05.10.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] У Рубіжному відбулося відкриття спортивної школи, відремонтованої за підтримки ЄС та ЄІБ

Logo
У Рубіжному відбулося відкриття спортивної школи, відремонтованої за підтримки ЄС та ЄІБ

English version is below

Нещодавно оновлена дитячо-юнацька спортивна школа у Рубіжному Луганської області офіційно відкрилася 5 жовтня після впровадження проєкту з відновлення інфраструктури. Понад 600 юних спортсменів, включно з внутрішньо переміщених сімей, відтепер зможуть скористатися покращеними умовами для тренувань із 10 різних спортивних дисциплін.

Школу було відремонтовано завдяки довгостроковим кредитам із низькою відсотковою ставкою, наданими в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, що фінансується Європейським інвестиційним банком. Програма має компонент технічної допомоги, що фінансується Європейським Союзом у розмірі 1,5 млн євро, і впроваджується Міністерством розвитку громад та територій спільно з органами місцевого самоврядування за технічної підтримки Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН). 

На офіційному відкритті оновленої школи в Рубіжному були присутні представники місцевих та державних органів влади, представники міжнародних організацій розвитку та донорських організацій, а також журналісти.

Ремі Дюфло, заступник голови Представництва Європейського Союзу в Україні, пояснив, що ЄС активно підтримує модернізацію соціальної інфраструктури в Україні, зосереджуючись на постраждалих від конфлікту районах на сході України. Він додав, що не лише інституції ЄС, а й його держави-члени об'єднують зусилля як одна команда — Team Europe.

«Ми дуже раді бачити, що завдяки кредиту ЄІБ у поєднанні з грантовими коштами ЄС вдалося відремонтувати спортивну школу для дітей у Рубіжному. Заняття спортом важливі для зміцнення зв'язків із громадою та сприяння взаєморозумінню. Це особливо актуально в районах, що постраждали від конфлікту. Оновлення спортивних споруд — це довгострокова інвестиція, яка в цілому покращить навчальне середовище та принесе відчутні переваги для молодих українських спортсменів», — наголосив Дюфло.

Під час свого виступу на церемонії відкриття голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай подякував ЄІБ та ПРООН за підтримку. «Такі проєкти, як цей, демонструють цінність нашої міжнародної співпраці, – зазначив Гайдай. – Працюючи разом із ЄІБ та ПРООН над оновленням цієї спортивної школи, ми досягли того, що обіцяє принести велику користь у майбутньому, — здоров'я та добробут нашої молоді».

ЄІБ виділив майже 7,4 млн грн (орієнтовно 232 000 євро) на фінансування ремонтних робіт у школі, як-от — заміну даху, вікон, дверей, усіх внутрішніх інженерних мереж, ремонт фасадів та всіх внутрішніх приміщень, а також благоустрій території (600 квадратних метрів).

Частину коштів на реконструкцію об'єктів інфраструктури в регіоні, які мають велике значення для місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб (ВПО), виділено з державного та місцевих бюджетів.

Рой Дрейкотт, провідний спеціаліст відділу регіонального розвитку ЄІБ, наголосив, що проєкт реконструкції школи є прикладом того, чого можна досягти завдяки співпраці на міжнародному, державному та регіональному рівнях.

«Створення сприятливих умов, де діти зможуть займатися спортом, а також відкривати і розвивати свої таланти, має велике значення для ЄІБ. І ми раді, що завдяки нашій Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України та ефективній співпраці з нашими українськими колегами ми можемо зробити свій внесок в оновлення соціальної інфраструктури в Україні та поліпшити умови життя молодих українців у постраждалих від конфлікту регіонах країни», — зазначив Дрейкотт.

Анджей Болеста, спеціаліст з економічного відновлення ПРООН в Україні, сказав, що оновлена школа є частиною зусиль з відновлення інфраструктури, які дозволять ефективно відновити місцеву економіку.

«Високоякісні спортивні споруди, подібні до цієї, і надання спортивної освіти місцевій молоді також можуть послугувати стимулом для місцевої економіки, розвитку місцевого бізнесу та загального поліпшення добробуту людей», — зазначив Болеста.

У школі проводяться заняття із десяти видів спорту: баскетбол, бокс, гімнастика, дзюдо, легка атлетика, плавання, фехтування, футбол, карате і паверліфтинг. В результаті реконструкції поліпшилися умови для тренувань для понад 600 юних спортсменів.

Школа вперше відкрилася у 1958 році і тепер носить ім'я олімпійського чемпіона радянської епохи з фехтування Володимира Смірнова, який народився в Рубіжному.

Станом на вересень 2021 року в школі навчається 608 юних спортсменів, працює 25 тренерів-викладачів (16 штатних і дев'ять позаштатних) і є власний спеціалізований тренажерний зал.

За даними Міністерства соціальної політики, станом на кінець липня 2021 року в Луганській області було зареєстровано 285 651 ВПО.

 

Контакти для преси:

Ольга Сушицька, співробітниця зі зв'язків з громадськістю в Україні, o.sushytska@ext.eib.org, +380672436355

Юлія Самусь, очільниця відділу комунікацій  ПРООН в Україні, yuliia.samus@undp.org, +380971391475

 

Довідкова інформація:

ПРО ЄІБ:

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) є довгостроковою кредитною установою Європейського Союзу, що належить його країнам-членам. Він надає довгострокове фінансування для надійних інвестицій з метою сприяння досягненню цілей політики ЄС.

Про ЄІБ в Україні:

ЄІБ працює з Україною з 2007 року. Україна є основною країною-реципієнткою інвестицій ЄІБ серед країн Східного партнерства, на неї припадає понад 60% кредитної діяльності ЄІБ у цьому регіоні. Банк фокусується на сферах соціальної та економічної інфраструктури, транспорту та зв'язку, розвитку місцевого приватного сектору, енергоефективності, інновацій та протидії кліматичним змінам. Нині ЄІБ є одним із найбільших інвесторів в Україні з портфелем кредитів та гарантій на загальну суму понад 7 млрд євро.

Про Надзвичайну кредитну програму для відновлення України  (НКПВУ):

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України реалізується відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. За допомогою цієї програми ЄІБ надав 200 млн євро у вигляді багатосекторних рамкових кредитів на відновлення важливої комунальної й транспортної інфраструктури та покращення умов життя для внутрішньо переміщених осіб та громад, що їх приймають, у дев'яти областях України: підконтрольних українському уряду територіях Донецької та Луганської областей, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Одеській, Херсонській, Київській областях.

______________

 

Children's sports school renovated with EU and EIB support opens in Rubizhne

 

 A newly renovated children's and youth sports school in Rubizhne, Luhansk Oblast, officially opened on 5 October after undergoing an infrastructure restoration project. More than 600 young athletes, including from internally displaced families, will benefit from improved training conditions at school across a range of 10 different sports disciplines.

The school was renovated thanks to long-term low-interest loans provided under the Ukraine Early Recovery Programme, which is funded by the European Investment Bank. The programme has an EU grant-financed component of €1.5 mln and is implemented by the Ministry of Communities and Territories Development jointly with the local self-government bodies under the technical support of the United Nations Development Programme in Ukraine (UNDP).

Local and state government officials, representatives of international development and donor organizations, and journalists attended the official opening of the renovated school in Rubizhne.

Rémi Duflot, Deputy Head of the Delegation of the European Union to Ukraine, explained that the EU actively supports the modernisation of social infrastructure in Ukraine, with a focus on conflict-affected areas in the east of Ukraine. Not only the EU institutions, but also its Member States join forces as one team – "Team Europe" in this endeavour, he added.

"It is very encouraging to see that the sports school for children in Rubizhne could be renovated thanks to the EIB loan, in combination with EU grant funds. The practice of sports is important to strengthen community ties and foster mutual understanding. This is particularly relevant in conflict-affected areas. Renovating sports facilities is a long-term investment that will provide altogether an improved learning environment and tangible benefits for young Ukrainian athletes," Duflot said.

Speaking at the opening ceremony, Serhiy Hayday, Head of Luhansk Oblast State Administration, thanked the EIB and UNDP for their support. "Projects such as this demonstrate the value of our international cooperation," Hayday said. "By working together with the EIB and UNDP to renovate this sports school, we have achieved something that promises to return more value in future – the very health and wellbeing of our youngsters."

The EIB provided almost UAH 7.4 million (about EUR 232,000) in funding for repair work at the school, which included the replacement of the roof, windows, doors, all internal engineering networks, repair of facades and all internal premises, as well as landscaping (600 square meters).

Some of the funds for the reconstruction of infrastructure facilities in the region, which are of great importance to the local population and internally displaced persons (IDPs), have been allocated from the state and local budgets.

Roy Draycott, EIB Senior Specialist of the Regional Development Division, said the school renovation project was an example of what could be achieved through cooperation at the international, state, and regional levels. "Creating a favourable environment for children to engage in sports activities as well as discover and develop their talents is of great importance for the EIB. And we are happy that thanks to our Ukraine Early Recovery Programme and efficient cooperation with our Ukrainian counterparts we can contribute to renovation of social infrastructure in Ukraine and improve living conditions of young Ukrainians in the conflict-affected regions of the country," Draycott said.

Andrzej Bolesta, Economic Recovery Specialist at UNDP in Ukraine, said that the renovated school is part of the efforts to rebuild the infrastructure which will allow for the effective recovery of the local economy.

"Top-quality sports facilities such as this, as well as providing sports education to young people in the area, can also serve as a booster to the local economy, local business development and the overall improvement in people's well-being," Bolesta said.

The school teaches 10 subjects: basketball, boxing, gymnastics, judo, athletics, swimming, fencing, football, karate and powerlifting. The renovations have improved training conditions for more than 600 young athletes.

The school first opened in 1958, and is now named after the Soviet-era Olympic fencing champion Volodymyr Smyrnov, who was born in Rubizhne.

As of September 2021, 608 young athletes were studying at the school, which has 25 trainer-teachers (16 full-time and nine part-time), and its own specialized gym hall.

According to the Ministry of Social Policy, in Ukraine at the end of July 2021 there were 285,651 registered IDPs in Luhansk Oblast.

 

Press contacts:

Olga SushytskaCommunication Officer for Ukraine, o.sushytska@ext.eib.org, +380672436355

Yuliia Samus, Communications Team Leader, UNDP Ukraine, yuliia.samus@undp.org, +380971391475

 

Background information:

About the EIB:

The European Investment Bank (EIB) is the long-term lending institution of the European Union owned by its member states. It makes long-term finance available for sound investment in order to contribute towards achieving EU policy goals.

About the EIB in Ukraine:

The EIB has worked with Ukraine since 2007. Ukraine has been the main recipient country of EIB support in the Eastern Neighbourhood, accounting for more than 60 percent of EIB lending activity in this region. The bank focuses on social and economic infrastructure, transport and connectivity, local private sector development, energy efficiency, climate action, and innovation. Since 2007 the EIB has invested above €7 billion in the country.

About the Ukraine Early Recovery Programme (UERP):

The Ukraine Early Recovery Programme is implemented in accordance with the Financing Agreement between Ukraine and the European Investment Bank. Through the programme, the EIB provided EUR 200 million in multi-sectoral framework loans to local authorities to rehabilitate important utilities and transport infrastructure and improve living conditions for internally displaced persons and their host communities in nine oblasts of Ukraine: the Ukrainian government-controlled areas of Donetsk and Luhansk oblasts, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Poltava, Odesa, Kherson, and Kyiv oblasts.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.