09.07.2020

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Проєкт ЄС-МОП провів тренінг для понад 500 національних фахівців із питань міжнародних і європейських стандартів праці щодо робочого часу

Logo
Проєкт ЄС-МОП провів тренінг для понад 500 національних фахівців із питань міжнародних і європейських стандартів праці щодо робочого часу

English version is below

9 липня 2020 року відбувся третій онлайн-тренінг з питань робочого часу в межах літнього марафону, який складається із шести онлайн-тренінгів з міжнародних і європейських стандартів з питань праці, проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні». В межах цього тренінгу були розглянуті наступні питання: максимальне тижневе робоче навантаження, щоденний і тижневий відпочинок, перерви, щорічна оплачувана відпустка, нічна робота тощо.

«Організація робочого часу є ключовим елементом трудових відносин, який завжди був одним із центральних питань у сфері праці. З більш загальної та вседержавної соціально-економічної точки зору робочий час може також мати далекосяжний вплив на економіку, конкурентоспроможність підприємств, зайнятість, державні послуги та інфраструктуру, дозволяючи при цьому вирішувати такі соціальні проблеми, як баланс між трудовим і особистим життям і забезпечення безпеки, здоров'я і добробуту працівників,» — зазначив Антоніу Сантуш, Менеджер Проєкту ЄС-МОП.

Понад 500 національних фахівців, що представляють законодавчі, виконавчі органи влади та соціальних партнерів, обговорили, як робочий час має регулюватися на національному рівні відповідно до міжнародних та європейських стандартів із питань праці. Учасники ознайомилися з визначеннями низки відповідних понять щодо робочого часу та звернулися до мінімальних вимог безпеки та здоров'я на роботі для організації робочого часу. Практичні задачі стали гарною практикою для перевірки отриманих знань щодо дотримання мінімальних вимог робочого часу.

Представлений Навчальний матеріал є одним із допоміжних інформаційних матеріалів, який містить технічні поради й настанови щодо шляхів ефективнішого узгодження української правової бази з європейськими та міжнародними трудовими нормами щодо робочого часу, що у свою чергу сприятиме реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також створенню гідних умов праці в Україні.

Запропонована інфографіка надає короткий огляд основних аспектів робочого часу відповідно до міжнародних та європейських стандартів із питань праці.

Довідкова інформація: Проєкт «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні», який фінансується ЄС та впроваджується Міжнародною організацією праці, спрямований на сприяння безпечній, здоровій та задекларованій праці в Україні. Його очікуваним результатом у близькій перспективі є покращення дотримання Україною основних міжнародних і європейських норм із безпеки і здоров'я на роботі (БЗР) та трудових відносин.

За додатковою інформацією звертайтесь до Софії Литвин, Національного Координатора Проєкту ЄС-МОП, +38 050 334 98 87, lytvyn@ilo.org

 

 

________________________________________

 

 

EU-ILO Project trained more than 500 national experts on relevant International and EU Labour Standards about working time

On 9 July 2020, the third online training module on working time has been conducted within the summer marathon of 6 online training sessions on international and EU labour standards, in the framework of the EU-ILO project "Towards safe, healthy and declared work in Ukraine". The online training covered various aspects of working time, such as maximum weekly working time, daily rest, breaks, weekly rest, annual paid leave, night work, etc. 

"Working time arrangements are key elements of the employment relationship and have always been a central issue in the world of work. From a more general and nationwide economic and social point of view, working time can also have a far-reaching impact on economy, industry competitiveness, employment and public services and infrastructures, while allowing to tackle social challenges as the work–life balance and the protection of workers' safety, health and well-being", said Antonio Santos, EU-ILO Project Manager.

More than 500 national experts, representing legislative, executive bodies and social partners, discussed how working time should be regulated at national level in accordance with international and European labour standards. The participants looked into the definitions of a series of relevant concepts regarding working time and addressed the minimum safety and health requirements for the organization of working time. The cases discussed were a good exercise to check observance of minimum requirements of working time.

The Background Paper, a "one stop shop" that puts together the main aspects of the applicable ILO conventions and EU directives, provides technical support, knowledge and guidance on how to better align Ukrainian legal framework with International and European Labour Standards and best practices on working time, supporting the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement and fostering decent working conditions for all in Ukraine.

The enclosed infographic is one-page explainer that synthetizes the main aspects of the International and EU Labour Standards on working time.

Background information: The long-term objective of the project "Towards safe, healthy and declared work in Ukraine" funded by the European Union and implemented by the International Labour Organisation is that men and women workers in Ukraine enjoy safe, healthy and declared work. The expected short-term impact is an improved compliance of Ukraine with key international and EU standards on occupational safety and health and labour relations. 

Contact person: Sofia Lytvyn, National Project Coordinator of EU-ILO Project, 

+38 050 334 98 87,  lytvyn@ilo.org

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.