24.07.15

Діалог між Україною і ЄС з питань прав людини


Діалог між Україною і ЄС з питань прав людини

Київ, 24 липня
Прес-реліз
24 липня у Києві відбувся щорічний Діалог з питань прав людини між Європейським Союзом і Україною. Делегацію ЄС очолював Дірк Шубель, Голова департаменту Європейської служби зовнішньої дії з питань двосторонніх відносин з країнами Східного партнерства. Україну, своєю чергою, представляв Антон Янчук, заступник Міністра юстиції України.
Учасники Діалогу між Україною і ЄС з питань прав людини зібралися вже вдруге з часу підписання Угоди про асоціацію; у цьому документі Київ і Брюссель висловили обопільну прихильність до спільних цінностей, зокрема, що стосується повної шани демократичних цінностей, верховенства права, належного урядування, прав людини і засадничих свобод. У відповідності до своєї політики з проведення консультацій з громадянським суспільством перед зустрічами з питань прав людини, перед Діалогом ЄС зустрівся з представниками українських і міжнародних неурядових організацій.
Зустріч пройшла у відкритій і конструктивній атмосфері. Вона сприяла ґрунтовному обміну думками з приводу ситуації з правами людини в Україні та щодо зобов'язань країни у напрямі досягнення відчутного прогресу у цій сфері.
Зважаючи на події, які відбулися з часу останньої зустрічі, що пройшла у липні 2014 року, дискусія торкнулася багатьох питань, що становлять обопільний інтерес, – від погіршення ситуації з правами людини у незаконно анексованому Криму і неконтрольованих Україною територій у східній частині держави до забезпечення підзвітності, реформи виборчого законодавства і свободи медіа та мирних зібрань в країні. Також були підняті питання політики із боротьби проти дискримінації, включаючи права людей, які належать до ЛГБТІ-спільноти (ЛГБТІ – лесбійки, гомосексуалісти, бісексуали, транссексуали і інтерсексуали), і людей, які належать до етнічних, мовних, релігійних і національних меншин, права дитини, а також ґендерну рівність і права жінок. У такий спосіб Євросоюз скористався можливістю і представити свій План дій з питань прав людини і демократії на період 2015-2019 років, який було ухвалено під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ 20 липня.
ЄС вкотре наголосив на важливості, яку він приділяє ратифікації Україною Римського статуту міжнародного кримінального суду. У зв'язку із цим представники ЄС наголосили на потребі проведення розслідувань і встановлення відповідальності за усі випадки порушення прав людини, включаючи можливі воєнні злочини, які були скоєні у контексті чинного збройного конфлікту. У таких випадках усіма сторонами має бути гарантована повна відповідність Міжнародному гуманітарному праву, наголосила європейська сторона.
Окрім того, ЄС і Україна обговорила чинні судові розслідування, які проходять в Росії над українськими громадянами Надією Савченко, Олегом Сенцовим і Олександром Кольченком. ЄС пильно слідкує за цими судовими провадженнями.
Цьому Діалогу передувала зустріч Підкомітету з питань юстиції, свободи і безпеки, яка відбулася у Києві 23 липня. Під час неї учасники обговорили, зокрема, питання, які стосуються судової реформи і реформи правоохоронних органів, боротьби проти корупції, міграційної політики і політики з надання притулку, безпеки кордонів і захисту даних.
Наступна зустріч між Україною і Євросоюзом у рамках Діалогу з питань прав людини запланована до проведення влітку 2016 року.

EU-Ukraine Human Rights Dialogue

Kyiv, 24 July 2015
Press release
The European Union and Ukraine held their annual Human Rights Dialogue meeting on 24 July in Kyiv. The EU delegation was led by Mr Dirk Schuebel, Head of Division for bilateral relations with the Eastern Partnership countries in the European External Action Service. The Ukrainian delegation was led by Mr. Anton Yanchuk, Deputy Minister of Justice of Ukraine.
The EU-Ukraine Human Rights Dialogue convened in its second meeting since the signature of the EU-Ukraine Association Agreement in which the EU and Ukraine express mutual commitment to common values, in particular full respect for democratic principles, rule of law, good governance, human rights and fundamental freedoms. In line with its policy of consulting civil society ahead of its meetings on human rights, the EU met with representatives of Ukrainian and international NGOs prior to the dialogue.
The meeting was held in an open and constructive atmosphere, allowing for a thorough exchange of views on the human rights situation in Ukraine and on the country's commitment to achieving sustainable progress in this area.
Following up on developments since the last meeting in July 2014, discussions covered a range of issues of mutual interest, from the deteriorating human rights situation in the illegally annexed Crimean peninsula and non-government controlled areas in eastern Ukraine to ensuring accountability, reform of the electoral framework and freedom of media and peaceful assembly in the country. The exchanges also included non-discrimination policy, including rights of LGBTI persons and persons belonging to ethnic, linguistic, religious and national minorities, the rights of the child as well as gender equality and women's rights. The EU used the opportunity to present its new Action Plan on Human Rights and Democracy for the period 2015-2019, adopted by the Foreign Affairs Council on 20 July.
The EU re-emphasised the importance it attaches to Ukraine's ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court and stressed the need to investigate and ensure accountability for all reported human rights violations, including possible war crimes, committed in the context of the ongoing armed conflict, and to ensure full compliance with International Humanitarian Law by all sides.
In addition, Ukraine and the EU discussed the on-going judicial proceedings in Russia against Ukrainian citizens Nadiya Savchenko, Oleh Sentsov and Oleksandr Kolchenko, which are being closely monitored by the EU.
The meeting was preceded by the Subcommittee on Justice, Freedom and Security on 23 July in Kyiv that covered policy areas such as reform of the judiciary and law enforcement, fight against corruption, asylum and migration policy, border security and data protection.
The next Human Rights Dialogue meeting between Ukraine and the EU is scheduled to take place in summer 2016.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.