14.10.15

Питання професіоналізації системи держзакупівель – в центрі уваги круглого столу ЕС


Київ, 14 жовтня, 2015

Питання професіоналізації системи держзакупівель – в центрі уваги круглого столу ЕС

16 жовтня 2015 року Проект ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС» проведе круглий стіл, щоб обговорити заходи щодо покращення професіоналізації системи державних закупівель в Україні.
Сьогодні, в українській системі держзакупівель не існує єдиних правил і процедур, що встановлювали б вимоги щодо кваліфікації тренерів або конкретних методів навчання. Це призводить до неузгодженості зусиль різних організацій, що здійснюють підготовку спеціалістів в області державних закупівель. Нерегулярні і спорадичні ініціативи порушують питання щодо якості та охоплення будь-якого такого навчання.
Під час круглого столу будуть обговорені кращі практики та шляхи професіоналізації в галузі державних закупівель. Зокрема, увага буде прикута до обговорення моделей підвищення рівня компетенцій в сфері державних закупівель в Україні через різноманітні навчальні програми та перехід від моделі обов'язкових тендерних комітетів до професійної закупівельної діяльності.
Щиро запрошуємо представників ЗМІ відвідати:
Що? Круглий стіл з питань навчання та професіоналізації в українській системі держзакупівель
Коли? 16 жовтня 2015 року, з 9:00 до 11:20
Де? м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28, к. 517
Круглий стіл відвідають представники Департаменту регулювання державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства освіти, Державної фінансової інспекції, Рахункової палати, Антимонопольного Комітету України, Вісника державних закупівель (ДП «Зовнішторгвидав України»), Торгово-промислової палати України, Національного агентства з питань державної служби, Національної академії державного управління, а також представники закупівельних організацій, Асоціації закупівельників України, неурядових організацій (НУО), незалежних тренерів і ЗМІ.
Довідкова інформація:
Проект «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС» (http://eupublicprocurement.org.ua/) розпочав роботу в Києві в листопаді 2013 року. Його діяльність спрямована на підтримку розвитку систем державних закупівель і державної допомоги в Україні у відповідності зі стандартами ЄС. Проект фінансується Європейським Союзом та реалізується Консорціумом на чолі з компанією Crown Agents Ltd. Проект працюватиме до листопада 2016 року.
Для запитів та акредитації ЗМІ, контактуйте, будь ласка з: Оксана Сапіга, спеціаліст зі зв'язків з громадськістю, Crown Agents; тел.+38 067 464 2889, oksana.sapiga@ua.crownagents.com
Акредитація можлива до 16:00 15 жовтня 2015 року.

Kyiv, 14 October 2015

EU Round Table Focuses on Professionalisation of the Public Procurement

On 16 October 2015, the EU funded Project "Harmonisation of Public Procurement System in Ukraine with EU Standards" will hold the Round Table to discuss how to improve the professionalisation of the public procurement (PP) system in Ukraine.

No unified rules, procedures or recommendations on the qualifications of trainers or particular training methods are available today in the PP system in Ukraine. This results in the lack of coordination of the efforts taken by different organisations training experts for the PP .Irregular and sporadic initiatives raise serious issues as to the quality and coverage of any such training.
The best practices on the PP professionalisation and supplementary training will be discussed at the Round Table. Additionally, attention will be paid to the functional models to advance competences in the PP in Ukraine via short-term training initiatives and the transition from the mandatory Tender Committee model to professionalisation of procurement operations.
Media is warmly invited to attend:
What? Round Table on the Training and Professionalisation in the Ukrainian public procurement system
When? 16 October 2015, 9:00 – 11:20
Where?  Room 517, Ministry of Economic Development and Trade, Druzhby Narodiv 28, Kyiv
The Round Table will be attended by the representatives of the Public Procurement Department of the Ministry of Economic Development and Trade, the Ministry of Labour and Social Policy, the Ministry of Education, the State Financial Inspection, the Accounting Chamber, the Anti-Monopoly Committee of Ukraine, the Public Procurement Web-Portal (SE Zovnishtorgvydav), the Industry and Trade Chamber of Ukraine, the National Agency for Civil Service, the National Academy of Public Management, as well as representatives of procuring entities, the Association of Procurement Professionals, non-governmental organisations (NGOs), independent trainers, and media.
Background information:
The Project 'Harmonisation of Public Procurement System of Ukraine with EU Standards' (http://eupublicprocurement.org.ua/) commenced work in Kyiv in November 2013 and will operate until November 2016. The Project supports the development of both the public procurement and the state aid systems in Ukraine to meet EU standards. It is funded by the European Union and implemented by a Consortium led by Crown Agents Ltd.
For media requests and accreditation, please contact: Oksana Sapiga, Communications Expert, Сrown Agents Ltd.; tel. +38 067 464 2889, oksana.sapiga@ua.crownagents.com

Deadline for media accreditation is 15 October, 16:00.Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.