22.07.15

Що? Коли? Як? - все, що потрібно знати про правила ЄС щодо продукції, тепер доступно українською мовою


Що? Коли? Як? - все, що потрібно знати про правила ЄС щодо продукції, тепер доступно українською мовою 

Київ, 22 липня 2015 року

Відтепер українці можуть ознайомитися з «Блакитною настановою» правил ЄС щодо продукції українською мовою. Ця публікація Європейської комісії підготовлена з метою сприяння розумінню питань впровадження європейських правил щодо продукції в різних секторах єдиного ринку ЄС. Блакитна настанова ЄС розрахована для усіх сторін, які беруть участь в процесі вільного обігу товарів у Європейському Союзі, зокрема, законодавців, органів ринкового нагляду, органів акредитації та стандартизації, органів оцінки відповідності, виробників, імпортерів, дистриб'юторів, торгових асоціацій, асоціацій споживачів і профспілок.
«Блакитна настанова» базується на нових законодавчих рамках, прийнятих Європейським Союзом у липні 2008 року, а також враховує набутий 20-річний досвід у сфері Нового підходу», - зазначив Леонід Віткін, директор департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Блакитна настанова є детальною інструкцією, яка також відіграватиме важливу роль в Україні для забезпечення вільного обігу товарів між Україною та Європою в рамках майбутньої Угоди про асоціацію.
«Блакитна настанова» широко використовується на практиці економічними суб'єктами, що провадять свою діяльність на території ЄС, а також новими учасниками ринку з усього світу, які постачають свою продукцію на європейський ринок.
Вона застосовується в державах-членах ЄС, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, а також у Туреччині для певних видів продукції.
Українська версія документа підготовлена Проектом, що фінансується Європейським Союзом, «Додаткові заходи щодо виконання Програми підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Повна версія документу доступна за посиланням: http://bit.ly/1fldP7Y .
Додаткова інформація
Проект «Додаткові заходи щодо виконання Програми підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» розпочато з метою надання підтримки українським органам державної влади у модернізації системи технічного регулювання нехарчової продукції України та її приведенні у відповідність з європейською системою. Проект співпрацює з урядом України та відповідними установами, зокрема, Національним органом стандартизації, Національним агентством з акредитації України, а також органами оцінки відповідності в напрямку покращення їх інституційної спроможності задля впровадження змін, покликаних відкрити ринок ЄС для української продукції.
Більш детальна інформація доступна за посиланням: http://ukr.no-trade-barriers.com/

What? When? How? – Everything there is to know about EU product rules is now available in Ukrainian


22 July 2015, Kyiv

Ukrainians can now get acquainted with the "Blue Guide" on the EU product rules in Ukrainian language. This publication of the European Commission aims to promote understanding of the implementation of EU product rules across different sectors of the EU single market. It is addressed to all parties involved in the free circulation of products in the European Union e.g. legislators, market surveillance authorities, accreditation and standardisation bodies, manufacturers, importers and distributors, trade and consumer associations, trade unions.

"The Blue Guide is based on the new legislative rules adopted by the EU in July 2008 and it takes into account the experience during 20 years of the New Approach implementation", – says Leonid Vitkin, the head of the department of the technical regulation at the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. This is a thorough manual that will also play an important role in Ukraine, when, in the frame of the Association Agreement, the free movement of products between Ukraine and Europe will be established.
The Blue Guide is widely used in practice by economic entities which are operating in the EU, as well as by entrants from all over the world, supplying their products to the European market.
It is applied in the EU Member States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland, as well as in Turkey for certain product groups.
The Ukrainian version of the document was prepared by the EU-funded project "Complementary Measures to the Sector Policy Support Programme, "Promoting mutual trade by removing technical barriers to trade between Ukraine and the European Union" in cooperation with the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine.
To read the document, please follow the link http://bit.ly/1C2GglO.
Background information
The Project "Complementary Measures to the Sector Policy Support Programme "Promoting mutual trade by removing technical barriers to trade between Ukraine and the European Union" was launched to help the Ukrainian government to modernise the technical regulation system for non-food products and to it with the EU system. The Project cooperates with the Ukrainian government and related institutions such as the National Standards Body, the National Accreditation Agency of Ukraine as well as conformity assessment bodies with the purpose of improving their institutional capacity to implement the changes that are expected to contribute toward opening up the EU market to Ukrainian products.
For more information please visit the website: http://no-trade-barriers.com/


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.