02.07.15

Нова ініціатива зі створення регіональних рад з питань реформи юстиції поширюється на Львів


Нова ініціатива зі створення регіональних рад з питань реформи юстиції поширюється на Львів

Львів, 02 липня 2015 р.
2 липня 2015 р. на засіданні Львівської регіональної ради з питань реформи юстиції між суддями, прокурорами, адвокатами та науковцями відбулося обговорення Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інституцій на 2015-2020 рр. і пов'язаних із нею тем. Захід було проведено в рамках пілотної ініціативи зі створення регіональних рад з питань реформи юстиції, метою яких є допомога українським партнерам з успішним реформуванням сфери правосуддя. Перше засідання відбулося в Одесі 19 червня цього року. Ініціативу також буде започатковано у Харкові.
«Формат регіональних рад з питань реформи юстиції дозволяє представникам судової влади, прокуратури та адвокатури розпочати конструктивний діалог, який є надважливим для реалізації Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інституцій на 2015-2020 рр.», – заявив д-р Віргіліюс Валанчюс, Керівник групи експертів Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні.
Учасники першого засідання Львівської регіональної ради з питань реформи юстиції, де модератором виступив д-р Валанчюс, обговорили можливості підвищення ефективності судів і правоохоронних органів з огляду на захист прав людини та зміцнення верховенства права. Також було визначено перешкоди для ефективної реалізації Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інституцій і прийнято рішення підготувати рекомендації для їхнього усунення та розповсюдити їх серед всіх установ сектору юстиції.
Віргіліюс Валанчюс також взяв участь у спільному круглому столі за участі суддів та головних редакторів місцевих видань, організованому з метою обговорення ефективних кроків до кращої співпраці між ЗМІ та судовою владою. У рамках заходу д-р Валанчюс розповів про взаємодію між журналістами та суддями в Литві. Він наголосив на тому, що ефективні стосунки з медіа дуже важливі для успішної реалізації Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інституцій на 2015-2020 рр.
Довідка:
Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» має на меті сприяння консолідованим реформам на рівні всього сектору юстиції в Україні. Ця ініціатива, що впроваджуватиметься у 2014-2016 рр., об'єднає всіх партнерів у сфері юстиції — Уряд України, професійні асоціації юристів та громадські організації — та допомагатиме їм розробити та впровадити комплексну Стратегію реформування сектору юстиції, що відповідає європейським принципам та найкращим практикам країн Євросоюзу. Сукупне фінансування проекту у сумі 8 млн. євро надане Європейським Союзом. Виконавцем проектує консорціум організацій з країн Європейського Союзу, очолюваний організацією Justice Coopération Internationale (Франція).
За подальшою інформацією просимо звертатися до Карена Мадояна, тел.: +38044 234 83 77; моб.: +38 050 215 05 03; email: karen.madoian@justicereformukraine.eu

New Regional Justice Reform Council`s Initiative Extends to Lviv

Lviv, 02 July 2015
On 2 July 2015, the meeting of the Lviv Regional Justice Sector Reform Council brought together judges, prosecutors, lawyers and legal scholars to discuss the Justice Sector Reform Strategy 2015-2020 as well as related topics. The event was organized within a pilot initiative aimed to establish regional justice reform councils to assist Ukrainian partners in successful implementation of the Justice Sector Reform. The first meeting already took place in Odesa on 19 June. The initiative will also be launched in Kharkiv.
"The format of regional justice sector reform councils enables representatives of the judiciary, prosecution and the bar to begin a constructive dialogue which is crucial to the implementation of the Justice Sector Reform Strategy 2015-2020," – said Dr. Virgilijus Valančius, Team Leader of the EU Project "Support to Justice Sector Reforms in Ukraine".
The participants of the first meeting of the Lviv Regional Justice Sector Reform Council, moderated by Dr. Valančius, discussed the ways to improve performance of courts and law-enforcement bodies for human rights protection and strengthening the rule of law. They also indicated the problems hindering effective implementation of the Justice Sector Reform Strategy and agreed to prepare recommendations on their solution, which would be distributed among the justice sector institutions.
Virgilijus Valančius also participated in the round table that gathered judges and chief editors of local media outlets to discuss effective steps to improve cooperation between the mass media and the judiciary. During the event, Dr. Valančius spoke about interaction between the journalists and the judges in Lithuania. He stressed that effective media relations were important for successful implementation of the Justice Sector Reform Strategy 2015-2020.
Background information
The EU-funded project "Support to Justice Sector Reforms in Ukraine" aims to support consolidated justice sector-wide reforms in Ukraine. This initiative implemented during 2014-2016 brings together all the justice sector stakeholders – the Government of Ukraine, legal professional associations and civil society organizations – in order to assist them with development and implementation of a comprehensive sector reform strategy in line with democratic principles and EU best practices. The total budget of the project is €8M allocated by the European Union. The project is implemented by the EU Member State consortium led by Justice Coopération Internationale (France) in the lead.
For more information, please contact Karen Madoian, tel.: +38044 234 83 77; cell: +38 050 215 05 03; email: karen.madoian@justicereformukraine.eu


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.