07.10.15

Малий і середній бізнес України готується експортувати до ЄС


Київ, 6 жовтня

Малий і середній бізнес України готується експортувати до ЄС

70% опитаних представників бізнесу висловлюють бажання експортувати до Євросоюзу. Водночас 58% фірм вважають, що готові здійснювати експорт до ЄС вже зараз. Такими є основні результати фінансованого Євросоюзом дослідження, що вивчає шляхи підтримки приватного сектору України, Грузії та Молдови у підготовці до встановлення глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі.
У Києві відбувся круглий стіл «Підтримка малого бізнесу у контексті Угоди про створення глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ)». Під час заходу, зокрема, були представлені результати повного дослідження щодо підтримки Євросоюзом приватного сектору у рамках ГВЗВТ. У дослідженні акцентується увага на впливі Угоди про асоціацію та ГВЗВТ на бізнес; пропонуються практичні рекомендації для малих і середніх підприємств, як отримати користь від можливостей, що їх пропонує тимчасове застосування ГВЗВТ від 1 січня 2016 року – особливо, що стосується доступу на ринки ЄС і впровадження внутрішніх економічних реформ. Для цього дослідження було проаналізовано досвід майже 200 малих та середніх підприємств.
Учасниками дискусії були представники місцевого бізнесу, організації з підтримки бізнесу, місцеві банки, урядовці, зацікавлені особи з Євросоюзу, а також представники з Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Учасники заходу обговорили теми розв'язання ключових проблем, з якими наразі зіштовхнувся малий бізнес в Україні.
Під час дискусії експерти з ЄБРР та ЄІБ поділилися інформацією з приводу фінансованого ЄС Інструменту глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі для малих і середніх підприємств, бюджет якого складає 200 млн. євро. Очікується, що Інструмент поліпшить доступ малого і середнього бізнесу до фінансування та уможливить заохочення нових інвестицій у конкурентоздатність та наближення до відповідності санітарним, фітосанітарним, технічним стандартам і стандартам якості. Інструмент впроваджуватиметься через місцеві банки та у співпраці з бізнесовими організаціями.
«Ми вважаємо, що можливості, що їх пропонує ГВЗВТ, здатні зробити вагомий внесок у приєднання українського малого бізнесу до всесвітнього ланцюга цінностей, – підкреслив заступник Голови Представництва Європейського Союзу в Україні Томас Фреллесен. – Наразі ми завершуємо формування пакету підтримки, включаючи Інструмент глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі для малих і середніх підприємств. Ваша активна участь сьогодні є надважливою для нас, аби гарантувати, що кошти, які мобілізують європейські платники податків, щоб допомогти малому бізнесу України, використовуються ефективно».
Співорганізаторами заходу стали Європейська Комісія та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Аби знати, наскільки українські малі і середні підприємства готові до змін, що їх принесе ГВЗВТ, будь ласка, завітайте за таким посиланням (також за ним можна ознайомитися з результатами дослідження).
Довідка. Інструмент глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі для малих і середніх підприємств є невіддільною частиною Флагманської ініціативи з малих і середніх підприємств. Його мета – допомогти малому і середньому бізнесу скористатися новими торговельними можливостями з ЄС і поліпшити його доступ до фінансування; уможливити у такий спосіб малі і середні підприємства здійснювати необхідні інвестиції для підняття їхньої конкурентоздатності. Також він спрямований на те, аби сприяти інтеграції українського малого бізнесу до всесвітнього ланцюга цінностей; аби відповідати новим санітарним, фітосанітарним, технічним стандартам і стандартам якості, а також заходам із захисту довкілля. У такий спосіб це має принести користь місцевим споживачам та збільшити експорт до Євросоюзу і за його межі.

Kyiv, 6 October 2015

Ukraine: Small and Medium Businesses gets ready to export to the EU

70% of surveyed businesses express their wish to sell to the EU market. At the same time 58% of the firms estimate they are ready to export to the EU already as of now. These are observations of the EU funded study, which looks at the ways to support a private sector in Ukraine, Georgia and Moldova in preparing for the Deep and Comprehensive Free Trade area.
Roundtable "Support to Small Business in the context of the Deep and Comprehensive Free Trade Area Agreement (DCFTA)" took place in Kyiv, where recently completed study on the EU Support to the Private Sector within the DCFTA was presented. The study focuses on the impact of the Association Agreement and DCFTA on businesses and proposes practical recommendations for SMEs on how to take advantage of the opportunities offered by the provisional application of DCFTA from January 1, 2016 in terms of access to the EU markets and implementation of domestic economic reforms. Almost 200 SMEs were approached for this survey.
Additionally, the discussion was held with the participation of the representatives of local businesses, Business Support organisations, local banks, government officials, EU stakeholders and the EBRD and the EIB. It addressed the key challenges small businesses in Ukraine face at the moment.
During the event, both EBRD and EIB provided information about the EU funded EUR 200 mln worth DCFTA Facility for SMEs, which is expected to improve access to the finance for SMEs, enable new investments into competitiveness and into meeting sanitary, phytosanitary, technical and quality standards. The facility will be implemented via local banks and in partnership with business organisations.
"We believe the opportunities offered by the DCFTA can greatly contribute to connecting the Ukrainian small business to the global value chain. We are currently finalising the assistance package, including the DCFTA Facility for SMEs. Your active participation today is key for us to ensure that the funds European taxpayers will mobilise to help Ukrainian small business are used efficiently ", noted Thomas Frellesen, the Deputy Heard of the EU Delegation.
The event was co-organised by the European Commission and the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine.
In order to know how prepared are the Ukrainian SMEs for the changes brought about by DCFTA, please find the study at: http://www.east-invest.eu/en/library
Background information. The DCFTA Facility for SMEs is an integral part of the SME Flagship Initiative that aims to help SMEs to seize new trade opportunities with the EU and improve access to finance, enabling SMEs to make necessary investments to increase their competitiveness; allow to integrate into global value chains; and to comply with new sanitary, phytosanitary, technical and quality standards, as well as with environmental protection measures, thereby benefiting local customers and boosting exports to the EU and beyond.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.