06.07.15

ЄС підтримує вдосконалення системи поводження з радіоактивними відходами в Україні


ЄС підтримує вдосконалення системи поводження з радіоактивними відходами в Україні

Чорнобиль, 3 липня 2015 року
Європейський Союз надає великої ваги найвищим стандартам ядерної безпеки в Європі та поза її кордонами. Через Інструмент співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ) ЄС робить свій внесок у підвищення ядерної безпеки, дієві й ефективні ядерні гарантії у країнах, що не є членами ЄС.
Разом із українським партнером – Державним агентством з управління зоною відчуження – Європейська Комісія успішно реалізувала проект ІСЯБ, спрямований на вдосконалення інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами у Чорнобильській зоні відчуження. Маючи на меті надання підтримки в розширенні аналітичних потужностей для роботи з радіоактивними матеріалами, цей проект передає мобільну і централізовану лабораторії для вимірювання та характеристики матеріалів радіоактивних відходів.
Мобільна лабораторія буде використовуватись Центральним підприємством з поводження з радіоактивними відходами України головним чином для визначення, характеристики та вимірювання відходів, що перебувають у пунктах тимчасового зберігання на всій території зони відчуження. Передбачається також, що мобільну лабораторію буде використано на різних майданчиках по всій території України.
Результатом проекту також є забезпечення ДСНВП Екоцентр найновішим обладнанням, що встановлене в Центральній аналітичній лабораторії в м. Чорнобилі. Завдяки новим, унікальним можливостям, лабораторія сприятиме характеристиці матеріалів радіоактивних відходів перш ніж вони будуть спрямовані на переробку, довготривале зберігання та, врешті решт, на захоронення відповідно до найкращої міжнародної практики, українських нормативних вимог та рекомендацій МАГАТЕ. Вона дасть можливість визначити відповідність характеристик радіоактивних відходів критеріям для їх зберігання та захоронення. Крім того, вона забезпечить застосування єдиної методології при характеристиці та класифікації всіх радіоактивних відходів в Україні.
Додаткова інформація
Проект, загальна вартість якого становить понад 6 млн. €, було виконано всього за два з половиною роки литовською компанією UAB "Lokmis" у рамках контракту ЄК. Результати проекту допоможуть не лише вирішувати існуючі сьогодні проблеми, а й задовольняти майбутні потреби у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні. Вони стануть опорою в дослідницькій діяльності при розробці нових технологій поводження з радіоактивними відходами.
Обидві лабораторії було передано українським партнерам під час урочистої церемонії, що відбулась у місті Чорнобилі 1 липня 2015 року. Українські партнери були представлені паном Ю.Антіповим, новопризначеним Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження
Для отримання детальнішої інформації, просимо звертатись до:
пана Руі Коста, Керівника проекту з боку DEVCO Європейської Комісії (e-mail: rui.costa@ec.europa.eu)
пані Любові Зінкевич, Державне агентство України з управління зоною відчуження (e-mail: raw@dazv.gov.ua)
пана Андрюса Будрейки (Andrius Budreika), керівника групи, UAB LOKMIS, (e-mail: office@lokmis.lt, www.lokmis.lt)
 

EU supports improvement of radioactive waste management in Ukraine

Chernobyl, 3 July 2015
The European Union attaches great importance to the highest standards of nuclear safety in Europe and beyond its borders. Through the Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC), the EU contributes to the improvement of nuclear safety as well as the efficient and effective nuclear safeguards in non-EU countries.
Together with its Ukrainian Partner, the State Agency for the Management of the Exclusion Zone, the European Commission has successfully implemented an INSC project aimed at improving the infrastructure for radioactive waste management within the Chernobyl Exclusion Zone. With the objective to support an improved capacity in analytical capability related to radioactive waste materials, the project provides both mobile and centralised laboratories for the measurement and characterisation of radioactive waste materials.
The Mobile Laboratory will be used by Ukraine's "Central Radioactive Waste Management Enterprise" mainly for the identification, characterisation and measurement of wastes, stored at temporary sites around the Exclusion Zone. It is also foreseen that the Mobile Laboratory will be utilised throughout the territory of Ukraine.
The project also provides Ukraine's "Ecocenter" with state of the art equipment located in a Central Analytical Laboratory, in the city of Chernobyl. Due to its new and unique capabilities, the laboratory will facilitate characterisation of radioactive waste materials, prior to processing, long-term storage and eventual disposal, in line with international best practice, Ukrainian regulations and IAEA recommendations. It will provide a capability to determine compliance of the radioactive waste characteristics with acceptance criteria for its storage and disposal. In addition it will ensure methodological unity for the characterization and classification of all radioactive waste in Ukraine.
Background information
The project with total cost of more than €6M and took just two and a half years to complete, was implemented under EC contract by Lithuanian company UAB "Lokmis". The project deliverables will support the resolution of current problems as well as future needs in the management of radioactive waste in Ukraine. They will further support research activities in the development of new technologies for the management of radioactive waste
The Laboratories were handed over to the Ukrainian Partners during a ceremony held in Chernobyl City on the 1st July 2015. The Ukrainian Partners were represented by the newly appointed Head of the "State Agency of Ukraine for the Management of the Exclusion Zone", Mr Y Antipov.
For more information, please contact:
Mr. Rui Costa, European Commission DEVCO Project Manager, (e-mail: rui.costa@ec.europa.eu)
Mrs. Lyubov Zinkevich, State Agency of Ukraine for the Management of Exclusion Zone (e-mail: raw@dazv.gov.ua)
Mr. Andrius Budreika, Team Leader, UAB LOKMIS, (e-mail: office@lokmis.lt, www.lokmis.lt)Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.