03.08.2015

ЄС та ПРООН відкрили будинок для переселенців на Полтавщині31 липня, 2015

ЄС та ПРООН відкрили будинок для переселенців на Полтавщині

31 липня відбулося урочисте відкриття відремонтованого будинку для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з особливими потребами у селі Нова Галещина Полтавської області. Це стало можливим завдяки проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ) та співпраці з керівництвом обласної, районної і місцевої влади та громадських організацій.
Загальна вартість мікропроекту становить понад 1,5 млн грн., з яких проект ЄС/ПРООН виділив понад 1 млн грн. Після відновлення першого поверху ЄС виділив додаткові кошти у розмірі 1 млн грн. для капітального ремонту другого поверху будівлі. Після завершення ремонтних робіт перший поверх гуртожитку села Нова Галещина став тимчасовим притулком для 56 людей з обмеженими можливостями.
У рамках капітального ремонту було замінено покрівлю, вікна, систему водопостачання і водовідведення, а також систему електроопалення у кімнатах першого поверху та бойлери гарячої води. Додатково було встановлено сантехнічні прилади, опоряджено стіни, стелі та підлогу, а також встановлено пандус на вході.
 «У ситуації, яка склалася в країні, ми спільно повинні зробити все можливе, аби підтримати людей у їхніх нагальних потребах. Саме тому підтримка переселенців і відновлення соціальної інфраструктури є одним з наших пріоритетів,» - наголосила Світлана Слабінська, спеціаліст із моніторингу та зав'язків з громадськістю проекту ЄС/ПРООН МРГ. Вона додала: «Відновлення гуртожитку у Новій Галещині наглядно продемонструвало згуртовані зусилля команди проекту, влади на всіх рівнях та громади».
Переселенцю з Макіївки Донецької області Борису Литвиненку вручили символічний ключ від кімнат відремонтованої будівлі. Там Борис разом з трьома синами знайшов тимчасовий притулок. Чоловік власноруч допомагав будівельникам під час ремонту по облаштуванню кімнат. Борис привіз із собою масажне крісло і нині сподівається повернутися до професії масажиста вже у нових умовах.
Окрім відновлення житла для переселенців у Новій Галещині, спільний проект ЄС/ПРООН МРГ реалізував мікропроект у місті Комсомольськ Полтавської області на загальну суму в близько 770 тис. грн. Завдяки капітальному ремонту готелю «Славутич» у Комсомольську майже 100 переселенців отримали нормальні умови для проживання.
За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь до Світлани Слабінської, e-mail: svitlana.slabinska@undp.org, тел.:+38044 253 59 75
Довідкова інформація
Європейський Союз спільно з ПРООН та за підтримки місцевої влади підтримує проекти громад для відновлення 26 об'єктів соціальної інфраструктури у 9 областях (20 з яких вже повністю завершені) – Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Донецькій та Луганській – із загальним бюджетом у понад один мільйон доларів.
Третя фаза Проекту ЄС\ПРООН МРГ покликана сприяти сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні протягом 2014-2018 років із загальним бюджетом 23,8 млн євро, наданих Європейським Союзом (23 млн. євро) та ПРООН (800,000 євро). У Полтавській області Третя фаза Проекту МРГ була представлена у жовтні 2014 р. Вісім районів були відібрані для впровадження Проекту в області. Окрім цього, компонент з розвитку міст буде впроваджуватись у 2 містах Полтавщини – у Миргороді та Комсомольську.
Більше інформації про проект МРГ можна знайти на сайті www.cba.org.ua, або ПРООН в Україні - www.undp.org.ua, та на сторінці у Фейсбук - http://www.facebook.com/UNDPUkraine

31 July, 2015

EU and UNDP Opened a Care Home for IDPs with Special Needs in Poltava Region

On 31 July the renovated care home for internally displaced people (IDPs) with special needs was officially opened in Nova Galeshyna village, Poltava region. This turned out feasible thanks to the joint EU/UNDP Project "Community Based Approach to Local Development" (CBA) and in cooperation with region, rayon and local authorities and NGOs.
The total cost of the microproject is more than UAH 1.5 million, including UAH 1 million allocated by the EU/UNDP project. After the renovation of the 1st floor, the EU provided additional funding of UAH 1 million for the capital repair on the 2nd floor. After all works on improving living conditions on the first floor were done, the care home of Nova Galeshyna village became a shelter for 56 disabled people.
Within the capital repair the roof and windows were replaced, the water supply and sewerage systems were installed, bathrooms were reconstructed, electric heating in the rooms on the first floor and boilers were installed; walls, ceiling and floor were refurbished, the rampant was installed at the entrance.
"Taking into account the current situation in the country, we should do everything we can to support people in need. That is why the support of internally displaced persons and reconstruction of the social infrastructure is one of our priorities today", highlighted Svitlana Slabinska, monitoring and communication specialist of the EU/UNDP Project CBA. She added: "Reconstruction of the care home in Nova Galeshyna demonstrated consolidated efforts of the Project team, all level authorities and community".

A symbolic key from all rooms of the refurbished building was given to Borys Lytvynenko, an IDP from Makiivka, Donetsk region. Borys and his three sons found a temporary shelter there. The man himself helped constructors to renovate rooms. Borys brought a massage table with him and hopes to get back to work under new conditions.
Besides the renovation of the IDPs accommodation in Nova Galeshyna, the joint EU/UNDP CBA implemented one more microproject in Komsomolsk city, Poltava region, with a total sum of app. UAH 770k. Due to capital refurbishment of Komsomolsk Hotel "Slavutych" around one hundred IDPs got normal living conditions.
For more detailed information, please contact: Svitlana Slabinska, e-mail: svitlana.slabinska@undp.org, tel.:+38044 253 59 75
Background information
The European Union jointly with the UNDP and in partnership with local authorities supports community projects to restore 26 social infrastructure objects in 9 oblasts – Dnipropetrovsk, Kharkiv, Poltava, Zaporizhia, Odesa, Vinnytsia, Cherkasy, Donetsk and Luhansk – with a total budget of more than one million dollars.
Third phase of the CBA project, aiming at promotion sustainable socio-economic development at local level will be implemented during 2014-2018 with a total budget of €23.8 million provided by the EU (€23 million) and UNDP (€800k). In Poltava region the Third Phase of the CBA project was launched in October, 2014. The region received a quota of 8 rayons. Besides, urban component of the CBA in Poltava region will be carried out in 2 cities of Poltava region – Myrgorod and Komsomolsk.
Get the info about CBA project at www.cba.org.ua, or UNDP in Ukraine - www.undp.org.ua, and Facebook - http://www.facebook.com/UNDPUkraine.


Комментариев нет:

Отправка комментария

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.