28.07.15

16 тисяч уразливих вимушених переселенців отримають грошову допомогу від Євросоюзу, Німеччини та Норвегії

ПРЕС-РЕЛІЗ

16 тисяч уразливих вимушених переселенців отримають грошову допомогу від Євросоюзу, Німеччини та Норвегії

Київ, 28 липня 2015
За підтримки донорів, Міжнародна організація з міграції (МОМ) розширює програми грошової допомоги, аби підтримати найуразливіших вимушених переселенців в Україні.
У липні МОМ розпочала другий раунд багатоцільових виплат на підтримку переселенців у Харківській області. Це стало можливим завдяки додатковому мільйону євро, наданому Європейським Союзом через Департамент Європейської Комісії із гуманітарної допомоги та громадянського захисту (ECHO), та 400 тис. євро співфінансування від Уряду Норвегії.
Люди похилого віку від 75 років, родини з трьома та більше дітьми, одинокі батьки та люди з першою та другою групою інвалідності, які втратили працездатність, цього літа отримають безумовну грошову допомогу в розмірі тисячі гривень на людину. Європейський Союз, Норвегія та МОМ мають за мету у такий спосіб допомогти 9,5 тис. осіб.
«Ми повинні спрямувати нашу допомогу на потреби тих, кому вона найбільше потрібна, тих, хто не може самостійно впоратися з випробуваннями, що випали на їхню долю, – каже Голова офісу ECHO в Києві Мамар Мерзук. – Грошові виплати є не лише найшвидшим способом надати допомогу. Вони зберігають гідність людей, бо переселенці самі можуть вирішити, на які найнагальніші потреби витратити ці кошти». Із грудня 2014 до квітня 2015, Євросоюз уже допоміг понад 23 тис. уразливих вимушених переселенців на Харківщині одноразовими грошовими виплатами через МОМ. Харківську область було обрано для проекту через близькість до зони конфлікту та велику кількість зареєстрованих у ній вимушених переселенців. За даними Міністерства соціальної політики України на липень, їх кількість у цьому регіоні становить близько 180,000 осіб.
Завдяки одному мільйону євро, наданому Німеччиною, МОМ зможе допомогти ще 6,5 тис. уразливих вимушених переселенців, які перебувають у дев'яти регіонах України, а саме Вінницькій, Полтавській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях. У рамках цього проекту люди віком 75 років і старші, родини з трьома та більше дітьми та люди з першою та другою групою інвалідності також отримають по тисячі гривень під час літнього раунду виплат. Станом на липень 2015, у цих дев'яти регіонах перебували понад 130 тис. вимушених переселенців.
Восени буде здійснено ще один раунд виплат у вищезазначених десяти регіонах, які отримають ті ж люди, що й влітку, а також, потенційно, новоприбулі уразливі переселенці. Сума виплат другого раунду буде визначена пізніше з урахуванням кількох факторів, таких як рівень інфляції та ринкових цін. Початкові списки отримувачів допомоги готуватиме державна служба соціального захисту, перевірку даних здійснюватиме команда проекту.
 «Криза триває, і переселенці й надалі перебувають у складних життєвих умовах. Для нас важливо, що люди зможуть самостійно визначати свої пріоритети, на що витратити допомогу, чи то буде підготовка дітей до школи, купівля ліків, одягу чи інші важливі потреби для кожної окремої родини», – зазначає Голова Представництва МОМ в Україні Манфред Профазі.

За додатковою інформацією звертайтеся до менеджера Представництва МОМ в Україні зі зв'язків із громадськістю Варвари Жлуктенко, iomkievcomm@iom.int, +38 044 568 50 15

 

16,000 vulnerable IDPs in Ukraine to receive cash assistance from the EU, Germany and Norway

Kyiv, 28 July 2015
Supported by its donors, the International Organization for Migration (IOM) is expanding its cash assistance programmes to serve the needs of the most vulnerable internally displaced persons (IDPs) in Ukraine.
In July, IOM launched the second round of multipurpose cash transfer support to IDPs in the Kharkiv Region thanks to an additional EUR 1 million provided by the European Union through its Humanitarian Aid and Civil Protection department (ECHO) and EUR 400,000 in co-funding from the Government of Norway. Elderly people aged 75 and older, families with three or more children, single parents, and people with the 1st and 2nd groups of disability who are unfit for work, are going to receive unconditional cash assistance of UAH 1,000 per person this summer. The EU, Norway and IOM aim to support a total of 9,500 people with this assistance.
"We must target our assistance to those most in need, those who cannot support themselves," stated Mamar Merzouk, Head of the ECHO office in Kyiv. "Cash grants are not only the quickest way to provide assistance. They preserve the dignity of the people since they can decide on their own how to best meet their most urgent needs." From December 2014 until April 2015, the EU assisted over 23,000 vulnerable IDPs with one-time cash transfers through IOM. The Kharkiv Region was chosen for the project by the EU for its proximity to the conflict zone and the large number of IDPs registered there. According to the Ministry of Social Policy of Ukraine, close to 180,000 displaced persons were staying in the region as of July.
With an additional EUR 1 million provided by Germany, IOM will be able to target another 6,500 vulnerable IDPs currently staying in nine regions of Ukraine: Vinnytsya, Poltava, Sumy, Odesa, Mykolayiv, Kherson, Cherkasy, Chernihiv and Zhytomyr. Within this project, people aged 75 and older, families with three and more children, and people with the 1st and 2nd groups of disability will also receive UAH 1,000 per person during the summer round of transfers. In total, these 9 regions account for over 130,000 IDPs as of July 2015.
In autumn, another round of cash support will be conducted in these 10 regions of Ukraine, targeting beneficiaries who received support in the summer and possible new arrivals. The amount of cash assistance for the second round in autumn will be established at a later point of time and taking into account several factors, including the level of inflation and market fluctuations. The initial lists of beneficiaries will be prepared by the state social services and verified by project teams.
"Displacement continues and IDPs are still facing harsh living conditions. It is important for us that IDPs will be able to independently determine priorities for spending the funds, be it buying school supplies for children, purchasing medicine, clothes or anything else essential for the each individual family," says IOM Ukraine's Chief of Mission Manfred Profazi.
For more information, please contact Varvara Zhluktenko, IOM Ukraine's Communications Officer, iomkievcomm@iom.int, +38 044 568 50 15


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.