13.10.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] «Схід-Експо 2021»: За підтримки ЄС підприємці зі сходу України демонструють товари на національній сцені

Logo
«Схід-Експо 2021»: За підтримки ЄС підприємці зі сходу України демонструють товари на національній сцені

English version is below

«Схід-Експо 2021» – найбільша бізнес-виставка мікро-, малих та середніх підприємств Донеччини, Луганщини, Запоріжчини та Херсонщини розпочалась сьогодні у Києві і триватиме 13-14 жовтня. Понад 70 підприємців із різних куточків сходу України презентували товари власного виробництва та бізнеси і охоче шукали нових партнерів, аби розширити ринки збуту.

Щороку «Схід-Експо» надає підприємцям східної України можливість представити власні компанії на першокласній бізнес-виставці, знайти нових клієнтів та ознайомити громадськість із різноманітними товарами власного виробництва.

За фінансової підтримки Європейського Союзу та Посольства США в Україні, «Схід-Експо 2021» реалізується ПРООН у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Захід організовано у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Донецькою, Запорізькою, Луганською та Херсонською обласними державними адміністраціями, Донецькою обласною торгово-промисловою палатою та Торгово-промисловою палатою України.

Крім традиційних презентацій безпосередньо на локації триває й онлайн-виставка. Побачити різноманітні вироби та ознайомитись із асортиментом виробників можна на сайтах «Схід-Експо» та «Дія.Бізнес», де розміщені профілі близько 150 підприємств.

У своєму вітальному слові заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло зазначив, що розвиток малих та середніх підприємств (МСП) є одним із ключових напрямків співробітництва між Україною та ЄС.

«Це привілей для Європейського Союзу бути ключовим партнером і підтримувати щорічну подію «Схід-Експо», – сказав пан Дюфло. – «Схід-Експо» вже зарекомендував себе як динамічна платформа для налагодження зв'язків між бізнесами сходу та півдня України з рештою областей, з ЄС та іншими країнами. Сильніший сектор малого та середнього бізнесів диверсифікує українську економіку та зміцнює її стійкість».

Пан Дюфло також посилався на соціальні та економічні наслідки пандемії та кризу, яка вразила економіки по всьому світі. Він зазначив, що програми EU4Business допомагають МСП по всій Україні отримати доступ до фінансів, ринків та навичок. Він також наголосив на допомозі, мобілізованій за допомогою підходу «Team Europe», спрямованої на пом'якшення економічних наслідків пандемії та допомогу компаніям щодо виходу з кризи.

Девід Шлефер, головний координатор з надання допомоги Посольства США в Україні, наголосив, що це велика радість відкривати «Схід-Експо 2021» та вітати підприємців з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на цьому заході, спрямованому на зміцнення ділових зв'язків, знайомство з новими можливостями партнерства, просування продуктів та полегшення доступу до нових ринків.

«Відновлення економіки на сході України є одним із пріоритетних напрямів допомоги США. Для нас велика честь підтримувати Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка прагне відновити економіку східної України, шляхом зміцнення потенціалу локальних бізнесів та робочих навичок, підтримки місцевих підприємців та сприяння доступу до нових ринків та торгових зв'язків», – зазначив пан Шлефер.

Заступниця Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан сказала, що одна з цілей Мінцифри перетворити Україну на країну підприємців.

«Для цього ми реалізовуємо масштабний проєкт із розвитку підприємництва Дія.Бізнес. Для нас важливо, щоб мікро- та малі бізнеси відчували підтримку та допомогу з боку держави. І в цьому контексті виставка «Схід-Експо» є чудовою платформою для національного прояву регіональних підприємців, нетворкінгу та пошуку нових партнерств».

Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева привітала учасників та партнерів бізнес-виставки «Схід-Експо» і підкреслила, що захід є одним із інструментів задля підтримки місцевого економічного розвитку.

«ПРООН працює на сході України з 2015 року для підтримки східних областей, надаючи підтримку бізнесу та органам місцевого самоврядування, – зазначила пані Ґерчева. – З 2015 року майже 1500 підприємств отримали грантову підтримку, було створено близько 4000 робочих місць та близько 10 000 підприємців пройшли навчання ділових навичок. Сьогодні мікро-, малі та середні підприємства становлять більшість підприємств в Україні та в усьому світі і є важливими чинниками у створенні робочих місць та у світовій економіці».

Пані Ґерчева також підкреслила, що незважаючи на економічні труднощі, викликані триваючим збройним конфліктом, пандемією COVID-19 та іншими факторами, підприємства Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей виявилися надзвичайно стійкими, рішучими та новаторськими – вони продовжують працювати, зростати та розширюватися у відповідь на попит ринку.

 

Для довідки

У 2017-2019 роках, «Схід-Експо» відбувався у Краматорську, СєвєродонецькуКиєві (двічі) та Львові. У 2020 році з огляду на карантинні обмеження, спричинені пандемією COVID-19, захід було організовано онлайн у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. Загалом, за час існування виставки, її відвідали понад 10 000 людей, а 260 компаній місцевих виробників презентували свою продукцію. За підсумками заходів останніх років 70% учасників встановили ділові контакти з новими партнерами.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

 

Для запитів ЗМІ

Юлія Самусь, керівниця відділу комунікацій ПРООН, yuliia.samus@undp.org.

___________

 

 

East Expo 2021: With EU support, businesses from eastern Ukraine show wares on national stage

 

 

The East Expo 2021 – the country's biggest business exhibition for micro-, small- and medium-sized enterprises from Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson oblasts, this year held on 13-14 October, kicked off today in Kyiv. More than 70 entrepreneurs from various communities of eastern Ukraine are presenting their products and businesses, eager to find new partners to expand their market horizons.

Every year, East Expo gives entrepreneurs from eastern Ukraine an opportunity to present their companies at a top-flight business exhibition, finding new customers and introducing the public to the products they make.

With the financial support of the European Union and the U.S. Embassy in Ukraine, East Expo 2021 is organised by the United Nations Development Programme (UNDP) within the UN Recovery and Peacebuilding Programme. The event is conducted in partnership with the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk and Kherson oblast state administrations, Donetsk Oblast Chamber of Commerce and Industry, and the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine.

In addition to the traditional presentations directly at the event location, the exhibition is shown online: Various products and about 150 companies are presented at the East Expo and Diia.Business websites.

In his welcoming remarks, Rémi Duflot, Deputy Head of the European Union Delegation to Ukraine, noted that SME development was one of the key directions of EU-Ukraine cooperation.

"It is a privilege for the European Union to be a key partner and supporter of the annual East Expo event," he said. "East Expo has already established itself as a dynamic platform for developing the links between businesses from eastern and southern Ukraine with the rest of the country, with the EU, and with other countries. A stronger SME sector diversifies the Ukrainian economy and strengthens its resilience."

Duflot also referred to the social and economic fallout of the pandemic – a crisis that has hit economies around the world. He noted that the ongoing EU4Business programmes assist SMEs across Ukraine to gain access to finance, markets and skills. He also highlighted the assistance mobilised through the 'Team Europe' approach, which is aimed at mitigating the economic impact of the pandemic and helping companies emerge from the crisis.

David Schlaefer, Senior Assistance Coordinator, the U.S. Embassy in Ukraine said it was a great pleasure to open the East Expo 2021. He welcomed the entrepreneurs from Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson oblasts to the event, saying it was aimed at strengthening business ties, exploring new partner opportunities, promoting products, and facilitating access to new markets.

"The economic recovery of eastern Ukraine is among the United States' top assistance priorities," Schlaefer said. "We're honoured to be contributing to the United Nations Recovery and Peacebuilding Programme, which strives to revitalise eastern Ukraine's economy by strengthening local business capacity and job skills, supporting home-grown entrepreneurs, and promoting access to new markets and trade links," he added.

Valeria Ionan, Ukraine's Deputy Minister of Digital Transformation, emphasised that one of the ministry's objectives of is to turn Ukraine into a country of entrepreneurs.

"To make this happen, we are implementing a large-scale business development project called Diia.Business. It is essential for us that micro and small enterprises feel they have the support and aid of the state. That is why East Expo is an excellent platform for showcasing regional entrepreneurs at the national level, and for networking and building new partnerships."

Speaking at the opening of the seventh annual East Expo business exhibition, UNDP Resident Representative in Ukraine Dafina Gercheva congratulated the participants and their partners and stressed that the exhibition was an important tool for supporting local economic development.

"UNDP has been working in eastern Ukraine since 2015 to support communities, businesses and local governments in the east," Gercheva said. "Since 2015, almost 1,500 companies have received grant support, about 4,000 jobs have been created, and about 10,000 entrepreneurs have gained new business skills. Today, MSMEs make up most of the enterprises in Ukraine and around the world, and are essential factors in job creation and in the global economy."

Gercheva also stressed that despite the economic difficulties caused by the ongoing conflict, the COVID-19 pandemic and other factors, enterprises in Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia oblasts have proved to be highly resilient, determined, and innovative. They continue to operate, grow, and expand in response to market demand.

About East Expo

From 2017 to 2019, East Expo has been held in Kramatorsk, Sievierodonetsk, Kyiv (twice) and Lviv. In 2020, due to COVID-19 pandemic-related restrictions, the event was held online in partnership with the Ministry of Digital Transformation of Ukraine. In total, during the exhibition's existence, it has been visited by more than 10,000 people, and 260 local manufacturers have presented their products. At the most recent events, 70 percent of the participants have established business contacts with new partners.

 

Background

The United Nations Recovery and Peacebuilding Programme (UN RPP) is being implemented by four United Nations agencies: the United Nations Development Programme (UNDP), the UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), the United Nations Population Fund (UNFPA) and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO).

Twelve international partners support the Programme: the European Union (EU), the European Investment Bank (EIB), the U.S. Embassy in Ukraine, and the governments of Canada, Denmark, Germany, Japan, the Netherlands, Norway, Poland, Sweden and Switzerland.

 

Media enquiries: Yuliia Samus, UNDP Communications Team Leader, yuliia.samus@undp.org

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.