16.10.15

Питання навчання та професіоналізації в держзакупівлях в Україні обговорили на круглому столі ЄС


Питання навчання та професіоналізації в держзакупівлях в Україні обговорили на круглому столі ЄС

 Сьогодні Проект ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС» провів круглий стіл, на якому обговорили заходи щодо професіоналізації системи державних закупівель в Україні. 
Круглий стіл привернув увагу до кращих практик та шляхів професіоналізації та навчання в галузі державних закупівель. Зокрема, учасники круглого столу отримали можливість обговорити дієві моделі підвищення рівня компетенцій в сфері державних закупівель в Україні, через різноманітні навчальні програми та перехід від обов'язкових тендерних комітетів до професійної закупівельної діяльності.
Максим Нефьодов, Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, зауважив, що одним з ключових завдань реформування державних закупівель є необхідність розширення і подальшого розвитку навчальних можливостей посадовців в закупівельних організаціях. Він зазначив, що сьогодні українській системі держзакупівель бракує професійного підходу: «Побудова професійної системи держзакупівель – це довгостроковий процес, який повинен бути заснований на найкращих міжнародних практиках".
Борис Філіпов, Аташе Представництва ЄС в Україні, засвідчив, що навчання та професіоналізація держзакупівель є пріоритетними напрямками і що Стратегія реформування системи державних закупівель, включаючи Дорожню карту про наближення державних закупівель до стандартів ЄС в рамках Угоди про Асоціацію, прийняття якої очікується у найближчі тижні, визначить конкретні цілі для просування в цій області. 
Юджин Стюарт, керівник Проекту ЄС, додав, що Проект допомагає Міністерству економічного розвитку і торгівлі в цих важливих питаннях: саме за сприяння Проекту розробляється система електронного навчання для всіх учасників державних закупівель. Її запуск заплановано на початок 2016 року. Крім того, тривають обговорення щодо найкращого підходу до професіоналізації в українській системі державних закупівель.
Рекомендації, представлені на круглому столі, разом з Дорожньою картою, слугуватимуть керівництвом в роботі по створенню системи підготовки фахівців із закупівель і поступового переходу до професійної системи державних закупівель.
Довідкова інформація:
Проект «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС» (http://eupublicprocurement.org.ua/) спрямований на підтримку розвитку системи державних закупівель та системи державної допомоги в Україні у відповідності зі стандартами ЄС. Проект розпочав дію в Києві в листопаді 2013 року та працюватиме до листопада 2016 року. Проект фінансується Європейським Союзом та реалізується Консорціумом на чолі з ведучою міжнародною компанією Crown Agents Ltd.
Для зв'язків з медіа:
Оксана Сапіга, спеціаліст зі зв'язків з громадськістю, Crown Agents , тел.+38 067 464 2889, oksana.sapiga@ua.crownagents.com
Kyiv, 16 October 2015

Public Procurement Training and Professionalisation in Ukraine Discussed at the EU Round Table

Today the EU- funded Project "Harmonisation of Public Procurement System in Ukraine with EU Standards" held a Round Table to discuss how to improve professionalisation of the public procurement (PP) system in Ukraine.
The Round Table mainly focused on the best practices of the PP professionalisation and supplementary training. In addition, the participants got the opportunity to discuss functional models to advance competences in the PP sector in Ukraine via short-term training initiatives and the transition from the mandatory Tender Committee model to professionalisation of procurement operations. 
Mr. Maxim Nefyodov, Deputy Minister of Economic Development and Trade, said that training opportunities for officials in procuring entities in Ukraine as a key part of PP reform need to be extended and further developed. He added that there was no professional dimension in the PP system at present in Ukraine – "This also needs to be developed as a long term process based on international best practices".
Mr. Boris Filipov, Attaché, EU Delegation to Ukraine, pointed out that it was important to prioritise both training and professionalisaition in Ukraine's PP reforms and that the anticipated adoption of the Public Procurement Reform Strategy, incorporating the Association Agreement's Road-Map on PP approximation with EU standards, in the coming weeks is expected to set tangible targets for proceeding with these issues. 
Dr Eugene Stuart, Project Team Leader, said that the Project was assisting the Ministry of Economic Development and Trade on these important issues. A system of electronic training for all PP officials is being developed for launch in the first part of 2016 and detailed discussions continue regarding the best approach to be found in order to advance professionalisation in the Ukrainian PP system.
The recommendations presented at the Round Table, together with the Association Agreement Road-Map PP approximation, will provide guidance for the establishment of the system of training procurement specialists and a gradual transition to a professional PP system. 
Background information: The EU-funded Project: 'Harmonisation of Public Procurement System of Ukraine with EU Standards' (http://eupublicprocurement.org.ua/) commenced work in Kyiv in November 2013 and will operate until November 2016. The Project supports the development of both the public procurement and the State aid systems in Ukraine to meet EU standards. The Project is funded by the European Union and implemented by a Consortium led by Crown Agents Ltd. 
For media enquires:
Oksana Sapiga, Communications Expert, Сrown Agents Ltd., tel.: +38 067 464 2889, oksana.sapiga@ua.crownagents.com


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.