26.07.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС розпочинає структуровані консультації щодо майбутнього Східного партнерства

Logo
ЄС розпочинає структуровані консультації щодо майбутнього Східного партнерства

English version is below

Інституції Європейського Союзу започатковують широкі та інклюзивні структуровані консультації щодо майбутнього стратегічного напряму Східного партнерства.

За останнє десятиріччя посилена співпраця між ЄС, його країнами-членами та Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Республікою Молдовою та Україною в рамках Східного партнерства підтвердила, що вона є взаємовигідною, а також принесла  конкретні результати для громадян.

У рамках спільного порядку денного реформ «20 ключових завдань на період до 2020 року» було успішно досягнуто ключового прогресу в роботі над розбудовою сильніших економік, сильнішого урядування, сильнішої сполученості та сильніших суспільств. 10-ту річницю ініціативи відзначили проведенням конференції високого рівня, що відбулася 14 травня. Під час конференції Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер розпочав дискусії з приводу майбутнього Східного партнерства.

У такий спосіб Європейська Рада доручила Європейській Комісії та Європейській службі зовнішньої дії представити пропозиції щодо майбутнього Східного партнерства. Задля того, щоби партнерство залишалося актуальним та інклюзивним, Європейська Комісія та Європейська служба зовнішньої дії запрошують ключові зацікавлені сторони поділитися своїми думками щодо засад нової майбутньої політики після 2020 року.

Це можуть зробити країни-члени та країни Східного партнерства (уряди, парламенти, місцеві та регіональні органи влади); міжнародні організації; міжнародні фінансові установи; громадянське суспільство; бізнесовий та приватний сектор; науковці; аналітичні центри; молодь; медіа та інші стейкхолдери. 

Усі охочі можуть залишити свої пропозиції на вебсайті до 31 жовтня 2019 року. Протягом цього періоду у країнах-партнерах та Євросоюзі проходитимуть спеціалізовані консультаційні заходи.

На основі цих пропозицій буде підготовлено документ, який окреслює нові запропоновані рамки для Східного партнерства після 2020 року.

 

Додаткова інформація:

Інформаційна довідка про 10 найбільших досягнень Східного партнерства

Інформаційна довідка про міфи щодо Східного партнерства

Інформаційна довідка про відносини між ЄС та Вірменією

Інформаційна довідка про відносини між ЄС та Азербайджаном

Інформаційна довідка про відносини між ЄС та Білорусією

Інформаційна довідка про відносини між ЄС та Грузією

Інформаційна довідка про відносини між ЄС та Республікою Молдова

Інформаційна довідка про відносини між ЄС та Україною

 

***

 

The European Union opens a structured consultation on the future Eastern Partnership

The European Union institutions open a broad and inclusive structured consultation on the future strategic direction of the Eastern Partnership.

 

Over the past decade, the strengthened cooperation between the EU, its Member States, and Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine, in the framework of the Eastern Partnership has proven to be mutually beneficial and has been delivering concrete results for citizens.

 

The joint reform agenda of "20 Deliverables for 2020" has successfully achieved key progress in working towards building stronger economies, stronger governance, stronger connectivity and stronger societies across the region. To mark the 10th anniversary of the initiative, a High Level Conference took place on 14 May, during which President of the European Commission, Jean-Claude Juncker launched discussions on the future of the Eastern Partnership.

 

In this context, the European Council has tasked the Commission and EEAS to present proposals for the future of the Eastern Partnership. In order to ensure the Partnership remains relevant and inclusive, the European Commission and European External Action Service invite key stakeholders to share their views on a future policy framework.

 

Member States and Eastern Partner Countries (governments, parliaments, local and regional authorities); international organisations; international financial institutions; civil society; business and the private sector; academia; think-tanks; youth; media and other stakeholders are invited to share their views on a new post-2020 policy framework.

 

All stakeholders are invited to submit their contributions on the following website by 31 October 2019. Dedicated consultation events will be also held in partner countries and in the EU during this period.

 

Based on these inputs, a document will be prepared to outline the proposed new framework for the post 2020 Eastern Partnership.

 

 

More information:

Factsheet on the Eastern Partnership's Top 10 Achievements

Factsheet on myths about the Eastern Partnership

Factsheet on EU-Armenia relations

Factsheet on EU-Azerbaijan relations

Factsheet on EU-Belarus relations

Factsheet on EU-Georgia relations

Factsheet on EU-Moldova relations

Factsheet on EU-Ukraine relations

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.