10.10.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Спільна заява Високого представника Європейського Союзу та Генеральної секретарки Ради Європи з нагоди Всесвітнього дня боротьби за скасування смертної кари, 10 жовтня 2021 року

Logo
Спільна заява Високого представника Європейського Союзу та Генеральної секретарки Ради Європи з нагоди Всесвітнього дня боротьби за скасування смертної кари, 10 жовтня 2021 року

English version is below:

Спільна заява Високого представника Європейського Союзу та Генеральної секретарки Ради Європи з нагоди Всесвітнього дня боротьби за скасування смертної кари, 10 жовтня 2021 року

У Європейський та Всесвітній день боротьби за скасування смертної кари, Європейський Союз та Рада Європи підтвердили свій рішучий протест проти застосування смертної кари в усіх випадках та за всіх умов. Смертна кара є жорстоким, негуманним та принизливим покаранням, що суперечить праву на життя. Її скасування є необхідним для забезпечення поваги до людської гідності.

Цього року Всесвітній день присвячений жінкам. І хоча у світі серед засуджених до смертної кари на жінок припадає незначний відсоток, гендерна дискримінація продовжує позначатися на жінках на всіх рівнях системи кримінального правосуддя. У окремих країнах жінок частіше засуджують до смертної кари, ніж чоловіків, за злочини, пов'язані з сексуальною мораллю, зокрема за подружню зраду. Крім того, обставини, що пом'якшують покарання і пов'язані з гендерно обумовленим насильством і жорстоким поводженням, рідко беруться до уваги під час кримінального процесу.

Скасування смертної кари — це передусім питання політичної волі. Ми вітаємо той факт, що кількість країн, в яких досі страчують людей, продовжує зменшуватися. Минулого року страти не застосовувалися у 176 країнах, тобто в 91% держав-членів ООН. Щороку здійснюються нові кроки до скасування смертної кари у всьому світі. 8 жовтня смертна кара була скасована у Сьєрра-Леоне. Цьогоріч смертна кара була скасована в ще одному штаті США — Вірджинія. Намір Президента Байдена скасувати смертну кару в США на федеральному рівні, як і мораторій на страти, запроваджений Генеральним прокурором США — важливі кроки для майбутнього. Вірменія ратифікувала Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, а Казахстан перебуває в процесі завершення його ратифікації. Ми закликаємо Білорусь вжити заходів до скасування смертної кари.

Припинення торгівлі товарами, які використовують для виконання страт, є особливо важливим для скасування смертної кари. Беручи до уваги Регламент ЄС "Про боротьбу з тортурами", Рада Європи цього року схвалила Рекомендацію, що має на меті припинити участь Європи в цій жахливій торгівлі (Рекомендація CM/Rec (2021) 2 "Про заходи боротьби проти торгівлі товарами, що використовуються для виконання смертної кари, катувань та іншого жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження чи покарання"). Ми заохочуємо всіх держав-членів Ради Європи імплементувати цей документ. Ми розраховуємо, що ті держави-члени, які ще не  приєдналися до відповідних Протоколів до Європейської конвенції з прав людини, зроблять це невідкладно. Глобальний Альянс боротьби з торгівлею знаряддями катувань сьогодні налічує 62 країн. Ми закликаємо всі держави долучитися до нього та активізувати зусилля у напрямку встановлення загальних міжнародних стандартів для припинення торгівлі засобами тортур.

Напередодні Всесвітнього конгресу боротьби проти смертної кари у 2022 році ми продовжимо підтримувати широкі громадські дискусії та заходи з підвищення обізнаності про смертну кару, її жахливий вплив на сім'ї та суспільства. Ми не припинимо нашу роботу, не зменшимо нашу пильність і продовжимо вести діалог з тими, хто ще не завершив процес скасування страт, а також будемо й надалі підтримувати громадянське суспільство та громадські організації допоки не припиниться застосування смертних вироків.


***

European and World Day against the Death Penalty, 10 October 2021: Joint statement by the High Representative on behalf of the European Union and the Secretary-General on behalf of the Council of Europe

On the European and World Day against the Death Penalty, the European Union and the Council of Europe reaffirm their firm opposition to capital punishment at all times and in all circumstances. The death penalty is a cruel, inhuman and degrading punishment contrary to the right to life. Its abolition is essential to ensure respect for human dignity.

This year's World Day is dedicated to women. Although women represent a small percentage of global death sentences, gender-based discrimination continues to impact women at all levels of the criminal justice system. In some countries, women are sentenced to death at higher rates than men for offences linked to sexual morality, such as adultery. Moreover, mitigating circumstances related to gender-based violence and abuse are rarely taken into consideration during the criminal process.

The abolition of the death penalty is primarily a question of political will. We welcome the fact that the number of countries that are still executing people has continued to fall. Last year, no executions took place in 176 countries, representing 91% of the UN member states. Every year there are new steps towards global abolition of the death penalty. On 8 October, Sierra Leone abolished the death penalty. This year saw one more abolition in the USA: the State of Virginia. President Biden's intention to abolish the death penalty at the federal level in the United States, as well as the moratorium on executions imposed by the US Attorney General are important steps for the future. Armenia ratified the second optional protocol on the abolition of the death penalty, and Kazakhstan is in the process of finalising its ratification. We urge Belarus to move towards abolition.

Ending the trade in goods used in capital punishment is particularly important for eliminating the death penalty. Reflecting the EU 'Anti-Torture' Regulation, the Council of Europe this year adopted a Recommendation that aims to stop European participation in this terrible trade (Recommendation CM/Rec(2021)2 "on measures against the trade in goods used for the death penalty, torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment"). We encourage all Council of Europe member states to implement it. We count on those Council of Europe member states, which have not yet acceded to the relevant Protocols to the European Convention on Human Rights, to do so without delay. The Global Alliance for Torture-Free Trade today involves 62 states. We call on all states to join it and to step up efforts towards establishing common international standards on torture-free trade.

In the run up to the 2022 World Congress against the Death Penalty, we will continue to support increased public debate and awareness-raising activities concerning the death penalty and its appalling impact on families and societies. We will not stop our work and our vigilance, our dialogue with those who have not yet accomplished abolition and our support to civil society and NGOs until no further death sentence is applied.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.