31.10.15

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні / Weekly announcement leaflet

Анонси подій: 2 – 8 листопада

Події в Україні
Дата
Подія
Місце проведення
Додаткова інформація
02.11.
Семінар-круглий стіл «Реформа державної служби в контексті всеохопної реформи державного управління в Україні»
Київ, Верховна Рада України, вул. Садова, 3А
Під час круглого столу буде обговорено реформу державної служби, її фінансові наслідки, новий закон про держслужбу, досвід реформування в інших країнах. Семінар відбудеться у рамках проекту «Рада за Європу».
Детальніше: Наталя Соколенко,38 097 597 13 85,natali.sklnk@gmail.com
03.11.
Відеоконференція для Інформаційних центрів ЄС в Білій Церкві та Острозі
Київ, Представництво ЄС в Україні, вул. Володимирська, 101
Тема відеоконференції: «Реформа енергетичного сектору в Україні: нагальні пріоритети і європейські рішення»
03.11.
Перший раунд дискусій з питань енергетичної політики
Київ, готель "Київ", вул. Грушевського, 26/1
Захід відбудеться за підтримки Програми INOGATE, Представництва ЄС в Україні та Групи підтримки України Європейської Комісії.
Детальніше:http://bit.ly/1Rz2RZz
03.11.
Презентація Євросоюзом і Радою Європи 4-х масштабних проектів, які будуть реалізовані в Україні протягом наступних двох років
Київ, готель «Опера», вул. Богдана Хмельницького, 53
Сукупний бюджет на реалізацію цих проектів складає 4 млн. євро, їхнє фінансування здійснює Європейський Союз і Рада Європи.
Проекти імплементує Рада Європи відповідно до Рамкової програми співробітництва з країнами Східного партнерства. Заходи будуть спрямовані на посилення стандартів прав людини, зокрема роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, просування пенітенціарної реформи, боротьби з корупцією і підтримки виборів в Україні
Детальніше:
Ольга Литвинюк, 38 044 425 02 62,
04.11.
Презентація дослідження на тему, як громадяни 8 країн-членів ЄС сприймають конфлікт між Україною та Росією
Київ
Опитування проводилося Інститутом світової політики у таких країнах: Франції, Великобританії, Німеччині, Італії, Іспанії, Польщі, Швеції та Нідерландах.
Детальніше:
38 093 311 94 26,dasha.minasenko@gmail.com
3-5.11.
Зустріч Парламентського комітету асоціації між ЄС і Україною
Київ
Детальніше:
38 044 390 80 10,

Announcements: 2 – 8 November


Events in Ukraine
Date
Event
Location
Relevant information
02.11.
Workshop "Reform of Civil Service in the context of comprehensive reform of public administration in Ukraine"
Kyiv, Verkhovna Rada of Ukraine, 3A, Sadova str.
During the workshop, the reform of civil service and new law on civil service, its financial consequences, as well as other countries' experience in reforming civil service will be discussed. The workshop will be held within "Rada za Europu" Project.
More information:
Natalia Sokolenko, 38 097 597 13 85, natali.sklnk@gmail.com
03.11.
Video conference for EU Information Centers in Bila Tserkva and Ostroh
Kyiv, EU Delegation to Ukraine, 101, Volodymyrska str.
The video conference's topic is "Energy sector reform in Ukraine: top priorities and European solutions"
03.11.
The 1st Energy Policy Talk
Kyiv, hotel "Kyiv", 26/1, Hrushevskoho str.
The event will be held with the support of INOGATE, together with the EU Delegation to Ukraine and the Support Group for Ukraine of the European Commission.
More information:http://bit.ly/1Rz2RZz
04.11.
Presentation by EU and Council of Europe four large-scale projects, which will be implemented in Ukraine in the next two years
Kyiv, hotel "Opera", 53, Bohdana Khmelnytskoho str.
The total budget for the implementation of these projects is 4 million Euros; they are funded by the European Union and the Council of Europe.
The projects will be implemented by the Council of Europe and carried out under the Programmatic Cooperation Framework for Eastern Partnership countries. They will focus on strengthening human rights standards, including the Ombudsperson's Office; advancing penitentiary reform; fighting corruption and supporting free and fair elections in Ukraine
More information:
Olha Lytvyniuk, 38 044 425 02 62,
04.11.
Presentation of survey on how the citizens of 8 EU member states perceive Ukraine-Russia conflict
Kyiv
The survey was conducted by the Institute of World Policy in 8 European countries: France, Great Britain, Germany, Italy, Spain, Poland, Sweden and the Netherlands.
More information:
38 093 311 94 26,dasha.minasenko@gmail.com
3-5.11.
Meeting of EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
Kyiv
More information:
38 044 390 80 10,Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.