16.02.2021

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Європейський Союз підтримав створення нової навчальної програми для українських державних службовців, які працюють над впровадженням Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС

Logo
Європейський Союз підтримав створення нової навчальної програми для українських державних службовців, які працюють над впровадженням Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС

English version is below

Новий проєкт "Розбудова спроможності для інтеграції та реформ - посилення адміністративного потенціалу державної служби України для європейської інтеграції шляхом поглибленої освітньої програми" (Natolin4Capacity), що фінансується ЄС, був започаткований 10 лютого напередодні засідання Ради Асоціації Україна-ЄС.                                                           

"Natolin4Capacity" є важливою додатковою складовою комплексної підтримки ЄС щодо впровадження Угоди про Асоціацію та реформи державного управління. Ми високо цінуємо співпрацю з Коледжем Європи в Натоліні, яка відкриває доступ до навчальних можливостей для нового покоління українських державних службовців від найпрестижнішого освітнього закладу з питань європейських студій", - підкреслив Фредерік Куне, керівник програм допомоги Представництва ЄС в Україні.

Проєкт розробить онлайн курси для українських державних службовців з питань європейської інтеграції та впровадження Угоди про асоціацію/Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі. З цією метою буде  створено освітню онлайн платформу, яка надаватиме доступ до курсів, довідкових матеріалів, спілкування з колегами тощо. Тематику та зміст курсів буде визначено на основі оцінки навчальних потреб, проведеною у співпраці з партнерами проєкту - Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Національним агентством України з питань державної служби та Представництвом ЄС в Україні. Перші онлайн  курси розпочнуться у жовтні 2021 року.

"Можливість спільно із Урядом України втілити цю ключову ініціативу для європейської інтеграції України та подальшого зміцнення зв'язків між Україною та ЄС  – це честь для Коледжу Європи в Натоліні", - зазначив керівник проекту Natolin4Capacity Конрад Джюрджя.

Додатково в рамках проєкту 240 державних службовців із центральних органів виконавчої влади матимуть змогу особисто взяти участь у спеціалізованих навчальних сесіях та навчальних візитах. Навчальні сесії відбуватимуться в Україні та Польщі. Їх доповнять навчальні візити до інституцій ЄС. Сесії та візити розпочнуться у травні 2022 року.

Проєкт впроваджує Коледж Європи в Натоліні (Варшава, Польща) протягом 36 місяців. У 2014-2015 роках, відразу після Революції Гідності, Коледж Європи в Натоліні провів перші  навчальні курси для українських державних службовців. А у 2016-2020 роках в Натоліні було створено дві онлайн навчальні платформи з питань співпраці між ЄС та країнами Європейської політики сусідства, включаючи Україну. Тепер на основі накопиченого досвіду в Натоліні зможуть запропонувати ширший вибір спеціалізованих курсів та інструментів для онлайн-навчання.

Довідкова інформація:

Створений 1992 року Коледж Європи в Натоліні пропонує поглиблену магістерську програму з міждисциплінарних європейських студій для країн з регіону Європейської політики сусідства. На сьогодні понад сто студентів з України стали випускниками Натоліна.

За додатковою інформацією звертайтеся до:

  • Конрада Джюрджі, керівника проєкту,  konrad.dziurdzia@coleurope.eu (запити англійською мовою);
  • Катерини Прищепи, спеціаліста зі зв'язків з громадськістю, kateryna.pryshchepa@coleurope.eu (запити англійською та українською мовами).

___________

 

EU supports a new training programme for Ukrainian civil servants who
work on the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement

 

The new European Union-funded project "Capacity Building for Integration and Reform – enhancing the administrative capacity of Ukrainian civil service for European integration through a comprehensive educational programme" (Natolin4Capacity) was launched on 10 February ahead of the EU-Ukraine Association Council.

"Natolin4Capacity" is an important additional element of the EU's comprehensive support to the implementation of the Association Agreement with Ukraine and the country's public administration reform. We are proud of this cooperation with the College of Europe in Natolin, which will open access to learning opportunities from the most renowned European studies institution to Ukrainian next generation civil servants", - underlined Frederik Coene, Head of Cooperation at the European Union Delegation to Ukraine.

The project will deliver e-learning courses on European integration and implementation of the EU-Ukraine Association Agreement/Deep and Comprehensive Free Trade Area to Ukrainian civil servants. For this purpose, a dedicated online e-learning platform, online repository of documentation, peer-to-peer communication and other tools will be developed. To inform the design of the courses, a training needs assessment will be carried out in cooperation with key partners – the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the National Agency of Ukraine for Civil Service and the Delegation of the EU to Ukraine. First e-learning courses will be deployed in October 2021.

"The College of Europe in Natolin feels honoured to implement the above initiative and to join efforts with the government of Ukraine in the development of this key project for Ukraine's European integration and further strengthening bonds between the EU and Ukraine", - commented Konrad Dziurdzia, Natolin4Capacity team leader

Moreover, within the project 240 civil servants representing central government bodies will have an opportunity to take part in tailor-made professional face-to-face training sessions and study visits. These sessions will be organised in Ukraine and Poland and will be supplemented by study visits to EU Institutions. They will start in May 2022.

The project will be implemented over a period of 36 months by the College of Europe in Natolin (Warsaw, Poland). In 2014-2015 the College has offered the first tailor-made training courses for Ukrainian public servants immediately after the Revolution of Dignity. In the years 2016-2020 it has also delivered two e-learning  platforms covering issues of cooperation between the EU and European Neighbourhood countries, including Ukraine. Therefore, it can now build on the accumulated experience by providing a wider range of specialized courses as well as an online learning tool.

Background information:

The College of Europe in Natolin, established in 1992, is offering an advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies and specialising in the European Neighborhood. More than one hundred students from Ukraine have graduated from the College of Europe Natolin to date.

For additional information, please contact:

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.