13.10.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] «Тест-драйв професій для дівчат»: ЄС усуває гендерні стереотипи у профтехосвіті

Logo
«Тест-драйв професій для дівчат»: ЄС усуває гендерні стереотипи у профтехосвіті

English version is below

23 вересня 2021 р. в рамках Програми ЄС «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» розпочато інформаційну кампанію «Тест-драйв професій для дівчат», спрямовану на підвищення обізнаності жінок щодо широкого спектра навчальних програм, які пропонує профтехосвіта (ПТО), та усунення існуючих стереотипів щодо «чоловічих» та «жіночих» професій. Кампанія передбачає низку мотиваційних та профорієнтаційних заходів, присвячених кар'єрному плануванню, для школярок, учениць закладів профтехосвіти, а також дорослих жінок, які бажають здобути нову професію. Основні заходи відбудуться з 18 по 22 жовтня 2021 року в режимі онлайн та офлайн у закладах профтехосвіти та на підприємствах Вінницької, Дніпровської, Запорізької, Харківської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської та Чернівецької областях.

«Європейський Союз разом із країнами-членами ЄС, Німеччиною, Фінляндією, Польщею та Естонією, підтримують всі аспекти реформи професійної освіти України. Забезпечення ґендерної рівності у системі ПТО - одна з передумов успішного впровадження реформи. Ми вважаємо такі заходи ефективним інструментом для подолання гендерної асиметрії у профтехосвіті та надання дівчатам можливості обрати будь-яку професію за власним бажанням, незважаючи на застарілі традиції та стереотипи», - зазначив Фредерік Куне, Керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.

Одним із важливих завдань Програми EU4Skills є підтримка гендерного паритету в системі профтехосвіти для забезпечення чоловікам та жінкам рівних можливостей для розвитку кар'єри. В рамках кампанії «Тест-драйв професій для дівчат» школярки, їхні батьки, а також учениці закладів ПТО з усіх куточків України зможуть надихнутися на лідерство та успішне планування кар'єри під час мотиваційних заходів із відомими українськими лідерками, а також профорієнтаційних семінарів з провідними консультантами. Щоб продемонструвати учасницям різноманіття професій будуть запропоновані майстер-класи та екскурсії на різні підприємства у Вінницькій, Дніпровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській та Чернівецькій областях.

«Гендерна дискримінація – це рудимент, який, на жаль, досі існує в суспільстві. Позбутися його можна завдяки тривалій просвітницькій діяльності, яка має бути направлена на молоде покоління. Ми, в Міністерстві освіти і науки, особливу увагу приділяємо антидискримінаційній політиці саме у сфері професійної освіти. Адже тут найчастіше існують такі поняття як «чоловічі» або «жіночі» професії, а також фігурують стереотипи, що дівчинка не може бути зварником або навіть водієм. Завдяки таким проєктам, як "Тест-драйв професій для дівчат" ми можемо продемонструвати молоді, що вони мають право бути ким завгодно, працювати, де завгодно та завжди рухатись в напрямку своєї мрії», – зазначив заступник Міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.

Дізнатися більше та долучитися до заходів ви можете на сайті кампанії:  testdrive.org.ua

 

             Довідкова інформація:                                                                                                                                               

«EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» – це програма підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні. Програму підтримують ЄС та його країни-члени: Німеччина, Фінляндія, Польща та Естонія. Загальне фінансування програми складає 63 млн євро. Мета програми – модернізувати обрані заклади профтехосвіти, провести навчання керівників закладів та викладачів у 7 пілотних областях: Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській та Чернівецькій. Тривалість: 2019-2023 рр. Програму в Україні реалізують Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).  

    

За додатковою інформацією звертайтесь, будь ласка, до радника з комунікацій EU4Skills Олени Залецької, радника з комунікацій Програми EU4Skills olena.zaletska@giz.de або 380508702032

_______________

 

"Test-drive of professions for girls": EU helps gender stereotypes in VET

 

On 23 September 2021 EU-funded Programme EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine launched the outreach campaign "Test-drive of professions for girls", aiming at increasing the awareness of young women on the wide range of Vocational Education and Training opportunities and removing stereotypes about traditionally "male" and "female" professions. The campaign foresees a series of communication and motivational activities, as well as career orientation events for young females and adults who want to retrain. Mentioned activities will take place on 18-22 October 2021 in online and offline mode in Vinnitsya, Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkiv, Lviv, Mykolaiv, Poltava, Rivne, and Chernivtsi regions.

"The European Union together with EU Member States Germany, Finland, Poland and Estonia support reform of the Ukrainian vocational education and training  system in all of its aspects. Implementation of gender mainstreaming in VET is one of the prerequisites for the reform's success. We believe that such outreach activities serve as an effective tool to overcome the gender asymmetry in VET and empower young women to master any profession they wish despite the outdated traditions and stereotypes", - commented Frederik Coene, Head of Cooperation at the EU Delegation to Ukraine.

One of the keytasks of the EU4Skills Programme is to support the establishment of gender parity in the VET system to equal the opportunities of men and women for their career paths. During the outreach campaign "Test-drive of professions for girls'', schoolgirls and their parents, as well as current VET students from all over Ukraine will get inspiration for leadership and successful career planning from motivational talks with famous Ukrainian female leaders, and online workshops with career coaches and psychologists. To demonstrate the variety of VET professions, young women will be invited to skill-shows and excursions to the different enterprises in Vinnitsya, Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkiv, Lviv, Mykolaiv, Poltava, Rivne, and Chernivtsi regions.

"Gender discrimination is a vestige that, unfortunately, still exists in society. We can eliminate it with long-term educational activities, which should be aimed at the younger generation. The Ministry of Education and Science pays special attention to non-discrimination policy in vocational education. Here we often face such definitions as "male" or "female" professions, as well as stereotypes that a woman cannot be a welder or a driver. Thanks to such initiatives as the 'Test-drive of professions for girls', we can show young people that they have the right to become anyone, work anywhere they like, and always follow their dreams," said Deputy Minister of Education and Science Igor Garbaruk.

To find out more and join the activities, visit the website of the campaign: testdrive.org.ua.

 

Background information: EU4Skills is a programme to support the reform of vocational education and training in Ukraine. The programme is supported by the EU and its member states, namely Germany, Finland, Poland and Estonia. The total funding for the programme is EUR 63 million. EU4Skills is aimed at modernising vocational education and training institutions, training school managers and teachers in seven pilot regions: Chernivtsi, Lviv, Mykolaiv, Poltava, Rivne, Vinnytsia and Zaporizhia. Programme's duration is 2019-2023. EU4Skills is implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in close cooperation with Finish, Polish and Estonian partners; and Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

For more information, please contact Olena Zaletska, EU4Skills Communication Advisor  olena.zaletska@giz.de or 380508702032

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.