15.10.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС підтримує довгострокове безпечне поводження з радіоактивними відходами в Україні

Logo
ЄС підтримує довгострокове безпечне поводження з радіоактивними відходами в Україні

English version is below

Протягом останніх трьох років, у рамках проєктів «Визначення форм відходів, що забезпечують безпечну переробку, зберігання і захоронення проблемних радіоактивних відходів, які зберігаються на українських ядерно-енергетичних підприємствах» і «Комплексна оцінка безпеки майданчиків з поводження з РАВ, які експлуатує ДК УкрДО Радон, і проектування заходів з реабілітації проблемних сховищ», що виконувалися за фінансової підтримки Інструменту ЄС зі співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ ЄС) у розмірі 2,4 млн євро, експерти з ЄС та українські фахівці тісно співпрацювали з українськими органами влади над питаннями забезпечення довгострокового безпечного поводження з рідними формами радіоактивних відходів країни. Вони визначили проблемні форми відходів на атомних електростанціях України й розробили методології для безпечного та ефективного поводження з ними. Одночасно були виконані комплексні оцінки безпеки для кожної з філій ДСП «Об'єднання «Радон», що розташовані в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. Також команда проєкту розробила концептуальні проєктні рішення для реабілітації сховищ на кожному з майданчиків «Радона», здійснила переоцінку безпеки кількох успадкованих сховищ відходів і розробила рішення для реабілітації найбільш проблемних із них.

12 і 13 жовтня 2021 р. в Києві пройшли семінари, присвячені результатам згаданих проєктів, за участі представників Європейської Комісії, Державного агентства України з управління зоною відчуження, НАЕК «Енергоатом», Держатомрегулювання, Чорнобильської АЕС і Центрального підприємства з поводження  з радіоактивними відходами.

Крістіна Тормелен, керівник проєкту від ЄК, зазначила: «Підвищення радіаційної безпеки, включаючи безпечне поводження з радіоактивними відходами, - одна з цілей проєктів, фінансованих за рахунок Інструменту ЄС зі співробітництва у сфері ядерної безпеки в Україні. Ми раді тому, що підтримали Україну у визначенні цих конкретних заходів з підвищення безпеки і стали свідками успішного виконання цього проєкту».

Андрій Пляцко, перший заступник Голови Державного агентства з управління зоною відчуження, підкреслив: «Ми цінуємо підтримку ЄС у підвищенні рівня ядерної безпеки, що передбачає передачу знань і можливостей під час виконання оцінок безпеки персоналом Радона».

Валентин Костенко, директор департаменту НАЕК «Енергоатом», наголосив: «Ми цінуємо підтримку, яку ЄС надає у виконанні цього проєкту, результати якого послужать для забезпечення безпечного захоронення проблемних радіоактивних відходів українських АЕС».  

Роботу було виконано експертами PLEJADES GmbH, Brenk Systemplanung GmbH, NUKEM Technologies Engineering Services GmbH, DMT GmbH & Co KG з Німеччини спільно з Корпорацією «Укратомприлад» і ТОВ «Бюро аналітичних досліджень безпеки АЕС» з України. Експерти працювали в тісному співробітництві з колегами з НАЕК «Енергоатом» і ДСП «Об'єднання «Радон».

Ядерна енергетика має критично важливе значення для українського енергетичного сектору, забезпечуючи понад половину потреби країни в електроенергії та роблячи вагомий внесок у міжнародні зусилля зі зменшення викидів вуглецю. Поряд з перевагами використання ядерної енергії пов'язане і з утворенням радіоактивних відходів. Крім того, радіоактивні відходи утворюються внаслідок різноманітних видів виробничої діяльності в Україні, а також під час певних видів медичного лікування; всі вони потребують безпечного поводження перш, ніж будуть остаточно захоронені, для захисту населення та навколишнього середовища від радіоактивного випромінення.

 

Довідково: Починаючи з 1991 р., Європейський Союз надав понад 1,05 млрд євро на підтримку української програми підвищення безпеки, що сприяло підвищенню безпеки експлуатації АЕС України, створенню належної інфраструктури поводження з РАВ, інституційній підтримці українського ядерного регулюючого органу і стало вагомим внеском у великомасштабні проєкти в Чорнобильській зоні відчуження

 

По додаткову інформацію просимо звертатись до:

п. Крістіни Тормелен,  керівника проєктів від ЄК Christina.THORMAEHLEN@ec.europa.eu

п. Валентина Костенка, директора департаменту НАЕК «Енергоатом», v.kostenko@direkcy.atom.gov.ua

Спільного офісу підтримки управління ІСЯБ в Україні office@jso.kiev.ua

 


 

EU supports the long-term safe management of radioactive wastes in Ukraine

 

Financed by the European Union 'Instrument for Nuclear Safety Cooperation' (EU INCS) with EUR 2.4 million, over the last three years, experts from the EU and Ukraine have worked closely with Ukrainian Authorities in ensuring the long-term safe management of various forms of the country's radioactive waste. In the frame of  projects entitled "Specification of waste forms to allow safe treatment, storage and disposal of problematic radioactive wastes held at Ukrainian nuclear energy facilities" and "Comprehensive safety assessment of RAW management sites operated by State Corporation "Ukrainian State Association Radon" and design of remediation for specific problematic facilities", experts specified problematic waste forms stored at Ukraine's Nuclear Power Plants and established methodologies for their safe and effective management. In parallel, comprehensive safety assessments for each of the SSE Association Radon facilities, located in Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Odesa and Lviv, were established. The project team also established conceptual design solutions for the remediation of storages at each of the Radon sites, re-assessed the safety of several legacy waste storage facilities, and developed solutions for the rehabilitation of those that are most problematic.

On 12 and 13 October 2021, workshops on project results were held in Kyiv, with participation of the European Commission, State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management, NNEGC Energoatom, SNRIU, Chornobyl NPP, and Central Radwaste Management Enterprise.

Christina Thormählen, EC Project Manager, commented: "Improvement of radiation safety, including the safe management of radioactive waste, is one of the main goals of EU INCS funded projects in Ukraine. We are pleased to have supported Ukraine in defining these specific safety improvement measures and to have witnessed this project being implemented successfully".

Andriy Pliatsko, First Deputy Head of State Agency for Exclusion Zone Management, emphasised: "We appreciate the support of the EU in radiation safety improvement, which includes transfer of knowledge and capabilities in the performance of safety assessments by Radon personnel".

Valentin Kostenko, Department Director of NNEGC Energoatom, emphasised: "We appreciate the support provided by the EU in the implementation of this project, the results of which will be implemented to ensure safe disposal of problematic radioactive waste from Ukraine's NPPs".

The work was implemented by experts from PLEJADES GmbH, Brenk Systemplanung GmbH, NUKEM Technologies Engineering Services GmbH, DMT GmbH & Co KG from Germany, together with Ukratominstruments Corporation Ltd and LLC "Analytical Research Bureau for NPP Safety" from Ukraine. The experts worked in close cooperation with colleagues from NNEGC Energoatom and SSE Association Radon.

Nuclear power is of critical importance for Ukraine's energy sector, as it meets more than half of the country's electricity demand. Alongside its benefits, however, the utilisation of nuclear energy produces radioactive waste, as do various industrial activities in Ukraine, and certain medical treatments.   This waste requires safe management, prior to final disposal, to protect the public and the environment from radiation.

 

Background information: Since 1991, the European Union has provided more than EUR 1.05 billion to support Ukraine's nuclear safety improvement programme, contributing toward improved safe operation of Ukraine's NPPs, an appropriate radioactive waste management infrastructure. It further provided institutional support to Ukraine's nuclear regulator, and made significant contributions to the large-scale projects within the Chornobyl Exclusion Zone.

 

For additional information, please contact:

Mrs Christina Thormählen, EC Project Manager; Christina.THORMAEHLEN@ec.europa.eu

Mr Valentyn Kostenko, Department Director of NNEGC Energoatom; v.kostenko@direkcy.atom.gov.ua

Joint Support Office, for support to the management of the INSC in Ukraine; office@jso.kiev.ua

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.