15.09.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Європейський Союз і ВООЗ доставили понад 100 кисневих концентраторів для пацієнтів з COVID-19 в Україні

Logo
Європейський Союз і ВООЗ доставили понад 100 кисневих концентраторів для пацієнтів з COVID-19 в Україні

English version is below

Партія медичного обладнання, що включає 100 концентраторів кисню була доставлена в Україну. Обладнання було закуплено ВООЗ за фінансової підтримки Європейського Союзу. Це обладнання призначене для 44 медзакладів, що лікують пацієнтів з COVID-19 та дозволить допомагати пацієнтам одужувати від важкої хвороби, спричиненої COVID-19. Забезпечені обладнанням будуть лікарні в регіонах України, які найбільше постраждали від COVID-19, включаючи Львівську, Чернівецьку, Харківську, Івано-Франківську області, Київ та Умань.

Обладнання було закуплене Європейським регіональним бюро ВООЗ за фінансування Європейського Союзу в рамках ініціативи «Солідарність заради здоров'я». Загальна вартість цієї поставки складає понад 78 000 євро.

Кисневі концентратори — це неінвазивний спосіб забезпечення киснем пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19. Забезпечення додатковим киснем є першим важливим кроком для лікування пацієнтів з важким перебігом COVID-19, які мають низький рівень кисню в крові, та цей спосіб повинен бути основним при виборі лікування.

Після всіх необхідних адміністративних процедур з боку влади, концентратори кисню будуть розподілені Бюро ВООЗ в України відповідно до потреб закладів охорони здоров'я, визначених Міністерством охорони здоров'я в Україні.

Все обладнання, що поставлено, перевірено на відповідність стандартам якості та безпеки.

 «Пандемія досі триває. Темпи поширення COVID-19 в Україні викликають тривогу та вимагають злагоджених дій від усіх. В рамках ініціативи «Солідарність заради здоров'я», Європейський Союз та Всесвітня організація охорони здоров'я надають терміново необхідну допомогу для покриття критичних медичних потреб. Завдяки нашому партнерству ми змогли закупити та доставити, попри дефіцит у всьому світі, кисневі концентратори, які критично важливі для лікування тяжкохворих на COVID-19 у 44 лікарнях по всій країні. Наразі дуже важливо якнайскоріше пройти всі адміністративні процедури для того, щоб розпочати доставку цього критичного обладнання, щоб передові лікарні вже могли ним користуватися. Це частина програми допомоги Європейського Союзу #TeamEurope, в рамках якого Україні виділяється 190 мільйонів євро на реагування на COVID-19», — зазначив Матті Маасікас, посол ЄС, голова Представництва ЄС в Україні.

 «В контексті кризи, спричиненої COVID-19, ВООЗ працює над тим, щоб максимально забезпечити наявність критично важливого медичного обладнання для найбільш вразливих груп населення. Ми зосереджені, щоб покрити найбільш термінові потреби та справді вдячні за те, що завдяки ініціативі «Солідарність заради здоров'я» ми досягаємо змін в Україні. Ці кисневі концентратори матимуть вирішальне значення в лікуванні пацієнтів з важкою формою коронавірусної хвороби у районах із найбільшою кількістю підтверджених випадків захворювання на COVID-19», — підкреслив доктор Ярно Хабіхт, Представник ВООЗ та Голова Представництва ВООЗ в Україні.

«У відповідь на пандемію COVID-19 дуже важливо не тільки швидко реагувати на проблеми, з якими система охорони здоров'я зіткнулася на початку кризи, але й забезпечити оперативні та системні заходи надалі. Збільшення потенціалу передових медичних закладів у регіонах, які найбільше постраждали від пандемії, має вирішальне значення. Адже це допомагає зменшити навантаження на системи охорони здоров'я та підтримати людей, які мужньо борьться з вірусом», — додав доктор Віктор Ляшко, заступник Міністра охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар України.

Забезпечення критичним обладнанням є частиною заходів Європейського Союзу з реагування на пандемію COVID-19, яка вже вразила 216 країн світу. ЄС виділив 190 мільйонів євро для України на реагування на COVID-19. Ці кошти використовуються для невідкладних надзвичайних потреб в галузі охорони здоров'я, довгострокового зміцнення потенціалу країни у сфері охорони здоров'я, а також для соціально-економічного відновлення. Україна також отримає спеціальну макрофінансову допомогу, яка складає 1,2 млрд євро.

Мета проєкту — постійна допомога Європейським Союзом та ВООЗ Україні.

 

 

 

Довідкова інформація:

Ініціатива «Солідарність заради здоров'я» є спільним проєктом Європейського Союзу та Європейського регіонального бюро ВООЗ в шести країнах Східної Європи та Кавказу — Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні. Мета проєкту — допомогти у профілактиці, виявленні та реагуванні на пандемію COVID-19, а також зміцнити потенціал східних сусідів ЄС з реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я. Проєкт здійснюється Європейським регіональним бюро ВООЗ та Бюро ВООЗ у країнах у тісній координації з представництвами ЄС, національними органами влади та партнерами з розвитку, зокрема в системі Організації Об'єднаних Націй.

Довідкова інформація про роль ВООЗ у реагуванні на пандемію COVID-19: Роль Бюро ВООЗ в Україні полягає у підтримці країни у створенні та посиленні політики для сталого розвитку охорони здоров'я. Це включає надання технічних рекомендацій з питань громадського здоров'я, підтримку розробки стандартів та рекомендацій, побудову відносин на рівні країни для ефективної технічної співпраці та забезпечення того, щоб заходи громадського здоров'я були скоординовані та діяли під час криз.

Наразі Бюро ВООЗ в Україні зосереджує свою роботу на реагуванні на пандемію COVID-19 та співпраці з органами охорони здоров'я та іншими установами, які беруть участь у координації, плануванні та моніторингу на рівні країни, дослідженні випадків, профілактиці інфекції та боротьби з нею. ВООЗ надає підтримку у підвищенні лабораторного потенціалу з діагностики COVID-19 на національному та регіональному рівнях, а також в удосконаленні стандартизації в системі охорони здоров'я.

За додатковою інформацією звертайтеся до Тетяни Долгової, фахівця зі зв'язків із громадськістю за email: dolhovat@who.int.

________________

 

European Union and WHO deliver over 100 oxygen concentrators for COVID-19 patients in Ukraine

 

The delivery of more than 100 oxygen concentrators, funded by the European Union and procured by WHO arrived in the country. The equipment enables more than 44 frontline hospitals to help patients recover from severe illness due to COVID-19. These supplies cover critical equipment needs of the most COVID-19 affected areas in Ukraine, including such regions as Lviv, Chernivtsi, Kharkiv, Ivano-Frankivsk, and Kyiv and Uman cities.

The equipment was procured by the WHO Regional Office for Europe, with funding from the EU, through the Solidarity for Health Initiative. The goods are valued at over EUR 78 000. 

Oxygen concentrators are a non-invasive way of providing oxygen to patients hospitalized with COVID-19. Such supplemental oxygen is the first essential step for the treatment of severe COVID-19 patients with low blood oxygen levels and should be a primary focus for treatment. 

After necessary administrative steps by authorities, the oxygen concentrators will be distributed by the WHO Country Office according to the needs of the healthcare facilities identified by the Ministry of Health of Ukraine.

All the equipment delivered has been checked to ensure it meets quality and safety standards.

 "The pandemic is not over. The spread of COVID-19 in Ukraine is alarming and requires coordinated action from all. Through the Solidarity for Health Initiative, the EU and the World Health Organisation are providing emergency assistance to respond to critical medical needs. Thanks to our partnership, we were able to purchase and deliver, despite the worldwide shortage, oxygen concentrators which are essential to treat severely ill COVID-19 patients in 44 hospitals across the entire country. It is now very important to proceed urgently with the clearance of these critical supplies in order to allow frontline hospitals to benefit from them. This is part of the European Union's #TeamEurope approach, in the context of which it is mobilising a COVID-response package of EUR 190 million for Ukraine." Ambassador Matti Maasikas, Head of European Union Delegation to Ukraine said. 

"In the context of the Coronavirus crisis, WHO is working to maximize the availability of critical medical supplies to the most vulnerable. We are focused on fulfilling urgent requests and really appreciate that with the Solidarity for Health Initiative project we are making a difference in Ukraine. Delivery of these oxygen concentrators will be crucial in treating the most severely affected patients in the areas with the highest numbers of confirmed cases of COVID-19", underlined WHO Representative in Ukraine Dr. Jarno Habicht.

"In response to the COVID-19 pandemic it is very important not only to respond quickly to all challenges which the health system was facing at the beginning of the crisis, but also to ensure prompt and structured response for later. Increasing the capacity of frontline hospitals in the most COVID-19 affected areas in Ukraine to treat severe cases of COVID-19 is vital as it helps to reduce the burden on health systems and support people who are bravely fighting the virus ", added Deputy Minister of Health (MoH) and Chief State Sanitary Doctor of Ukraine Dr. Viktor Liashko.

In the first phase of the project, a shipment of around one million units of personal protective equipment for 50 COVID-19 dedicated hospitals and essential supplies for 27 COVID-19 laboratories were procured and delivered.

The provision of these critical supplies is part of the European Union's response to the COVID-19 pandemic, currently affecting more than 216 countries and territories. The total COVID-19 response package from the EU for Ukraine is EUR 190 million. The funds are being used for emergency needs in healthcare, longer-term strengthening of the health sector, as well as socioeconomic recovery. Ukraine is also set to benefit from a special Macro-Financial Assistance worth EUR 1.2 billion.

The project builds upon the European Union's and WHO's ongoing support to Ukraine.

 

 

Background information:

"Solidarity for Health Initiative" is a joint effort of the European Union and WHO Regional Office for Europe in six countries of Eastern Europe and the Caucasus – Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova, and Ukraine. The project is aimed to help prevent, detect and respond to the COVID-19 pandemic and strengthen the EU's Eastern Neighbourhood's capacity to respond to public health emergencies. The project is implemented by the WHO Regional Office for Europe and WHO country offices, in close coordination with EU Delegations, national authorities and development partners, including those in the United Nations system.

The role of the WHO Country Office in Ukraine is to support the country in creating and strengthening policies for sustainable health development. This includes providing technical guidance in public health-related issues, supporting the development of standards and guidelines, building up local relationships for efficient technical cooperation, and ensuring that public health measures are coordinated and in place during crises.

Currently, the Country Office in Ukraine is focusing its work on COVID-19 response and cooperation with the health authorities and other institutions involved in the country-level coordination, planning, and monitoring, case investigation, infection prevention and control. WHO has been supporting improving the national and regional capacities to diagnose COVID-19 via the national laboratory system, and also improving clinical standards and approaches in the country.

For additional information, please contact: Dolhova Tetiana, Communication Officer dolhovat@who.int

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.