06.12.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС та ЄБРР підтримують діджиталізацію українських МСП

Logo
ЄС та ЄБРР підтримують діджиталізацію українських МСП

У рамках ініціативи EU4Business запущено онлайн-платформу бізнес-послуг

Запущено нову цифрову платформу, що допомагатиме тисячам українських малих і середніх підприємств (МСП) знаходити нові можливості для розвитку бізнесу завдяки доступу до важливої інформації.

На цьому онлайн-ресурсі, який підтримують ЄБРР та ЄС у рамках ініціативи «EU4Business», буде розміщуватися інформація про тренінги, заходи, консультаційні можливості, інструменти управляння знаннями та інші важливі дані.

Ця платформа також сприятиме встановленню контактів між провайдерами можливостей для розвитку та компаніями, які їх потребують, а також підвищенню прозорості ринку бізнес-послуг.

Вона доповнить та оптимізує поточну діяльність ЄБРР та ЄС з підтримки розвитку МСП і допоможе забезпечити досягнення нового рівня актуальності та ефективності.

Після онлайн-реєстрації українські МСП зможуть отримувати миттєвий доступ до зареєстрованих експертів, кейсів, бібліотеки бізнес-рішень та корисних даних, що будуть їм необхідні для планування діяльності та розвитку. Очікується, що платформу щомісяця відвідуватиме до 30 тис. користувачів.

Експерти та організації з підтримки бізнесу, які планують надавати послуги МСП через цю платформу, повинні будуть надати приклади успішно реалізованих ними проектів, опис їхніх послуг та іншу релевантну інформацію. Українські компанії матимуть доступ до бази даних зареєстрованих консультантів, з якої вони зможуть підбирати відповідних експертів для їхніх потреб за допомогою необхідних фільтрів.

Платформа також матиме розділ «Спитай експерта», через який відбуватиметься спілкування між експертами та МСП, що потребують підтримку та консультації. Також усі користувачі матимуть доступ до спеціального аналітичного інструменту, за допомогою якого можна буде відстежувати типові проблеми для бізнесу та шляхи їх вирішення, що, серед іншого, допомагатиме в розробці нових продуктів для підтримки МСП.

Нова онлайн-платформа бізнес-послуг базується на досвіді, накопиченому протягом використання попередніх механізмів підтримки, у тому числі існуючих онлайн-ресурсів, і впроваджується у координації з українським урядом.

Передбачається, що на наступному етапі розвитку, який заплановано на другий квартал 2020 року, буде відкрито реєстрацію для інших учасників ринку, як-то бізнес-асоціацій, акселераторів, надавачів грантових коштів тощо.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності у країні в 1993 році Банк узяв на себе сукупні зобов'язання щодо надання більше €14,6 млрд. в рамках 445 проектів.

_____________

 

EU and EBRD support digitalisation of Ukrainian SMEs

Business Services Online Platform launched under EU4Business initiative

 

A new digital platform to support thousands of Ukrainian small and medium-sized enterprises (SMEs) has been launched in order to boost businesses' development opportunities through access to vital information.

The digital initiative supported by the EBRD and the EU under the EU4Business initiative will provide information on trainings, events, advisory opportunities, knowledge tools and other relevant data.

The platform will also bring together the providers and the seekers of development opportunities and will make the market of business services more transparent.

The platform will streamline the existing SME development activities of the EBRD and EU and help bring them to a new level in terms of relevance and efficiency.

Ukrainian SMEs will be able to register online and have instant access to registered experts, case studies, business solutions library and useful data necessary for their planning and development activity. It is expected that the platform will attract up to 30,000 visitors monthly. 

Experts and business support organisations (BSOs) planning to provide services to SMEs via the platform will  have to submit case studies of successfully implemented projects, the description of their services and other relevant information. Ukrainian businesses will be able to select the right experts for their purposes applying necessary filters and browsing through the database of registered consultants.

The platform will offer an "Ask the Expert" section, which will streamline the communication between experts and SMEs seeking support and advice. There will be a special analytical tool open to all users designed to monitor typical business problems and their solutions patterns, which among other things, will help develop new SME support products.

The new Business Services Online Platform takes on board the experience accumulated through previous support mechanisms, including the existing online resources and is implemented in coordination with the government of Ukraine.

It is expected that during the next development stage, due in the second quarter of 2020, the registration will be open for other market players, such as business associations, accelerators, grants providers and others.

The EBRD is the largest international financial investor in Ukraine. Since the start of its operations in the country in 1993, the Bank has made a cumulative commitment of almost €14.6 billion through 445 projects in the country.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.