12.10.15

Анонси подій: 12 – 18 жовтня / Announcements: 12 – 18 October

Анонси подій: 12 – 18 жовтня

Події в Україні

Дата
Подія
Місце проведення
Додаткова інформація
12.10.
Круглий стіл «Нормативні та інституційні аспекти відшкодування та управління доходами, отриманими злочинним шляхом»
Київ, готель «Редіссон Блу», вул. Ярославів Вал, 22
Круглий стіл буде проведено проектом ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції України» у співпраці з Міністерством юстиції України. У заході, зокрема, візьме участь Голова Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський.
Детальніше: Карен Мадоян,karen.madoian@justicereformukraine.eu;
 +38 050 215 05 03
13.10.
Старт пілотної кампанії проекту ЄС «Підтримка впровадження Транспортної стратегії України» в Ужгороді і Мукачевому

Ужгород, школи №1 і №16
Основна мета кампанії проекту – зробити внесок у розвиток дорожньої безпеки в Ужгороді та Мукачеві, заохочуючи людей звертати більше уваги та виконувати правила дорожнього руху, залучити молодих людей та дітей до участі в кампанії і донести ідеї найпростіших правил дорожнього руху для запобігання трагічних наслідків.
Детальніше про проект:
15.10.
Зустріч Підкомітету між ЄС і Україною з питань митної і транскордонної співпраці
Київ
Більше інформації:
Представництво Європейського Союзу в Україні, +380 (44) 390 80 10
16.10.
Публічна дискусія «Європейські стандарти життя: які вони насправді?»
Дніпропетровськ, коворкінг-центр «Iworking club», вул. Чернишевського, 37
Дискусія з включенням через Skypeукраїнців, які проживають в Європі та можуть розповісти про повсякденне європейське життя та погляд на Україну після свого життя закордоном.
Більше інформації:
Ольга Ґуртовенко,vgurtovenko@internews.ua
16.10.
Круглий стіл на тему «Угода про асоціацію та зона вільної торгівлі»
Приміщення Дніпропетровської обласної державної адміністрації, пр. Кірова, 1
Представники бізнесу, громадськості та влади запрошується до дискусії щодо переваг та викликів від створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄC. Захід відбудеться за участі Ніколаса Берджа, керівника відділу торгівлі та економіки Представництва ЄС в Україні.
Більше інформації:
Ольга Ґуртовенко,vgurtovenko@internews.ua

Події в ЄС (або пов'язані з ЄС)

Дата
Подія
Місце проведення
Додаткова інформація
14.10.
Панельна дискусія Форуму громадянського суспільства у Європейському Парламенті
Брюссель
Детальніше:
14.10.
Пленарна сесія Європейського Парламенту
Брюссель
Очікується, що під час засідання депутати Європарламенту розглянуть питання, пов'язані із ситуацією в Україні

Announcements: 12 – 18 October


Events in Ukraine

Date
Event
Location
Relevant information
12.10.
Round-Table "Regulatory and Institutional Aspects of Recovery and Management of Proceeds of Crime"
Kyiv, Radisson Blu hotel, 22, Yaroslaviv val
The round-table will be held jointly by the EU-funded Project "Support to Justice Sector Reform in Ukraine" and the Ministry of Justice of Ukraine. Jan Tombiński, the Head of the EU Delegation to Ukraine, is expected to participate in the event.
More information: Karen Madoian,
 +38 050 215 05 03
13.10.
Launch of the pilot campaign under EU technical assistance project "Support to the Transport Strategy of Ukraine" in Uzhhorod and Mukachevo
Uzhhorod, schools№1 and 16
The main goal of the project activities is to contribute to improvement of road safety situation in Uzhhorod and Mukachevo, encouraging people to pay more attention and follow the RS rules, involving young people and children in the campaign and delivering the ideas of the simplest traffic rules in order to avoid the tragic consequences.
More information about the project:
15.10.
Meeting of the EU-Ukraine Customs and Cross-Border Cooperation Sub-Committee
Kyiv
More information:
The Delegation of the European Union to Ukraine,
+380 (44) 390 80 10
16.10.
Round table "Association agreement and free trade area"
Dnipropetrovsk Regional State Administration, 1, Kirova av.
During the event, business, civil society representatives and officials will discuss among others, main benefits and challenges related to the establishment of deep and comprehensive free trade area with the EU. Nicholas Burge, the Head of Trade and Economic Section of the EU Delegation to Ukraine, will participate in the round table.
More information:
Olha Gurtovenko,vgurtovenko@internews.ua
16.10
Public discussion "European standards of life: how do they look like in reality?"
Dnipropetrovsk, co-working centre "I working club", 37, Chernyshevskogo av.
The event will be supplemented by a discussion via Skype with Ukrainians who live in Europe. They are expected to share their experience of living abroad and speak about their current views on Ukraine.
More information:
Olha Gurtovenko,vgurtovenko@internews.ua

Events in EU (or related to the EU)

Date
Event
Location
Relevant information
14.10.
Eastern Partnership Civil Society Forum panel discussion in the European Parliament
Brussels
More information:
14.10.
European Parliament plenary session
Brussels
The situation in Ukraine is among issues MEPs are expected to pay attention toНемає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.