29.03.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 29 березня – 4 квітня

Logo
Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 29 березня – 4 квітня

EN version is below

Події в Україні

Дата

 

Подія

Додаткова інформація

1.03-16.04

Кроки для лідерів: онлайн-семінари

Організовується програмою для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» - Фаза II

Деталі: тут

Контакти:

Олена Томнюк

olena.tomniuk@giz.de

+380 68 303 24 83

24-30.03

Інноваційна весняна школа «Відпустка з EDUTIP»

Організовується за підтримки Енергоефективного цифрового університету для промоції технічних інновацій (EDUTIP)

Контакти:

Вікторія Воропаєва

viktoriya.voropayeva@donntu.edu.ua

+3806 239 291 50

25.03-16.05

House of Europe

у Дніпрі

Контакти:

Олексій Педосенко

Oleksii.Pedosenko@goethe.de

Марина Міщенко

maryna.mishchenko@goethe.de

30.03

Онлайн-тренінг для МСП: Horizon Europe Організовується FORBIZ/EU4Business

Деталі: тут

Реєстрація: тут

30.03

Вебінар щодо організаційного розвитку за темою: «Покращення структури та внутрішньої політики організацій громадянського суспільства для забезпечення соціальних послуг у місцевих бюджетах».

Організовується в рамках проєкту Підвищення спроможності ОГС соціальної сфери України

Контакти:

Ганна Котенко

kotrsl1977@gmail.com

 

31.03-3.04

Конференція для модераторів DOCU/CLUB

 Організовується мережею Docu/Clubs за реформи

Контакти:

Олена Шульга

helenashulga@gmail.com

+380 99 111 89 28

31.03

Прозорі фактично чи декларативно: результати рейтингів прозорості та підзвітності міст-2020

Презентація відбудеться в межах проєкту «Transparent Cities: електронна платформа взаємодії громадян та місцевої влади для забезпечення підзвітності та належного врядування», який реалізується за фінансової підтримки представництва ЄС в Україні.

Контакти:

Тетяна Рязба

transparent-cities@ti-ukraine.org

+380 66 172 54 03

1.04

Карта доступності надання послуг у всіх регіонах України

Організовується програмою для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» - Компонент 2

Контакти:

Вікторія Залозна

victoriia.zalozna@ulead.org.ua

+380 93 169 24 26

2.04

Молодь України та Європейський Союз: агов, можливості?

Захід проводиться ініціативою «Посли європейської молоді» в Україні за підтримки Представництва ЄС в Україні у партнерстві із Євроклубом «Euroclub Mlt lyceum»

Деталі: тут

Реєстрація: тут

3.04

Написання проєктів. Фонди ЄС - 10 днів у проєктному підході

 Організовується CEASC

Деталі: тут

Реєстрація: тут

 

 

 

 ____________________________

 

 

 

Weekly announcement leaflet

 

Announcements: 29 March – April 4

 

Events in Ukraine

Date

Event

Relevant information

1.03-16.04

Steps for Leaders online seminars

U-LEAD with Europe: Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development Programme – Phase II

Details: here

Contacts:

Olena Tomniuk

 olena.tomniuk@giz.de

+380 68 303 24 83

24-30.03

Innovative Spring School "Vacation with EDUTIP"

By EDUTIP Energy-efficient Digital University for Technical Innovation Promotion

Contacts:

Viktoriya Voropaeva

viktoriya.voropayeva@donntu.edu.ua

+380 6239 2 91 50

25.03-16.05

House of Europe

in Dnipro

Contacts:

Oleksii Pedosenko

Oleksii.Pedosenko@goethe.de

Maryna Mishchenko

maryna.mishchenko@goethe.de

30.03

Online-training for entrepreneurs: Horizon Europe:

By FORBIZ/EU4Business

Details: here

Registration: here

30.03

Webinar on organizational development. Subject: "Improvement of a structure and internal policy of CSOs to organize work on the provision of social services funded from local budgets."

By Increasing the capacity of CSOs of social sphere of Ukraine

Contacts:

Hanna Kotenko

kotrsl1977@gmail.com

 

31.03-3.04

Conference for DOCU/CLUB's moderators

By Docu/Clubs network for reforms

Contacts:

Olena Shulga

helenashulga@gmail.com

+380 99 111 89 28

31.03

Transparent on Paper or in Reality: Results of City Transparency and Accountability Rankings 2020

By Transparent Cities e-platform for co-operation of citizens and local governments for accountability and good governance

Details: here

Contacts:

Tetiana Riasba

transparent-cities@ti-ukraine.org

+380 66 172 54 03

1.04

Map of accessibility of service provision in all regions of Ukraine

By U-LEAD with Europe: Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development Programme Component 2

Contacts:

Viktoriia Zalozna

victoriia.zalozna@ulead.org.ua

+380 93 169 24 26

2.04

Ukrainian youth and EU: opportunities, hi!

By Young European Ambassadors  in Ukraine, EU Delegation to Ukraine and «Euroclub Mlt lyceum»

Details: here

Registration: here

 

3.04

Project writing. EU funds: 10 days in a project approach

By CEASC

Details: here

Registration: here

 

 

 

 

 

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.