-scale renovation and modernization in Kharkiv thanks to long-term low-interest loans from the European Investment Bank (EIB), the bank of the European Union. As it was announced at the official ceremony in Kharkiv, the EIB invests about UAH 53.8 million in these six medical infrastructure sub-projects under the Early Recovery Programme (ERP). Each project also includes a contribution from the Kharkiv oblast budget in the amount of at least 20% of the total cost of the works.

"Our Early Recovery Programme was specifically developed to help people of Eastern Ukraine, including thousands of IDPs, deal with tough challenges they are facing following the armed conflict. This EUR 200 mln programme is part of our overall EUR 5.8 bln portfolio in Ukraine. It aims at improving living standards for people in terms of housing, healthcare and education. And it is a convincing proof that as an EU Priority Partner, Ukraine can greatly benefit from EU support and financing. We are happy to provide help where it is needed most and that it will directly impact the lives of ordinary citizens," Jean-Erik De Zagon, Head of EIB Representation in Ukraine, noted.

The renovation in 6 hospitals lasted between 2018 and 2019 and involved the major repairs of the hospitals' buildings, including the replacement of roofs, windows and heating, lighting, water and electricity supply networks. These 6 sub-projects are:

 1. Polyclinic building of Kharkiv Oblast Clinical Hospital – Emergency Medical Care and Disaster Medicine Centre: interior repairs, roof reconstruction
 2. Kharkiv Oblast Specialized Radiation Protection Clinic: interior repairs of the clinic's buildings
 3. Kharkiv Oblast Clinical Perinatal Centre: major repairs of the façade and premises
 4. Kharkiv Oblast Traumatology Hospital: major repair of the anesthesiology and intensive care unit, the physiotherapy department
 5. Kharkiv Oblast Children's Hospital: the building façade thermo-insulation
 6. Kharkiv Oblast Children's Clinical Hospital № 1: major repairs of the complex of buildings

In total, 13 sub-projects for the repairs of 10 medical institutions are implemented under the ERP in Kharkiv. The total contribution by the EIB into these projects in Kharkiv is about UAH 140.6 million. The following 7 sub-projects in 5 hospitals will be completed by the end of 2019:

 1. Kharkiv Oblast Children's Infectious Disease Clinical Hospital: (1) major repairs of the medical units, roof reconstruction and windows replacement
 2. Kharkiv Oblast Clinical Infectious Diseases Hospital: (2) major repairs of the medical unit, roof reconstruction and windows replacement
 3. Kharkiv Oblast Clinical Anti-Tuberculosis Dispensary № 7: (3) major repairs of the premises
 4. Kharkiv Oblast Centre for the Prevention and Control of AIDS: (4) major repairs of the façade and premises
 5. Kharkiv Oblast Clinical Hospital – Emergency Medical Care and Disaster Medicine Centre: (5) a complete overhaul of the ophthalmology department H-3, the educational and diagnostic building M-9, premises of medical building M-9; (6) major repairs of the surgery department building B-4; (7) major repair of medical block premises CH-9.

As of February 2019, 131,000 internally displaced persons from Luhansk and Donetsk oblasts were registered in Kharkiv oblast. This creates significant pressure on schools, hospitals and other infrastructure objects. In this context, at the Ukrainian government's request, the EIB is successfully financing investments into recovery of critical infrastructure in the affected areas, and basic needs to ensure decent living conditions for displaced people and host communities.

"Renovation of these medical facilities means not only improved working conditions for the hundreds of doctors and other staff of the clinics and hospitals in Kharkiv, but hopefully thousands of satisfied patients, including children, pregnant women, and Internally Displaced Persons. Some of these houses that have not seen a renovation for decades have now new heating, ventilation and water systems, new sewage systems, and new windows. This is a result of hard work and effective cooperation between the EU and Government partners on all levels. But healthcare is not only about newly renovated hospitals, the EU also fully supports the ongoing healthcare reform in the country, which will lead to a better healthcare for all Ukrainian citizens," said Dr. Annika Weidemann, Deputy Head of Delegation of the European Union to Ukraine.

The Early Recovery Programme for 2015-2021 was developed by the European Investment Bank together with the European Union and the government of Ukraine. It provides EUR 200 million in multi-sector framework loans to restore schools, hospitals, dormitories, social centers, infrastructure and living conditions for internally displaced people. It covers five eastern oblasts of Ukraine: the Ukrainian government-controlled areas in Donetsk and Luhansk oblasts and adjacent Kharkiv, Dnipropetrovsk and Zaporizhia oblasts.

The ERP is implemented by the Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine. The United Nations Development Programme (UNDP) is helping to monitor implementation of the programme.

"Today we are reaping the benefits of the strategic partnership between central and oblast authorities in Ukraine, the EIB, and UNDP," said the UNDP Resident Representative Dafina Gercheva. "Our collective efforts have contributed to improved quality of medical care for the residents of Kharkiv region and internally displaced persons from the east of Ukraine".

As of May 2019, a total of 281 sub-projects worth EUR 85 million have been approved under ERP. Presently EIB together with the Ministry are screening next batch of submitted 324 sub-projects.

Background information: The European Investment Bank (EIB) is the European Union's bank. It is the long-term lending institution of the EU and is the only bank owned by and representing the interests of the European Union Member States. The EIB has been working in Ukraine since 2007. As of April 2019, the EIB had a portfolio of loans in the amount of EUR 5.8 billion for Ukraine for energy, transport, environment, the support for local government and the private sector.

UNDP is the development arm of the United Nations. It works in Ukraine since 1993. Among other, UNDP is helping to restore critically important social and economic infrastructure and effective work of local governments in eastern Ukraine; to create jobs and spur entrepreneurship among IDPs and host communities; and to promote peace and reconciliation.

 

Read more:

How EU helps to remedy consequences of conflict in Ukraine's east through Early Recovery Programme

What is done in Kharkiv medical facilities under EIB's Early Recovery Programme in 2018-2019

For additional information, please contact communication manager Olena Ermolenko via oermolenko@ecomm.com.ua or at: 050 312 92 74

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.