10.12.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Заява Високого представника від імені ЄС з нагоди Дня прав людини

Logo
Заява Високого представника від імені ЄС з нагоди Дня прав людини

English version is below

Цього року ми відзначаємо десяту річницю Хартії основних прав і тридцяту річницю Конвенції ООН про права дитини. Й досі по всьому світу ці права залишаються під загрозою. Зокрема, діти та молодь продовжують бути головними жертвами порушень прав людини. Їх змушують шукати притулку, вербують як солдатів, примушують до дитячої праці, відривають від власних сімей усупереч їхній волі.

 

У багатьох куточках світу громадяни стають на захист прав людини. Правозахисники виходять на вулиці з вимогою поваги до їхніх прав – громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних. Особливо все більш активними у захисті своїх прав і свого майбутнього стають молоді люди.

 

У цьому глобальному ландшафті, що змінюється, Європейський Союз залишається найсильнішим захисником багатосторонньої системи. Він – стовп сприяння правам людини та їхнього захисту. Європейський Союз посилить свої довготривалі зобов'язання з акцентом на нових питаннях, таких як штучний інтелект і зміни клімату.

 

ЄС вкотре підтверджує своє міцне зобов'язання щодо повного дотримання прав людини усіма жінками й дівчатами. Результатом інтенсивного залучення Європейського Союзу як глобального суб'єкта стали важливі здобутки на Раді прав людини та на Генеральній асамблеї ООН у 2019 році. Зокрема, Європейський Союз зробив внесок у просування питання Прав дитини та Свободи релігії чи віри. Він домігся консенсусу навколо проблематичних ситуацій з правами людини у КНДР, М'янмі та Сирії. Європейський Союз продовжив партнерство з громадянським суспільством, правозахисниками, науковцями, приватним сектором і багатьма іншими сторонами у просуванні порядку денного прав людини.

 

Форум ЄС-неурядові організації, що відбувся у Брюсселі 3-4 грудня за участі близько 200 активістів громадянського суспільства та правозахисників, розглянув роль Євросоюзу у просуванні справедливого екологічного майбутнього та виступив із рекомендаціями щодо можливих цільових дій. Управління землею та природніми ресурсами є одним з найважливіших викликів, з якими зіштовхнувся світ. Європейський Союз визнає важливість роботи правозахисників, яку вони часто здійснюють, зіштовхуючись з великими негараздами та за власний рахунок. ЄС закликає усіх партнерів дозволити правозахисникам працювати у безпечному та сприятливому середовищі, що є вільним від перешкод і незахищеності.

Євросоюз і надалі захищатиме, сприятиме та впроваджуватиме права людини разом з усіма країнами, організаціями та особами, залученими до надання ефективних та інноваційних відповідей на поточні та нові виклики. Ми досягли багатьох результатів, але потрібно зробити більше.

 

***

 

Declaration by the High Representative on behalf of the EU on Human Rights Day

 

We celebrate this year the 10th anniversary of the Charter of the Fundamental Rights and the 30th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child. Yet these rights continue to be challenged around the world. In particular, children and youth continue to be the main victims of human rights violations. They are forced to seek refuge, recruited as soldiers, forced into child labour or torn apart from their families against their will.

 

In many places in the world, citizens are mobilising in favour of human rights. Human rights defenders are taking to the streets to demand respect for their rights: civil, political, economic, social and cultural. Young people in particular have been more and more active in standing up for their rights and their future.

 

In this changing global landscape, the European Union remains the strongest supporter of the multilateral system. It is the pillar of the promotion and protection of human rights. The European Union will reinforce its long-standing commitment, with a focus on new issues such as artificial intelligence or climate change.

 

The EU reaffirms its strong commitment to the full enjoyment of human rights by all women and girls. The European Union's intensified engagement as a global player has resulted in important achievements at the Human Rights Council and the UN General Assembly in 2019. In particular, the European Union contributed to moving forward on Child Rights and Freedom of Religion or Belief. It created consensus around problematic human rights situations in DPRK, Myanmar and Syria. The European Union has continued to partner with civil society, human rights defenders, academia, private sector and many others to advance on the human rights agenda.

 

The EU-NGO Forum, which took place in Brussels on 3 and 4 December, with the participation of around 200 civil society activists and human rights defenders, explored the role of the European Union in advancing a fair environmental future and gave recommendations on possible targeted actions. Land and natural resources management is one of the most critical challenges facing the world today. The European Union recognises the importance of the work of human rights defenders often in the face of great adversity and personal cost. The European Union calls on all partners to allow human rights defenders to work in a safe and enabling environment, free from obstruction and insecurity. 

 

The European Union will continue protecting, promoting and fulfilling human rights together with all countries, organisations and individuals engaged in providing effective and innovative responses to existing and new challenges. We have achieved a lot but more needs to done.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.