31.07.15

У м. Липовець Вінницької області відсвяткували відкриття велопарку завдяки ЄСм. Липовець, 31 липня 2015

У м. Липовець Вінницької області відсвяткували відкриття велопаркузавдяки ЄС

31 липня 2015 року у місті Липовець Вінницької області відбулось святкове відкриття велосипедного парку. За фінансовою підтримкою ЄС  звичайний міський сквер вдалося перетворити на чудовий велопарк із сучасними велодоріжками та спусками, скейт-площадкою і дитячим майданчиком. 
Окрім велопарку, був облаштований туристичний маршрут до місця падіння метеориту, так званої Астроблеми «Зоряна рана», вік якого становить близько 400 млн. років. У рамках проекту було здійснено велопробіг «Липовець-Йихві» (Україна-Польща-Литва-Латвія-Естонія) загальною відстанню 1880 км з метою привернення уваги до туристичного потенціалу України, і Липовецького району зокрема.
Під час урочистої церемонії Міра Дідух, менеджер проектів Представництва Європейського Союзу в Україні, зазначила: "Проект «Розвиток велотуризму у Липовецькому районі», до якого ми сьогодні привертаємо увагу, спрямований на підвищення кількості туристів у сільських районах. Липовець завершив реконструкцію міського парку та продовжить впроваджувати проект, аби надалі просувати ідею велотуризму, розвиток малого бізнесу, тренінги та медіа-кампанії "."Децентралізація та регіональний розвиток залишаться головним пріоритетом в співробітництві між ЄС та Україною"- додала вона.
Наразі Проект ЄС «Розвиток велотуризму у Липовецькому районі» працює над створенням туристичного центру, сервісу з прокату велосипедів, послугами готелю та екскурсоводів, громадським харчуванням тощо. Все це дасть нові робочі місця, підтримає бізнес та збільшить надходження до бюджету міста.
Із більш детальною інформацією щодо проекту можна ознайомитись: http://lipovec.com.ua/, www.facebook.com/velolypovets
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, контактуйте з: Аллою Заблоцькою, керівником проекту, e-mail: allazablocka@mail.ru, тел.: +38 (068)7233055
Довідкова інформація:
Проект ЄС «Розвиток велотуризму у Липовецькому районі» розпочав свою діяльність 18 липня 2014 року. Термін реалізації проекту становить 24 місяці, а сума фінансування проекту складає 235 тис. євро в рамках Програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Партнерами проекту є Липовецька міська рада у співпраці з Липовецькою районною радою та Липовецьким благодійним фондом громади.

Lypovets, 31 July 2015

Lypovets Town in Vinnytsia Region Celebrated Opening of Cycling Park thanks to the EU


On 31st July 2015 a Cycling Park was opened in Lypovets town, Vinnytsia region. With the EU financial support an ordinary town garden has been changed to the fabulous Cycling Park with modern bikeways and descents, skate playground and a children's playground.
Besides the Cycling Park, the tourist routes were established to the site of a meteorite impact, so-called Astrobleme «Star wound» aged around 400 million years. Within the Project Lypovets – Jõhvi Bike Ride (Ukraine – Poland – Lithuania – Latvia – Estonia) with a total distance of 1,880 km was held to draw public attention to Ukraine's tourist potential and, in particular, in Lypovets district.
During the opening ceremony Mira Didukh, project manager at the EU Delegation to Ukraine noted: «Development of a cycling tourism in Lypovets district» which is in our focus today, aims at increasing the number of tourists to rural areas. Lypovets town has completed the reconstruction of the town park and will continue implementation of the project to further promote cycling tourism, small business development, trainings and media-campaign. Decentralisation and regional development will continue to be a top priority under the EU-Ukraine cooperation.-she added.
Currently, the EU-funded Project «Development of cycling tourism in Lypovets district» works on creation of the tourist center, bicycle rental service, hotel and tour guides, public catering, etc. This will create new work places, support business and increase revenues to the city budget.
Please find more information about the project at: http://lipovec.com.ua/, www.facebook.com/velolypovets
For detailed information, please contact: Anna Zablotska, project manager, e-mail: allazablocka@mail.ru, tel.: +38 (068)7233055
Background information:
The EU-funded Project «Development of cycling tourism in Lypovets district» was launched July 18, 2014. The project is implemented during 24 months, and its budget is €235k within the EU Programme «Support to Ukraine's Regional Development Policy». The Partners are Lypovets City Council in cooperation with Lypovets Rayon Council and Lypovets Community Charity Fund.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.