13.10.15

Інформаційні заходи у Дніпропетровську в рамках проекту Представництва ЄС «Будуймо Європу в Україні»


Інформаційні заходи у Дніпропетровську в рамках проекту Представництва ЄС «Будуймо Європу в Україні»

16 жовтня 2015 року делегація Представництва Європейського Союзу відвідає Дніпропетровськ. В рамках візиту відбудеться низка інформаційних заходів на європейську тематику, а саме: публічна дискусія щодо ключових цінностей та стандартів життя європейців, а також круглий стіл щодо переваг та викликів для регіональної економіки від впровадження глибокої та всеосяжної Зони вільної торгівлі, передбаченої Угодою про асоціацію з ЄС.

Що: Публічна дискусія-обговорення «Європейські стандарти життя: які вони насправді?»
Коли: 16 жовтня, п'ятниця, 10:00 – 12:30
Де: вул. Чернишевського 37, коворкінг-центр «I coworking hub»
Представництво ЄС запрошує зацікавлених громадян, представників органів місцевого самоврядування, громадських активістів, журналістів, студентів, експертів та усіх охочих долучитись до обговорення теми «життя європейців», конкретних практик та стандартів життя громадян у Європейському Союзі та Україні. Під час заходу будуть он-лайн включення та розмови з українцями, які вже впродовж тривалого часу працюють чи навчаються в Європі, і можуть з власного досвіду розповісти про своє європейське життя, його переваги і недоліки. Під час дискусії також пропонується обговорити питання європейських цінностей та важливість їх утвердження в Україні.
Що: Круглий стіл на тему «Угода про асоціацію та Зона вільної торгівлі»
Коли: 16 жовтня, п'ятниця, 13:30 – 16:30
Де: приміщення Дніпропетровської обласної державної адміністрації (пр. Кірова, 1)
Представники бізнесу, громадськості та влади запрошується до дискусії щодо переваг та викликів від впровадження глибокої та всеосяжної Зони вільної торгівлі (ГВЗВТ), окреслення та обговорення можливих наслідків для економіки регіону та окремих галузей. Захід відбудеться за участі Ніколаса Берджа, керівника відділу торгівлі та економіки Представництва ЄС в Україні.
Події відбуваються в рамках інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні». Це серія інформаційно-просвітницьких заходів (вуличних акцій, виставок, семінарів, тренінгів, круглих столів), які Представництво ЄС в Україні проводить в різних містах України. Мета кампанії – поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС. До участі у заходах в рамках інформаційної кампанії Представництва ЄС запрошуються усі охочі.
За деталями щодо проведення акції звертайтесь до Ольги Гуртовенко, тел. +38(050)820-27-77, ogurtovenko@internews.ua.

Information events in Dnipropetrovsk in the framework of the EU Delegation's Project "Building Europe in Ukraine" 

On 16 October 2015, the Delegation of the European Union to Ukraine shall visit Dnipropetrovsk. A number of information events on European issues shall be held in the framework of the visit, namely public discussion on key values and life standards of Europeans, and the round table on benefits and challenges for regional economy from introduction of a Deep and Comprehensive Free Trade Zone, presupposed by the EU Association Agreement.
What: Public discussion "European Life Standards: What Do They Really Mean?"
When: 16 October, Friday, 10 am – 12.30 pm
Where: 37 Chernyshevskoho Str., coworking-center "I coworking hub"
The EU Delegation invites interested citizens, representatives of local self-government, civic activists, journalists, students, experts, and everyone interested to join the discussion on the topic "Life of Europeans", specific practices and life standards of citizens of the European Union and Ukraine. During the event, the online streams and conversations will be held with Ukrainians who have been working or studying in Europe for a long time, and can tell about their European life from their own experience, its benefits and shortcomings. It is also suggested to discuss the issue of European values and significance of their inculcation in Ukraine in the framework of the discussion.
What: Roundtable Discussion "EU Association Agreement and Free Trade Zone"
When: 16 October, Friday, 13:30 pm – 16:30 pm
Where: the premises of Dnipropetrovska Oblast State Administration (1, Kirova Avenue)
Representatives of business, public and authorities are invited to join the discussion on the benefits and challenges brought by the introduction of a Deep and Comprehensive Free Trade Zone (DCFTA), outline and discuss its possible impacts on the region's economy and particular spheres. The event shall be held with participation of Nicholas Burge, Head of Trade and Economic Section of the EU Delegation to Ukraine.
The events will take place in the framework of information campaign "Building Europe in Ukraine". It is a series of information and educational events (public events, street actions, seminars, trainings, round table discussions) held by the EU Delegation throughout the year in various cities of Ukraine. The goal of the campaign is to spread the European values and enhance Ukrainians' knowledge regarding the development of EU-Ukraine relations in various spheres. All interested are invited to take part in the events in the framework of the information campaign of the EU Delegation.
If you need any additional information regarding the planned events, please contact Olha Gurtovenko, Phone: +38(050)820-27-77, e-mail: ogurtovenko@internews.ua


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.