02.10.15

ЄС допомагає ВПО започаткувати власну справу у Вінницькій областіВінниця, 2 жовтня 2015 року

ЄС допомагає ВПО започаткувати власну справу у Вінницькій області

2 жовтня 2015 року у Вінниці відбулась прес-конференція щодо реалізації проекту ЄС, спрямованого на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області. За підтримки проекту ВПО отримали можливість швидко започаткувати або відновити бізнес на території Вінницької області.
Директор Департаменту регіонального економічного розвитку облдержадміністрації Олександр Якубик ознайомив присутніх зі станом реалізації проекту та повідомив про виділення коштів з обласного бюджету для співфінансування проекту. Також, він зазначив, що «Проект нещодавно розпочав роботу та триватиме 1 рік – до липня 2016 року. Фінансування проекту здійснюється Європейським Союзом та 10% - за рахунок коштів обласного бюджету. Мета проекту – створення у Вінницькій області умов для організації чи перенесення бізнесу переселенцями із зон конфлікту».
Керівник проекту Валерій Нікітюк ознайомив присутніх із основними заходами, які відбуватимуться в рамках проекту: « Зокрема проектом заплановано надати фінансову допомогу переселенцям по сплаті витрат на залучення кредитів та на розробку бізнес-планів. Більше того, проект забезпечить проведення серії інформаційних та коопераційних заходів за участі бізнес-переселенців, представників регіональної/місцевої влади, фінансових інституцій та бізнес-кіл з метою надання можливості підприємцям налагодити прямі контакти. Відбудуться галузеві семінари щодо надання інформації про умови роботи на певних ринках, обмін досвідом та налагодження співпраці між бізнесом. Також були запрошені представники фінансових установ».
За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь до: пані Загнітко Інни, менеджера з комунікації проекту: тел. +38 067-9873082, e-mail: innazahnitko@gmail.com.
Довідкова інформація:
Проект ЄС «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області» розпочав свою діяльність у липні 2015 року. Термін реалізації проекту становить 12 місяців, а сума фінансування проекту складає 358 тис. євро в рамках Програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Партнером проекту є Департамент регіонального економічного розвитку Вінницької ОДА.
Більше інформації про проект на сторінці проекту: http://goo.gl/hVVgoF
Vinnytsia, 2 October 2015

EU Helps IDPs to Kick-off Their Own Businesses in Vinnytsia Region

On 2nd October the press-conference on the EU-funded project activities to support Internally displaced persons (IDPs) and entrepreneurs from ATO zone and Crimea in Vinnytsia region was held in Vinnytsia. Thanks to this Project IDPs have now an opportunity to quickly and efficiently start or re-launch a business in Vinnytsia region.
Director of the Department of Regional Economic Development of Vinnytsia Region State Administration Mr Oleksandr Yakubyk informed on the progress of the project and told that the project will be co-financed from the regional budget. He also noted "The project was launched recently and will operate for a year - until July 2016. The Project is funded by the European Union and 10% of it co-funded by the Oblast budget funds. The objective of the Project is to establish conditions for IDPs from the areas of conflict to start or relocate their businesses to Vinnytsia".
Team Leader of the project Mr Valery Nikityuk informed the audience about the main activities that are taken within the project: "In particular, it is planned to provide the financial assistance to cover the costs of a loan and developing business plans. Furthermore, the Project provides a series of information and cooperation events with the participation of business IDPs, representatives of regional/local authorities, financial institutions and business circles to enable business owners to establish direct business contacts. There will be sectoral seminars to provide information on the working conditions in certain markets, exchange of best practices and establish cooperation between businesses. Also representatives of the financial institutions have been invited."
For more information, please contact: Ms. Inna Zagnitko, communications manager of the project: tel.: +38 067-9873082, e-mail: innazahnitko@gmail.com.
Background information
The EU-funded project «Adaptation center for IDPs and entrepreneurs from ATO zone and Crimea in Vinnytsia region» was launched in July 2015. The project is implemented during 12 months, and its budget is €358k within the EU Programme «Support to Ukraine's Regional Development Policy». The Partner of the project is Department of Regional Economic Development of Vinnytsia Region State Administration.
To learn more about the project, please, visit: http://goo.gl/g0WvYa


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.