26.10.15

Євродепутат Андрей Пленкович: «Місцеві вибори в Україні відбулися переважно відповідно до міжнародних стандартів»

Євродепутат Андрей Пленкович: «Місцеві вибори в Україні відбулися переважно відповідно до міжнародних стандартів»

Місцеві вибори в Україні, які відбулися 25 жовтня, пройшли «переважно у відповідності зі стандартами, визнаними на міжнародному рівні». На цьому наголосив Андрей Пленкович, Голова делегації Європейського парламенту зі спостереження за виборами, якого було запрошено Верховною Радою України. Голосування у містах, які відвідали спостерігачі від Європейського Парламенту, «пройшло у спокійний та організований спосіб», підкреслили самі спостерігачі. Вони також висловили впевненість у тому, що усі недоліки виборчого процесу, що їх було виявлено довготривалою спостережною місією ОБСЄ/БДІПЛ, буде рішуче усунено.
Андрей Пленкович, Голова делегації Європарламенту зі спостереження за місцевими виборами в Україні та Голова Парламентського комітету асоціації між ЄС і Україною, зробив таку заяву від імені делегації:
«Ми дуже раді перебувати тут на запрошення Верховної Ради України. Ця місія – ще один доказ великої пріоритетності, яку Європейський Парламент надає Україні, а також важливості цих виборів для консолідації української демократії та європейського шляху країни.
На нашу думку, місцеві вибори в Україні відбулися переважно у відповідності до стандартів, визнаних міжнародною спільнотою. Ми повинні враховувати делікатний політичний, економічний, соціальний а також гуманітарний і безпековий контекст. Йдеться про незаконну анексію Криму і тимчасову окупацію незаконними збройними угрупуваннями, яких підтримує Росія, частин Донецької і Луганської областей, де неможливо провести вибори; у такий спосіб понад 5 мільйонів українців не змогли взяти участь у голосуванні. На прийдешніх виборах внутрішньо переміщені особи повинні мати змогу скористатися своїм виборчим правом у місцях свого колишнього проживання – і зробити це у відповідності до українського законодавства та у безпечний спосіб.
Після Майдану і подальших дочасних президентських і парламентських виборів, які відбулися у 2014 році, жовтневі місцеві вибори стали ще одним національним голосуванням, що відбулося за нового політичного ландшафту з підвищеними ставками через, зокрема, чинні зусилля з децентралізації.
Нову нормативно-правову основу для місцевих виборів було ухвалено лише у липні; її потребувала влада для того, аби адекватно пояснити виборцям нову виборчу систему. Спостерігачі від Європарламенту зауважують, що голосування у містах, які вони відвідали, відбулося у спокійний і організований спосіб. Довготривала спостережена місія ОБСЄ/БДІПЛ надасть детальну оцінку виборам, включаючи складнощі, що виникли у Маріуполі, Красноармійську та Сватовому. Ми впевнені: усі відповідні залучені особи рішуче владнають недоліки, виявлені у виборчому процесі, та врахують ключові рекомендації, запропоновані в остаточному звіті. Ми схвалюємо зусилля української влади, представників політичних партій, виборчих комісій та громадянського суспільства і міжнародних організацій, яких ми зустріли протягом часу здійснення нашої місії.
Європейський Парламент твердо підтримує Україну у реалізації нею амбітного порядку денного реформ. Ми пильно спостерігатимемо за виконанням Угоди про асоціацію та глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі за допомогою роботи Парламентського комітету асоціації між ЄС і Україною».
Додаткова інформація
Для спостереження за місцевими виборами в Україні, які відбулися 25 жовтня, Європейський Парламент сформував спостережну делегацію, до складу якої увійшли 7 депутатів. Членами делегації були, зокрема, такі депутати: Андрей Пленкович (Хорватія, Європейська народна партія) – Голова делегації, Анна Марія Корацца-Більдт (Швеція, Європейська народна партія), Тоніно Пікула (Хорватія, Група прогресивного альянсу соціалістів і демократів), Клер Муді (Об'єднане Королівство, Група прогресивного альянсу соціалістів і демократів), Юссі Халла-ахо (Фінляндія, Група європейських консерваторів і реформістів), Кая Каллас (Естонія, Група альянсу лібералів і демократів заради Європи), Мілослав Рансдорф (Чеська республіка, Конфедераційна група Європейських об'єднаних лівих/Північних зелених лівих). У день виборів депутати спостережної місії працювали у Києві, Харкові, Одесі та Дніпропетровську. Вони були частиною довготривалої спостережної місії ОБСЄ/БДІПЛ.

Member of European Parliament Plenković: "Ukraine local elections largely in line with international standards"

The 25 October local elections in Ukraine were conducted "largely in line with the internationally recognised standards," concluded MEP Andrej Plenković, Head of the EP Election Observation Delegation, invited by the Verkhovna Rada. The polling "was conducted in a calm and orderly manner" in the cities visited, EP observers said and stressed their confidence that all electoral process shortcomings identified by the OSCE/ODIHR long-term observation mission would be vigorously addressed.
On behalf of the Delegation, its Head Andrej Plenković (EPP, HR), also Chairman of the Parliamentary Association Committee EU-Ukraine, issued the following statement:
"We are very pleased to be here, at the invitation of the Verkhovna Rada of Ukraine. This mission is another proof of the high priority the European Parliament attaches to Ukraine, as well of the importance of these elections for the consolidation of the Ukrainian democracy and the European path of the country.
In our view, the local elections in Ukraine were conducted largely in line with the internationally recognised standards. We must bear in mind the delicate political, economic, social, as well as humanitarian and security context. This entails the illegal annexation of Crimea and temporary occupation of parts of the Donetsk and Luhansk oblasts by Russia-backed illegal armed groups, where elections could not be held, thus over 5 million Ukrainian citizens could not take part in the voting. The Internally Displaced Persons (IDPs) should be able to exercise their voting rights in their place of origin at upcoming elections in accordance with the Ukrainian legislation and in a secure environment.
Following the Maidan revolution and the subsequent early presidential and parliamentary elections in 2014, the October local elections are yet another national poll in a new political landscape with heightened stakes due in particular to the ongoing decentralisation efforts.
The new legal framework for the local elections has been adopted only in July, and it was required by the authorities to adequately explain the new electoral system to the voters. The EP observers noted that the polling was conducted in a calm and orderly manner in the cities they visited. The Long Term Observation mission of the OSCE-ODIHR will provide a detailed assessment of the elections, including the difficulties encountered in Mariupol, Krasnoarmiysk and Svatovo. We are confident that all relevant actors will vigorously address the identified shortcomings in the electoral process and implement the key recommendations as suggested in the final report. We commend the efforts of the Ukrainian authorities, the representatives of political parties, the electoral commissions, representatives of the civil society and international organisations we met during our mission.
The European Parliament firmly supports Ukraine in the realisation of its ambitious reform agenda. We will closely oversee the implementation of the Association Agreement and the Deep and Comprehensive Free Trade Area through the work of the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee."
Note to editors:
The European Parliament sent a 7 Members delegation to observe the local elections in Ukraine on 25 October. Led by Andrej Plenković (EPP, HR), Chairman of the EP Delegation for Ukraine, it also comprised Anna Maria Corazza Bildt (EPP, SE), Tonino Picula (S&D, HR), Clare Moody (S&D, UK), Jussi Halla-aho (ECR, FI), Kaja Kallas (ALDE, ES) and Miloslav Ransdorf (GUE, CZ). MEPs were deployed in Kyiv, Kharkiv, Odesa and Dnipropetrovsk on Election day. The delegation was part of the long-term OSCE/ODIHR observation mission.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.