19.10.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Східна Україна отримала додаткові 3,5 млн. євро гуманітарної допомоги

Logo
Східна Україна отримала додаткові 3,5 млн. євро гуманітарної допомоги

EN version is below

Європейська Комісія оголосила про виділення додаткових 3,5 млн євро гуманітарної допомоги для підтримки вразливих верств населення, які постраждали від конфлікту на сході України. Через пандемію COVID-19 гуманітарна ситуація погіршилась, що призвело до ще більшої нестабільності та вразливості населення. У 2021 році Єврокомісія виділила 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги для Сходу України.

Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич заявив: «Люди на сході України продовжують жити в страху та боротися за задоволення своїх основних потреб. Пандемія коронавірусу погіршила ситуацію, особливо серед людей похилого віку, які часто належать до найбільш вразливих категорій населення. Це додаткове фінансування допоможе їм отримати доступ до медицини та предметів першої необхідності, а також підготуватися до зими, що наближається. ЄС буде підтримувати людей на сході України стільки, скільки це буде потрібно, але лише встановлення постійного миру може забезпечити реальне вирішення проблеми».

Спеціальний представник ЄС із прав людини Еймон Гілмор під час свого візиту до Краматорська, Донецької області, сказав: «Європейський Союз підтримує народ України, включаючи найвразливіші верстви населення в умовах конфлікту та пандемії COVID-19. Гуманітарна допомога є ключовим елементом нашої підтримки».

Додаткові 3,5 млн. євро допоможуть найбільш вразливим верствам населення, у тому числі людям похилого віку таособам із інвалідністю, задовольнити свої основні потреби. Вони також будуть направлені на забезпечення доступу до медицини і отримання психосоціальної та психологічної допомоги. Допомога надійде вразливому населенню  по обидва бокилінії зіткнення.

Довідкова інформація

З березня 2014 року від конфлікту на сході України постраждало понад 5,2 мільйонів людей, 3,4 мільйона з яких все ще потребують гуманітарної допомоги по обидва боки лінії зіткнення. Люди зазнають труднощів із забезпеченням засобів до існування та доступом до їжі, тоді як психічне здоров'я та психосоціальна ситуація також погіршуються.

Пандемія коронавірусу створила додаткове навантаження на і без того важкий стан цивільного населення. Люди похилого віку, які проживають у районах, вражених конфліктом, і складають третину населення, особливо постраждали від занепалої системи охорони здоров'я та обмеження доступу до пенсій, послуг із захисту та правового забезпечення. Час від часу хаотичні обстріли вздовж лінії зіткнення продовжують завдавати шкоди критичній інфраструктурі, школам, лікарням та будинкам та перешкоджати наданню основних послуг, таких як постачання води і світла. Україна посідає п'яте місце у світі за кількістю постраждалих серед цивільного населення від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни.

З початку конфлікту Європейський Cоюз виділив 194 млн. євро на допомогу людям в Україні.

Для отримання додаткової інформації

Гуманітарна ЄС допомога в Україні

delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu

 

 

///

 

 

Eastern Ukraine: additional €3.5 million to address the humanitarian needs

The European Commission has announced an additional €3.5 million in humanitarian aid to support vulnerable people affected by the conflict in eastern Ukraine. The COVID-19 pandemic has exacerbated the humanitarian situation, resulting in even more instability and vulnerability. In 2021, the Commission has allocated €29 million in humanitarian aid for eastern Ukraine.

Commissioner for Crisis Management, Janez Lenarčič said: "People in eastern Ukraine continue to live in fear and struggle to meet their basic needs. The coronavirus pandemic has made the situation even worse, especially for elderly people, who are often among the most vulnerable. This additional funding will help them access healthcare and essentials, and prepare for the upcoming winter. The EU will support people in eastern Ukraine for as long as needed, but only permanent peace can bring a real solution."

EU Special Representative For Human Rights Eamon Gilmore, during his visit to Kramatorsk, Donetsk oblast, said: "The European Union stands by the people of Ukraine, including the most vulnerable ones, in the face of the conflict and the COVID-19 pandemic. Humanitarian assistance is a key element of our support."

The newly allocated €3.5 million announced today will help the most vulnerable people, including elderly and people with disabilities, meet their basic needs. It will also address access to health services, as well as psycho-social and mental health support. The aid will reach vulnerable people living on both sides of the contact line.

Background

Since March 2014, the conflict in eastern Ukraine has affected over 5.2 million people, 3.4 million of whom are still in need of humanitarian assistance on both sides of the contact line. People have difficulty to sustain their livelihoods and access food, while the mental health and psychosocial situation is also deteriorating. 

The coronavirus pandemic has put an additional strain on the civilian population's already dire situation. Elderly people living in the conflict-affected areas, accounting for one third of the population, are particularly affected by the rundown healthcare system and the constraints to access pensions, protection services and legal support. Occasional indiscriminate shelling along the contact line continues to damage critical infrastructure, schools, hospitals and houses, and hamper the provision of essential services, such as water and electricity. Ukraine ranks fifth in the world for civilian casualties linked to landmines and unexploded ordnances.

Since the start of the conflict, the EU has provided €194 million to help people in Ukraine. 

For More Information

EU humanitarian aid in Ukraine

delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.