09.10.15

На Закарпатті прикута увага до безпеки дорожнього руху

Київ, 9 жовтня, 2015

На Закарпатті прикута увага до безпеки дорожнього руху

Цифри офіційної статистики автопригод на дорогах в Україні фіксують близько 60,000 автопригод тільки за перші шість місяців 2015 року, 12,111 з яких – з отриманням травм і 1,579 – зі смертельними наслідками. Це спричиняє втрати у 5 мільярдів доларів США щодо кількості автопригод у рік (згідно зі звітом Світового банку "Протистояння «Смерті на колесах»).
Відповідно до офіційної статистики ДАІ у Закарпатській області кількість автопригод (ДТП) за перший місяць 2015 року по даній області зросла на 13,6% у порівнянні з попереднім роком і кількість пригод з жертвами збільшилася у чотири рази, серед цієї кількості пригод пригоди з дітьми віком до 18 років збільшилися на 31,3% тільки за 6 місяців цього року.
Враховуючи цю статистику, проект ЄС, який надає технічну допомогу Міністерству інфраструктури України, "Підтримка впровадження Транспортної стратегії України" розпочав пілотну кампанію з безпеки дорожнього руху в Ужгороді та Мукачеві. Мета цього проекту – привернути увагу громадськості до потреби переконання всіх користувачів доріг у їх безпеці, а також провести акції серед молодого покоління як найбільш вразливої групи користувачів доріг.
Ці акції включають:
  • Інтерактивні уроки з безпеки дорожнього руху для дітей зі шкіл міст Ужгород і Мукачево, які проводяться разом з інспекторами ДАІ
  • Інформаційна кампанія, яка фокусується на двох важливих питаннях – попереджувальна робота з підлітками та студентами з вивчення правил дорожнього руху, особливо для велосипедистів та водіїв мопедів і скутерів, а також попередження водіїв про небезпеку використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом и пішоходів під час перетину доріг
  • Велофестиваль і Велоквести в Ужгороді і Мукачеві - "Збережемо дитячі життя" разом з інструкторами з Асоціації велосипедистів Києва та місцевими любительськими велоклубами
  • Курс першої немедичної допомоги зі специфічним фокусом на ДТП для студентів Ужгородського національного університету і групи водіїв громадського транспорту разом з професійними інструкторами з Всеукраїнської асоціації реанімації (ресусцітації) та екстреної медичної допомоги
  • Пересувна виставка зразків засобів пасивної безпеки для автомобілів
Перша акція буде проведена 13 жовтня 2015 року – перший інтерактивний урок з безпеки дорожнього руху для дітей школи № 1 і школи № 16 міста Ужгород.
Основна мета акцій проекту – зробити внесок у розвиток дорожньої безпеки в Ужгороді та Мукачеві, заохочуючи людей звертати більше уваги та виконувати правила дорожнього руху, залучити молодих людей та дітей до участі в кампанії і донести ідеї найпростіших правил дорожнього руху для запобігання трагічних наслідків.
Додаткова інформація. 20 жовтня 2010р. Кабінет Міністрів України прийняв «Транспортну стратегію України на період до 2020р.», спрямовану на підтримку сталої та ефективної діяльності транспортного сектору для створення умов для соціально-економічного розвитку країни, підвищення конкурентоспроможності національної економіки та безпеки на транспорті.
Детальнішу інформацію можна отримати у п. Ірини Саідової, експерта проекту ЄС ПТС з питань комунікації та висвітлення, мобільний телефон +380688381818, або email: irina.saidova@cscl.biz або на сайті проекту ПТС за адресою www.transport-ukraine.eu


Kyiv, 9 October, 2015

Road Safety Gets Attention in Zakarpattia Region

Official statistic figures on road accidents in Ukraine report about 60,000 traffic accidents just in the first six months of 2015: 12,111 of which were injuries and 1,579 deaths. This results in the loss of $ 5 billion due to the road accidents per year (World Bank's report "Confronting 'Death on Wheels'").
According to official statistic of Road Traffic Police in Zakarpattia region the number of road traffic accidents (RTA) during the first months of 2015 in the area has increased by 13,6% compared to the previous year and the number of accidents with victims has increased fourfold among which only accidents with children by age up to 18 years increased by 31,3% only during the 6 months of this year.
Considering this statistics the EU technical assistance project, "Support to the Transport Strategy of Ukraine", has launched the Road Safety campaign in Uzhhorod and Mukachevo. The aim of the project is to draw public attention to the need of ensuring safety for all road users as well as preventive actions among the young generation as the most vulnerable group of road users.
The actions include:
  • Road Safety interactive lessons for children of Uzhhorod and Mukachevo schools together with Road Traffic Inspectors
  • Information Campaign focusing on two important issues - preventive work with teenagers and students for training road safety rules especially for riding the bicycles and the driving mopeds and scooters as well as preventing the usage of mobile phones while driving and pedestrians while crossing the roads
  • Bike Festival and Bike Quests in Uzhhorod and Mukachevo - "Save Kids Lives" together with instructors from Kyiv Cyclists' Association and local amateur bike clubs
  • First Aid training courses with a specific focus on RTA for students of Uzhhorod State University and group of public transport drivers together with professional trainers from the Ukrainian Association of Resuscitation and Emergency Care
  • Mobile Exhibition of passive vehicle safety items
First actions will be held on 13th October, 2015 – First Interactive lessons on RS for children of schools № 1 and № 16 of Uzhhorod.
The main goal of the project activities is to contribute to improvement of road safety situation in Uzhhorod and Mukachevo, encouraging people to pay more attention and follow the RS rules, involving young people and children in the campaign and delivering the ideas of the simplest traffic rules in order to avoid the tragic consequences.
Background information. Ukraine adopted the "Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2020" in 2010. The strategy aimed at supporting sustainable and efficient transport sector operation to create conditions for social and economic development of the country, improved competitiveness of the national economy, and transport safety.
For more information please contact Ms Irina Saidova, Communication and Visibility Expert of the EU STS project by mob.+380688381818, or email: irina.saidova@cscl.biz or visit the STS project web-site www.transport-ukraine.eu


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.