04.10.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] В Україні стартував Європейський тиждень сталої енергії – 2021

Logo
В Україні стартував Європейський тиждень сталої енергії – 2021

English version is below

2 жовтня 2021 р. місто Тернопіль, представники Представництва Європейського союзу в Україні та заступник Міністра розвитку громад і територій України відкрили 12-й Європейський тиждень сталої енергії в Україні.

Захід відбувся в межах інформаційної кампанії, присвяченої Європейському зеленому курсу (European Green Deal), яка триватиме до грудня під гаслом «Відкриваємо зелений потенціал разом».

«Україна стабільно підтримує Європейський зелений курс та є активним організатором Європейського тижня сталої енергії. Цьогорічний тиждень – вже 12-й за рахунком, і відкриваємо його ми у гостинному місті Тернополі. Ми заохочуємо українську владу, муніципалітети, приватний сектор, громадянське суспільство та споживачів пропагувати ініціативи з енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії. Все це допоможе Україні на її шляху до переходу на «зелений» курс та у «зеленому» відновленні після пандемії», - прокоментувала керівниця відділу економічного співробітництва, енергетики, інфраструктури та довкілля Представництва ЄС в Україні Клое Алліо.

Однією із ключових подій відкриття EUSEW2021 стало відвідання його учасниками об'єктів, де впроваджені енергоефективні заходи: Асоціації власників житлових будинків, яку фінансує Фонд енергоефективності за підтримки ЄС; термомодернізованої школи у м. Чортків (за підтримки Північної екологічної фінансової корпорації NEFCO та фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля E5P Fund) і котельні у м. Тернопіль, модернізованої за підтримки ЄБРР та фонду E5P.

«Глобальне потепління змушує українські міста й Тернопіль зокрема серйозно ставитись до енергоефективності, ощадливого енергоспоживання та відновлюваної енергетики. Завдяки Європейському союзу та «Green Deal» ми отримали додатковий поштовх до енергореформи – і демонструємо конкретні результати. У порівнянні з 2012 роком, Тернопіль виконав взяте на себе зобов'язання в рамках загальноєвропейської ініціативи «Угоди мерів»: скоротити викиди СО2 на 20%, про що свідчать дані міських тепломереж та водоканалу. Ми знаємо, що «Зелена угода» передбачає, що до 2050 року міста Європи мають повністю відмовитись від викопних видів палива. Для українських міст – це досить серйозний виклик, проте Тернопіль буде і далі реалізовувати проєкти щодо скорочення викидів парникових газів у всіх муніципальних секторах», - сказав заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський.

«Масштаб кліматичних викликів мотивує керівництво країни на національному та місцевому рівнях об'єднуватись. Добровільна співпраця між сторонами та Європейським союзом на всіх рівнях вже зараз дає свій плід: завдяки енергоефективним оселям громадяни роблять свій внесок у боротьбу з кліматичними змінами та менше платять, а бізнес – стає екологічнішим та привабливішим для інвестицій», - прокоментував Перший заступник Міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський.

У Тернополі були проведені кілька семінарів на теми змін клімату, енергоефективності та декарбонізації. У них взяли участь мери-члени асоціації «Енергоефективні міста України», представники міської влади, Асоціації власників житлових будинків та представники ЄС.

Для містян та гостей Тернополя організатори провели низку заходів. Зокрема, відкриття Європейського тижня розпочалося із ранкового велопробігу «Сталі звички для енергійного ранку», в якому взяли участь члени делегації Представництва ЄС та активісти велоруху, включно на електровелосипедах Тернопільського виробництва.

Згодом на тернопільському Театральному Майдані пройшов науковий пікнік з питань екології та енергетики. В його межах відбулася виставка технологій у сфері відновлювальної енергії, представники місцевих шкіл та університетів провели наукові експерименти на тему енергії. Проєкти ЄС в Україні ознайомили містян зі своєю діяльністю у сфері «зеленого переходу».

Для дітей працювала зона «Місто без сміття». На локації відбувалися інтерактивні майстер-класи з сортування сміття і збору використаних батарейок та з виготовлення виробів ручної роботи із вторсировини.

Молоді тернопільчани, представники громадських організацій, Представництва Європейського союзу в Україні та асоціації «Енергоефективні міста України» провели відкритий діалог на тему «Різні покоління – одне бачення», на якому обговорили актуальні питання зміни клімату, збереження екології та розвитку сталої енергії. 

Європейський тиждень сталої енергії триватиме до 29 жовтня 2021 року. До цієї ініціативи Представництва Європейського союзу активно долучаються міста-підписанти Угоди мерів щодо клімату та енергії. 14 міст з усієї України планують провести Дні енергії в жовтні з метою популяризації серед населення енергоощадного, більш енергоефективного та екологічного способу життя й ведення господарства.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь до медіа експерта Проєкту ЄС «Українцям – про ЄС» Олексія Гордєєва, +38 096 951 91 28, o.gordeev@nobletmedia.com

 

Довідкова інформація:

Європейський зелений курс (European Green Deal) – ініціатива Європейського Союзу, яка спрямована на трансформацію Європи у перший у світі кліматично нейтральний континент до 2050 року, розвиток економіки, поліпшення здоров'я та якості життя людей і боротьбу із кліматичними та екологічними викликами. Триває діалог високого рівня Україна – ЄС, започаткований в лютому 2021 року, щодо Європейського зеленого курсу та зеленого переходу України.

Європейський тиждень сталої енергії – це загальноєвропейська ініціатива з популяризації безпечної, чистої та відновлюваної енергії, а також ощадливого енергоспоживання. Європейський тиждень сталої енергії в Україні став платформою для обговорення найкращих практик з енергоефективності та інноваційних ідей щодо адаптації до зміни клімату.

Угода мерів щодо клімату та енергії – це європейська ініціатива, в межах якої місцеві, регіональні й національні органи влади добровільно зобов'язуються співпрацювати задля досягнення кліматичних та енергетичних цілей ЄС. Муніципалітети, що приєдналися до Угоди мерів з клімату та енергії, беруть на себе добровільні зобов'язання скоротити викиди CO2 щонайменше на 30% до 2030 року. 295 українських міст стали учасниками європейської ініціативи.

Угода мерів – Демонстраційні проекти – програма Європейської Комісії, метою якої є дієва підтримка впровадження планів дій, затверджених відібраними містами у сфері енергоефективності. З 2015 року програма підтримує 17 проєктів в Україні.

Асоціація "Енергоефективні міста України" (АЕМУ) – добровільне об'єднання органів місцевого самоврядування, створене для підвищення якості життя громад, забезпечення їх сталого енергетичного розвитку та захисту клімату і довкілля. Об'єднує більше 90 українських міст з усіх регіонів України. Є активною структурою підтримки Угоди мерів щодо клімату та енергії в Україні.

Фонд Енергоефективності – українська державна структура, що слугує технічним та фінансовим механізмом термомодернізації житлового сектору в Україні. ФЕЕ видає гранти об'єднанням власників будинків. Діяльність ФЕЕ спільно фінансується Європейським Союзом та Німеччиною, які також надають установі технічну допомогу.

____________

 

EU Sustainable Energy Week 2021 in Ukraine kicked-off this weekend

 

On Saturday, 2 October 2021, the city of Ternopil, representatives of the Delegation of the European Union to Ukraine, and Deputy Minister of the Ministry of Territories and Communities Development opened the 12th EU Sustainable Energy Week in Ukraine.

The event took place in the framework of the communication campaign to support the European Green Deal under the motto "Boosting Green Potential Together", scheduled until December.

"Ukraine has consistently supported the European Green Deal and is an active organiser of the EU Sustainable Energy Week. This year's week has been the 12th in a row, and we are opening it in the hospitable city of Ternopil. We encourage the Ukrainian authorities, municipalities, private sector, civil society and consumers to promote energy saving and renewable energy initiatives. All this will help Ukraine on its way to the Green Deal, and in the green recovery after the pandemic",said Chloe Allio, Head of Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment of the EU Delegation to Ukraine.

One of the key activities in the EUSEW2021 opening agenda was the site visit to facilities where energy efficiency measures have already been implemented – a homeowners Association in the city of Chortkiv financed by Energy Efficiency Fund supported by the EU; a thermo-modernised school in Chortkiv with the support of the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) and the Eastern Europe Partnership Energy Efficiency and Environment Partnership Fund  (E5P) and a boiler house in Ternopil upgraded with the support of the EBRR and the E5P Fund.

"Global warming is forcing Ukrainian cities, including Ternopil, to take energy efficiency, saving and renewable energy seriously. Thanks to the European Union and the Green Deal, we have received an additional incentive for energy reform, and we are demonstrating tangible results. Since 2012, Ternopil has fulfilled its commitments under the European 'Covenant of Mayors' Initiative to reduce СО2 emissions by 20%, as evidenced by data from the municipal heating and water utilities. We know the Green Deal suggests that by 2050, European cities should completely abandon fossil fuels. This is a very serious challenge for Ukrainian cities, but Ternopil will continue to implement projects to reduce greenhouse gas emissions in all municipal sectors", said Vladyslav Stemkovsky, Deputy Mayor of Ternopil.

"The scale of the climate challenge motivates the country's leadership at the national and local levels to join their efforts. Voluntary cooperation between the parties and the European Union at all levels is already bearing fruit. Owing to energy-efficient homes, citizens contribute to the fight against climate change and pay much lower bills, while businesses become greener and more attractive for investment", said Vasyl Lozynsky, the First Deputy Minister of Community and Territories of Ukraine.

A number of seminars on climate change, energy efficiency and decarbonisation took place in Ternopil and involved mayors representing the Association of Energy Efficient Cities   of Ukraine, the city authorities, homeowners' associations and EU representatives.

Ternopil citizens and visitors enjoyed outdoor events in the city centre. The opening of the European Sustainable Energy Week began with a morning bicycle race called "Sustainable Energetic Morning Habits", where EU Delegation representatives and cycling activists took part – including on locally made e-bikes.

A "scientific picnic" on environment and energy was hosted on the Teatralnyi Maidan square, offering an interactive exhibition of energy technologies and discoveries by local schools and universities. EU projects in Ukraine presented their activities in the field of green transition.

In a "No Garbage City" zone, children were invited to interactive master classes on separate waste collection and disposal of used batteries, as well as on creating handmade products from recycled materials.

Young Ternopil citizens, representatives of civil society, the Delegation of the European Union to Ukraine and the Association of Energy Efficient Cities of Ukraine openly discussed climate change, environmental protection and sustainable energy development during the "Different Generations – One Vision" dialogue.

The EU Sustainable Energy Week will last until 29 October 2021. The signatory cities of the Covenant of Mayors on Climate and Energy are actively joining this initiative of the Delegation of the European Union to Ukraine. 14 cities from all over Ukraine have planned to hold Sustainable Energy Days in October to promote energy-efficiency, energy-saving and more environment-friendly way of life and management.

For additional information, please contact Oleksiy Gordeev, Media Expert of the Communicating EU for Ukrainians project (CEU4U), +38 096 951 91 28, o.gordeev@nobletmedia.com

 

Background:

The European Green Deal is an initiative of the European Union focused on transforming Europe into the world's first climate-neutral continent by 2050, developing the economy, improving public health and quality of life, and address climate and environmental challenges. The ongoing EU-Ukraine High Level Dialogue on the European Green Deal and the Long-Term Strategy for Ukraine's Climate Neutrality was launched in February 2021.

The EU Sustainable Energy Week in Ukraine is a key pan-European event aimed at promoting the use of sustainable energy, renewable energy sources and energy efficiency. The EUSEW in Ukraine has become a platform to discuss issues related to sustainable energy, best practices and innovative ideas on combating climate change.

Covenant of Mayors for Climate and Energy is a European initiative that engaging local, regional and national authorities to work voluntarily together in order to achieve the European Union's climate and energy goals. Municipalities that have acceded to the Covenant of Mayors for Climate and Energy have made a voluntary commitment to reduce CO2 emissions by at least 30% by 2030. 295 Ukrainian cities have joined the European initiative.

'Covenant of Mayors – Demonstration Projects' is a program led by the European Commission, which aims to effectively support the implementation of action plans approved by the selected cities in the field of energy efficiency. Since 2015, the program has supported 17 projects in Ukraine.

Association of Energy Efficient Cities of Ukraine (AEECU) is a voluntary association of local governments established to improve quality of life in communities, ensuring their sustainable energy development and protection of climate and environment. It unites more than 90 Ukrainian cities from all the regions of Ukraine. It is an active Covenant Supporter of the Covenant of Mayors on Climate and Energy in Ukraine.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.