30.03.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Суми отримали перші дев’ять тролейбусів з 19-ти, передбачених кредитом ЄІБ

Logo
Суми отримали перші дев'ять тролейбусів з 19-ти, передбачених кредитом ЄІБ

EN version is below

30 березня 2021 року - Суми отримали перші дев'ять з 19-ти низькопідлогових тролейбусів, закуплених за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Це стало можливим завдяки участі Сум у проєкті «Міський громадський транспорт України», що є рамковим кредитом від ЄІБ. В межах проєкту місто отримало 4 млн євро кредиту на оновлення тролейбусного парку.

Тролейбуси підсилять ряд нових маршрутів у місті. Нові тролейбуси обладнано комфортними м'якими сидіннями, кондиціонерами салону та водія, USB портами для зарядки мобільних пристроїв, точками доступу WIFI. Завдяки пандусам та низькій підлозі тролейбуси забезпечать легкий доступ людям похилого віку, людям з інвалідністю та пасажирам з дитячими візочками. Таким чином, жителі Сум зможуть отримати якісний та зручний громадський транспорт.

«Ми раді, що українські міста можуть поступово оновлювати застарілий рухомий склад громадського транспорту та пропонувати пасажирські перевезення, що є більш безпечними, зручним та доступними для різних груп пасажирів. Нові тролейбуси для Сум допоможуть модернізувати громадський транспорт, зробивши його більш інклюзивним та комфортним, а також сприятимуть покращенню якості повітря в місті», – зазначив Жан-Ерік де Загон, голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні.

Окрім кредиту від ЄІБ на придбання нових тролейбусів, профінансована Європейським Союзом технічна підтримка (3.5 млн євро) у межах цього проєкту допомагає Міністерству інфраструктури й містам-учасникам у впровадженні європейських стандартів для підтримки сталої міської мобільності.

«Незважаючи на виклики пандемії COVID-19, мобільність залишається ключовим фактором доступу до послуг, роботи та якості життя. ЄС радий підтримати модернізацію міської мобільності в регіонах України за допомогою транспортних засобів, що виробляються на місцях, а отже, також сприяють економічному зростанню», – сказав Фредерік Куне, керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.

«Я рада, що завдяки нашій співпраці з ЄІБ, мешканці Сум вже можуть відчути переваги від користування новими сучасними, екологічними і якісними тролейбусами. Для Міністерства інфраструктури дуже важливим є перехід на екологічний транспорт. Це дозволить знизити рівень викидів і забруднення довкілля в місті, а також наблизить Україну до реалізації Європейського зеленого курсу», – повідомила Наталія Форсюк, заступниця Міністра інфраструктури України.

Тролейбуси для Сум виготовляє дочірнє підприємство «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс». 23 липня 2020 року Сумська міська рада та «Богдан Моторс» підписали контракт на поставку 19 нових низькопідлогових тролейбусів, включно із запасними частинами та витратними матеріалами, а також набір обладнання та інструментів для обслуговування, ремонту та пов'язаних із цим послуг.

«Наше завдання зробити так, аби в Сумах був сучасний громадський транспорт. Завдяки підтримці ЄІБ та ЄС це стає можливим. Ми вже отримали та тестуємо на маршрутах перші дев'ять із 19-ти тролейбусів, які місто отримало в межах проекту «Міський громадський транспорт України». Ці нові низькопідлогові тролейбуси зроблять пересування містом доступним і зручним для людей похилого віку, людей з інвалідністю та пасажирів з дитячими візочками», – зазначає Сумський міський голова Олександр Лисенко.

«Нові "Богдани" орієнтовані саме на пасажирів: серед переваг – система кондиціювання як кабіни водія, так і салону, збільшена кількість місць для сидіння, максимальна доступність для маломобільних груп, WI-FI та пристрої для зарядки гаджетів. До того ж, тепер маємо змогу відновити перевезення по маршрутам, схеми яких були змінені у зв'язку з виходом з ладу тягової підстанції, що живить центральну частину Сум – використовуючи автономний хід, водії долають знеструмлені ділянки і продовжують курсування без затримок під час ускладнення руху транспорту на дорогах міста. Невдовзі тролейбуси їздитимуть і за новими маршрутами, що розроблені фахівцями служби руху КП СМР «Електроавтотранс» з урахуванням побажань самих пасажирів. Без розвитку громадського комунального транспорту неможливий розвиток сучасного міста, а пріоритет електротранспорту беззаперечний, бо це екологічність, практичність, пасажиромісткість та комфорт», – підсумував Андрій Новик, директор КП СМР «Електроавтотранс».

Довідкова інформація

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – державна фінансово-кредитна установа Європейського Союзу. В Україні банк працює з 2007 року. Банк ЄС прагне підтримати Україну та допомогти створити умови, необхідні для досягнення економічної стабільності. Станом на березень 2021 року ЄІБ надав Україні кредитів на загальну суму майже 8 млрд євро. Найважливіші сфери кредитування ЄІБ в Україні – це соціальна та економічна інфраструктура, транспорт і сполучення, розвиток місцевого приватного сектору, енергоефективність, інновації та боротьба з наслідками змін клімату.

Контакти для преси:

Ольга Сушицька, консультантка з комунікацій, Представництво ЄІБ в Україні, тел: +380 67 243 63 55, o.sushytska@ext.eib.org.

 

__________________

 

 

Sumy received the first nine trolleybuses out of 19 financed by the EIB loan

March 30, 2021Sumy has received the first nine of 19 low-floor trolleybuses purchased with funds from the European Investment Bank (EIB). This was made possible thanks to Sumy's participation in the "Ukraine Urban Public Transport Project" (UUPTP) Framework Loan financed by the EIB. Under the project, the city received a EUR 4 million loan to upgrade its trolleybus fleet.

The new trolleybuses will strengthen a number of new routes in the city. Each trolleybus is equipped with comfortable seats, air-conditioning for passengers and driver, USB ports for charging the gadgets, WIFI access points. Low floors of new trolleybuses and ramps will make city travel accessible for the elderly, people with disabilities, and passengers with prams. Thus, residents of Sumy city will be able to benefit from comfortable and affordable public transport.

"We are pleased that Ukrainian cities can gradually renovate the outdated fleet of public transport and offer transportation services, which are safer, more comfortable and accessible to various groups of passengers. New trolleybuses for Sumy will help modernise public transport making it more inclusive and comfortable and also contribute to better air quality in the city", said Jean-Erik de Zagon, Head of the EIB Resident Representation for Ukraine.

In addition to the EIB loan to purchase new trolleybuses, European Union (EU) grant-funded technical assistance under this project (EUR 3.5 million) helps the Ministry of Infrastructure and participating cities implement European standards of sustainable urban mobility.

"Despite COVID-19 challenges, mobility remains a key factor of access to services, jobs and of quality of life. The EU is happy to support the upgrade of urban mobility in Ukraine's regions with vehicles that are locally produced, and hence also contribute to economic growth", said Frederik Coene, Head of Cooperation at the Delegation of the European Union to Ukraine.

"I am glad that thanks to our cooperation with the EIB, Sumy residents can already feel the benefits of using modern and environmentally friendly trolleybuses of high quality. This will allow reducing levels of emissions as well as pollution of the environment in the city and will also move Ukraine closer to implementation of the European Green Deal", said Natalie Forsyuk, the Ukrainian Deputy Minister of Infrastructure.

The trolleybuses for Sumy are manufactured by "Car assembly plant No 1," a subsidiary of PJSC AC Bohdan Motors. On June 23, 2020, the Sumy City Council and Bogdan Motors signed a contract to supply 19 new low-floor trolleybuses, including a set of spare parts and consumables, a set of equipment and tools for maintenance and related services.

"Our task is to provide Sumy with modern public transport. Due to the EIB's and the EU's support this becomes possible. We have already received the first nine of 19 trolleybuses, which the city was given within Ukraine Urban Public Transport Project and are testing them on transport lines. These new low-floor trolleybuses will make mobility accessible and comfortable for the elderly, people with disabilities and passengers with prams", said Oleksandr Lysenko, Mayor of Sumy city.

"New "Bohdans" are, first of all, passenger-oriented – their advantages include air conditioning system for a driver's as well as for passengers' compartment, more seats, maximum accessibility for people with limited mobility, WI-FI and charging ports for gadgets. Moreover, now we have a possibility to renew passenger services on transport lines that were changed due to malfunction of a tracking substation, which supplies the central part of Sumy with energy – the autonomous running allows drivers to overpass dead sections and continue to maintain scheduled service without delays during traffic congestion on the city's roads. Soon trolleybuses will also run on new routes that have been developed by the transport service experts of the Municipal enterprise of Sumy City Council "Elektroavtotrans" taking into account passengers' preferences. Development of a modern city is impossible without the development of public transport, and priority of electric transport is undeniable since it provides for sustainability, efficiency, passenger capacity and comfort", summed up Andriy Novyk, Director of Municipal enterprise of Sumy City Council "Elektroavtotrans".

Background information:

The European Investment Bank (EIB) is the lending arm of the European Union. The EIB has worked with Ukraine since 2007. The EU bank is committed to supporting Ukraine and helping to create the conditions necessary for the achievement of economic stability. As of March 2021, the EIB has a portfolio of loans totaling almost EUR 8 bln for Ukraine. As one of the key IFIs in Ukraine, the European Investment Bank focuses on social and economic infrastructure, transport and connectivity, local private sector development, energy efficiency, climate action, and innovation.

Press contact:

Olga Sushytska, Communications Consultant, EIB Resident Representation in Ukraine, mobile: +380 67 243 63 55, e-mail: o.sushytska@ext.eib.org.

 

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.