07.10.15

День безвізового режиму" (8 жовтня) у Верховній Раді: Заява Представництва ЄС


"День безвізового режиму" (8 жовтня) у Верховній Раді: Заява Представництва ЄС

(оновлена версія, змінений останній параграф)

Представництво Європейського Союзу в Україні з великим інтересом відзначає про рішення Верховної Ради присвятити свою пленарну сесію, яка відбудеться 8 жовтня, ухваленню законодавства, покликаного виконати решту критеріїв Плану дій з візової лібералізації. ЄС продовжує підтримувати Україну в цьому процесі, а візова лібералізація залишається важливою спільною метою.
Прогрес у здійсненні реформ у сфері боротьби проти корупції залишається ключовим пріоритетом для досягнення безвізових подорожей до Євросоюзу для українських громадян. У зв'язку із цим обґрунтовані занепокоєння, висловлені громадянським суспільством і експертами з приводу складу Відбіркового комітету до Антикорупційної прокуратури, мають бути негайно вирішені. Незалежність офісу антикорупційного прокурора має бути і надалі гарантована. Також мають бути забезпечені чіткі критерії відбору персоналу такого органу та недискреційні правила призначення і звільнення його голови.
Варто також нагадати, що створення операційних і незалежних Антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро є головними умовами для здійснення безвізових подорожей до ЄС, а також для надання Євросоюзом вагомої допомоги Україні. 
У цьому контексті важливо, що Верховна Рада у четвер ухвалить низку інших законів, які стосуються решти рекомендацій у рамках процесу візової лібералізації. Зокрема на порядку денному передбачається: створення Агентства з повернення активів та поліпшення процедури арешту та конфіскації майна отриманого внаслідок злочинної діяльності, для яких ухвалені урядом законопроекти стануть хорошим базисом для подальшої роботи а також внесення змін до Закону про фінансування політичних партій у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії.

EU Delegation statement on "the visa-free regime" day (8 October) in the Verkhovna Rada

(Corrected version, see the changes in the last paragraph)

The EU Delegation notices with great interest the decision by the Verkhovna Rada to dedicate its 8 October plenary session to the adoption of legislation addressing some of the outstanding benchmarks of the Visa Liberalisation Action Plan (VLAP). The EU continues to stand by Ukraine in this process, with visa liberalisation remaining an important common objective.
The progress of reforms in the area of the fight against corruption remains a key priority for achieving visa-free travel to the EU for Ukrainian citizens. In this regard, valid concerns expressed by civil society and experts as to the composition of the Selection Committee for the Anti-corruption Prosecutor Office should be urgently addressed. The independence of the Office of Anti-corruption Prosecutor should be further safeguarded. Clear selection criteria for its staff as well as non-discretionary rules for the appointment and dismissal of its Head should be ensured.
In addition, it is worth recalling that the establishment of an operational and independent Anti-corruption Prosecution Office and National Anti-Corruption Bureau are key conditions for visa-free travel to the EU as well as the disbursement of significant EU assistance to Ukraine.
In this context, it is also important that the Verkhovna Rada on Thursday adopts a number of other laws, which address outstanding recommendations in the framework of the visa liberalisation process. These include the establishment of an Assets Recovery Office and improving seizure and confiscation of proceeds of crime, for which the draft laws submitted by government seems to be a good basis for further work and the amendments on the Law on financing of political parties in line with Venice Commission recommendations.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.