08.03.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Заява Європейської Комісії до Міжнародного жіночого дня 2021

Logo
Заява Європейської Комісії до Міжнародного жіночого дня 2021

English version is below:

Заява Європейської Комісії до Міжнародного жіночого дня 2021

З нагоди Міжнародного жіночого дня Європейська Комісія зробила таку заяву:

"Минулий рік був складним. Пандемія COVID-19 не оминула нікого. Особливим викликом вона стала для жінок у всьому світі. Лікарі, медсестри, вчителі, продавці цю роботу часто виконують жінки,  — опинилися на передовій боротьби з пандемією. Водночас, вони беруть на себе ще більші обов'язки вдома.

Дозвольте скористатися нагодою подякувати жінкам за їхню мужність, милосердя і внесок у боротьбу з цією кризою, який вони зробили шляхом збереження наших суспільств, систем догляду та функціонування найважливіших служб.

Попри те, що жінки складають більшість працівників на передовій системи охорони здоров'я, вони недостатньо представлені в процесах ухвалення рішень у питанні боротьби з пандемією. Наприклад, 85,2% національних робочих груп щодо подолання COVID-19 у 87-ми країнах, зокрема в 17 країнаї-членах ЄС, очолювалися чоловіками.

Гендерна рівність повинна бути основою відновлення після пандемії. Фонд відновлення та стійкості передбачає, що гендерна рівність та однакові можливості для всіх повинні враховуватися та заохочуватися шляхом підготовки та реалізації національних планів відновлення та стійкості. Жінки мають бути краще представленими на керівнивних позиціях  — чи то в політиці, чи то в радах директорів компаній, тож ми продовжимо боротися за це.

Єврокомісія не шкодувала зусиль у просуванні більшої рівності жінок і чоловіків в Європі та поза її межами. Втілюючи один з ключових елементів Стратегії ЄС з гендерної рівності,  Єврокомісія внесла пропозицію про нові заходи,  що забезпечують принцип рівної оплати праці. Гендерна рівність  — один з ключових принципів Європейського стовпа соціальних прав та амбітного Плану заходів щодо його імплементації, схваленого цього тижня. Гендерна Рівність також є центральним елементом зовнішньої політики ЄС. Гендерний план заходів ЄС (GAP III) підкреслює рішучий та дієвий порядок денний задля сприяння рівності та забезпечення того, щоб жінки та дівчата у всьому світі були наділені можливістю брати участь у формуванні демократії, правосуддя, миру та безпеки.

Пандемія COVID-19 лише погіршила наявну нерівність у нашому суспільстві. Це піддає жінок великому ризику, зокрема в той час, коли вони вдома. Пізніше цього року Єврокомісія презентує нову пропозицію щодо подолання гендерного насильства в Європейському Союзі. В рамках спільної ініціативи ЄС і ООН "Промінь" (Spotlight Initiative) пріоритетні дії щодо зменшення всіх форм гендерного насилля у наших країнах-партнерах були адаптовані відповідно до нагальних потреб.

Прогресу важко досягнути, але його легко втратити. Ми повинні працювати над тим, щоб Європа залишалася лідером у питанні прав жінок. Рух назад неможливий, ми повинні продовжувати просуватися вперед".

Довідкова інформація

Дотримуючись зобов'язань, взятих Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, першою жінкою на цій посаді, Віце-президентка Вєра Юрова і Єврокомісарка Гелена Даллі минулого року презентували Стратегію ЄС з гендерної рівності на 2020-2025 роки. Стратегія передбачає низку амбітних заходів щодо просування гендерної рівності в Європі та поза її межами. Сьогодні Єврокомісія опублікувала щорічний звіт щодо рівності чоловіків та жінок (пресреліз).

Одним з головних пріоритетів Стратегії була ініціатива щодо посилення принципу рівної оплати праці шляхом її прозорості. Вчора Єврокомісія ухвалила відповідну законодавчу ініціативу. Єврокомісія буде наполягати на ухваленні пропозиції від 2012 року щодо Директиви про покращення гендерного балансу в радах директорів.

Єврокомісія також працює над новою законодавчою ініціативою щодо подолання гендерного насильства. Публічні  консультації щодо ініціативи розпочалися у лютому. Паралельно приєднання ЄС до Стамбульської конвенції Ради Європи залишається пріоритетом для Єврокомісії. У червні 2020 року Єврокомісія ухвалила першу Стратегію ЄС щодо прав жертв, таким чином просуваючись у боротьбі проти гендерного насильства.

Боротьба проти онлайн-насильства стосовно жінок - ще один важливий елемент Стратегії з гендерної рівності. Закон щодо цифрових послуг, запропонований Європейською Комісією у грудні 2020 року, підтримує стратегію і має на меті у подальшому гармонізувати та оновити правила для провайдерів цифрових послуг, таким чином вирішуючи проблему з розповсюджуваним користувачами нелегальним контентом і забезпечуючи запобіжники для захисту основоположних прав. У Плані заходів з цифрової освіти та Європейській програмі розвитку навичок, Європейська Комісія анонсувала ряд заходів щодо просування гендерно збалансованої участі в професіях, пов'язаних з інформаційно-комунікаційними технологіями, а також у рамках розвитку цифрових навичок. Посилені гарантії для молоді  підтримують заходи щодо подолання гендерних упереджень і дискримінації при консультуванні та наданні рекомендацій щодо працевлаштування.

У відповідності до цілей, передбачених Планом дій щодо медіа та аудіовізуальних засобів, Європейська Комісія невдовзі розпочне кампанію з підвищення рівня обізнаності з гендерних питань та різноманітності, в рамках якої акцент буде зроблено на мотиваційних прикладах в аудіовізуальному та новинному секторах медіа. Це частина ширших зусиль з просування гендерного балансу та різноманітності в креативній та культурній сфері, які також включають заходи, що проводяться в рамках медійної  програми Creative Europe (Креативна Європа).

Гендерний вимір повністю інтегрований до програми Horizon Europe (Горизонт Європа) і Нового європейського дослідницького простору для досліджень та інновацій. Інклюзія та рівність також є одними з основних положень програми  Erasmus+, яка підтримує жінок серед соціальних підприємців та науковців, і допомагає відкрити нові напрями досліджень гендерної рівності, стійкості та розширення прав і можливостей жінок. Щоб підкреслити досягнення європейських жінок у дослідженнях, інноваціях, освіті, культурі та спорті, Єврокомісарка з питань інновацій, досліджень, культури, освіти, молоді та спорту Марія Ґабріель розпочала соціальну медійну кампанію #EUwomen4future.

Сьогодні Об'єднаний дослідницький центр (JRC) Єврокомісії та Європейський інститут гендерної рівності (EIGE) запустили спільний проєкт Моніторинговий портал Стратегії з гендерної рівності в рамках цієї Стратегії на 2020-2025 роки.

Нова Багаторічна програма фінансування 2021-2027 посилює актуалізацію гендерного питання у рамках витрат з бюджету ЄС, зокрема за допомогою структурних фондів ЄС. Програма Next Generation EU (Наступне покоління ЄС) приділяє особливу увагу питанню гендерної рівності. Зокрема, національні плани відновлення та стійкості повинні передбачити, яким чином інструменти і реформи, що будуть профінансовані Фондом відновлення та стійкості, будуть сприяти просуванню гендерної рівності  та рівних можливостей для всіх.         

Поза межами ЄС,  Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики/Віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель і Єврокомісарка Ютта Урпілайнен представили ряд заходів, націлених на підвищення гендерної рівності та рівних прав і можливостей для жінок за допомогою нового Гендерного плану дій ЄС (GAP III). Запуск програми "Промінь" (Spotlight Initiative) Європейською Комісією cпільно з Організацією Об'єднаних Націй особливо спрямований на подолання гендерного насильства на глобальному рівні.

Більше інформації

Пресреліз - Міжнародний жіночий день 2021: пандемія COVID-19 як головний виклик для гендерної рівності

Пресреліз - Прозорість оплати: Єврокомісія пропонує заходи для забезпечення рівної оплати за однакову роботу

Пресреліз - Європейський інститут гендерної рівності (EIGE): COVID-19 підірвав досягнення цілей щодо гендерної рівності

Вебсайт з питань Гендерної рівності

***

Statement by the European Commission ahead of International Women's Day 2021

Ahead of International Women's Day, the European Commission issued the following statement:

"The past year was a difficult one. The COVID-19 pandemic has spared nobody, and was particularly challenging for women around the world. Doctors, nurses, teachers, shop assistants – jobs often held by women – have found themselves at the frontline of the pandemic. All this, while taking on greater responsibilities at home.

Let us take a moment to thank women for their bravery, their compassion and their contribution in fighting this crisis, also by keeping our societies, care systems and most essential services running.

While women make up the majority of frontline workers in the healthcare, they were barely represented in the pandemic decision-making processes. For instance, of the national dedicated COVID-19 task forces in 87 countries, including 17 EU Member States, 85.2% were led by men.

Gender equality must be at the heart of the post-pandemic recovery. The Recovery and Resilience Facility Regulation provides that gender equality and equal opportunities for all should be taken into account and promoted throughout the preparation and implementation of national recovery and resilience plans. Women must also be better represented in leadership position be it in politics or on companies' boards – we will continue to fight for it.

The Commission spared no efforts in pushing for greater equality between women and men in Europe and beyond. Delivering on one of the key elements of the EU's Gender Equality Strategy, the Commission tabled a proposal for new measures enforcing the equal pay principle. Gender equality is one of the key principles of the European Pillar of Social Rights, and this week's ambitious Action Plan to implement the Pillar. Gender equality is at centre of the EU's external action too. The EU Gender Action Plan (GAP III) outlines a bold and operational agenda to promote equality and ensure women and girls all around the world are empowered to participate in shaping democracy, justice, peace and security.

The COVID-19 pandemic has exacerbated the existing inequalities in our society. It put women at a great risk, including at times in their own homes. Later this year, the Commission will present a new proposal to combat gender-based violence in the EU. In our partner countries, the joint EU/UN Spotlight Initiative adapted priority actions on the elimination of all forms of gender-based violence to urgent needs.

Progress is hard-won, but easily lost. We must work for Europe to remain a trailblazer in women's rights. Backsliding is not an option and we will continue to push forward."

Background

Delivering on the commitments made by President Ursula von der Leyen, the first female President of the European Commission, last year, Vice-President Vera Jourová and Commissioner Helena Dalli presented the Gender Equality Strategy 2020-2025. The Strategy set out a number of ambitious actions to advance gender equality in Europe and beyond. Today, the European Commission is publishing its annual report on equality between men and women (see press release).

One of the main priorities of the Strategy was an initiative to strengthen the principle of equal pay through pay transparency. The Commission adopted a legislative proposal yesterday. The Commission will also continue pushing for the adoption of the 2012 proposal for a Directive on improving the gender balance on corporate boards.

The Commission is also working on a new legislative initiative to combat gender-based violence. A public consultation on the initiative was launched in February. In parallel, EU accession to the Council of Europe Istanbul Convention remains a key priority for the Commission. In June 2020, the Commission adopted the first-ever EU victims' rights strategy, further stepping up its fight against gender-based violence.

Tackling online violence against women is another important element of the Gender Equality Strategy. A Digital Services Act, proposed by the Commission in December 2020, supports the strategy and aims to further harmonise and update the rules for digital services providers, while addressing user-disseminated illegal content and providing safeguards for the protection of fundamental rights. In the Digital Education Action Plan and European Skills Agenda, the Commission announced a range of actions to promote gender-balanced participation in ICT-related professions and digital skills development. The Reinforced Youth Guarantee supports measures to address gender bias and discrimination in employment counselling and guidance.

In line with the objectives set by the Media and Audiovisual Action Plan, the Commission will soon launch a gender and diversity awareness campaign focused on inspiring role models in the audiovisual and news media sectors. This is part of a broader effort to promote gender balance and diversity in the creative and cultural sector, which also includes actions  carried out under the Creative Europe MEDIA programme.

The gender dimension is fully integrated into the Horizon Europe programme and a New ERA for Research and Innovation. Inclusion and equality are also core tenets of the Erasmus+ programme, which supports female social entrepreneurs or academics, and helps opening up new areas of research into gender equality, sustainability and female empowerment. To highlight the achievements of European women in research, innovation, education, culture and sport Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education, Youth and Sport, launched a social media campaign, #EUwomen4future.

Today, the Commission's Joint Research Centre and the European Institute for Gender Equality (EIGE) have launched a joint and collaborative project – the Gender Equality Strategy Monitoring Portal for the Gender Equality Strategy 2020-2025.

The new Multi-annual Financial Framework 2021-2027 strengthens gender mainstreaming in the spending of the EU budget, in particular through the EU structural funds. NextGenerationEU also pays specific attention to gender equality. In particular, national recovery and resilience plans should set out how the investments and reforms that will be financed by the Recovery and Resilience Facility are expected to contribute to promoting gender equality and equal opportunities for all.

Outside of the EU, the High Representative/Vice-President Josep Borrell and Commissioner Jutta Urpilainen presented a set of actions to strengthen gender equality and women's empowerment through the new Gender Action Plan (GAP III) for 2021-2025. The launch of the Spotlight Initiative by the European Commission together with the United Nations specifically addresses gender-based violence at the global level.

For More Information

Press release – International Women's Day 2021: COVID-19 pandemic is a major challenge for gender equality

Press release – Pay Transparency: Commission proposes measures to ensure equal pay for equal work

Press release - European Institute for Gender Equality (EIGE): Covid-19 derails gender equality gains

Website on Gender equality 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.