21.07.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] House of Europe підтримав більше 53 культурних інституції в Україні протягом пандемії COVID-19

Logo
House of Europe підтримав більше 53 культурних інституції в Україні протягом пандемії COVID-19

English version is below

З квітня 2020 року, програма House of Europe, яку фінансує Європейський Союз, підтримала більше 53 культурних інституцій з майже усіх регіонів України аби допомогти їм впоратися з викликами пандемії. Спеціальний пакет підтримки у відповідь на COVID-19 нараховує 0,8 млн євро.  Результати імплементації пакету підтримки були презентовані Представництвом ЄС в Україні разом з програмою House of Europe 21 липня 2020 року. 

"Наша головна мета — врятувати культурні інституції від зникнення; допомогти креативним людям продовжувати працювати і творити. Їхня робота не тільки підтримує єдність та мотивацію у суспільстві під час кризи: зрештою креативність, інноваційність та критика є одними з найпотужніших активів прогресивної, європейської України", відзначив Фредерік Куне, керівник відділу "Соціальний та регіональний розвиток", перший радник Представництва Європейського Союзу в Україні.

Підтримка від ЄС під час кризи:

  • 35 організацій отримали інфраструктурні гранти, що покривають витрати на обладнання для дистанційної роботи, а також оренду приміщень і оплату праці, — до 9 тис. євро на кожну організацію.
  • 10 грантів цифрової співпраці, які фінансують інноваційні культурні проєкти у цифровому форматі, що втілюються спільно організаціями з України та ЄС, — до  25 тис. євро на кожен проєкт.
  • 8 грантів для переможців Хататону, найбільшого онлайн-марафону ідей в Україні, який був проведений у співпраці з Ґете-Інститутом в Україні та зібрав 1163 учасників з IT та сфери культури, — до 25 тис. євро на кожну ідею.

Повну інформацію про гранти у відповідь на COVID-19, перелік переможців, а також опис усіх успішних організації та проєктів ви знайдете тут.

"Це чудове відчуття, коли грантова програма стає реальною, коли абстрактні фонди перетворюються на живі ідеї, проєкти людей. Але коли це відбувається посеред пандемії, всупереч усьому, відчуття є ще сильнішими. Протягом роботи над пакетом допомоги у відповідь на COVID-19 ми зустріли величезний попит — мотивацію кожного з колективів докладати зусиль та перебудовувати свої проєкти, за підтримки Європейського Союзу через "Дім Європи", для потреб надзвичайних кризових ситуацій. Результати проєктів є надихаючими — і для нас, і, сподіваємось, для всього сектору культури в Україні", — коментує Крістіан Дімер, керівник програми House of Europe.

Окрім грантів для культурних інституцій, понад 1000 митців, креативних підприємців та професіоналів зі сфери культури отримали індивідуальні одноразові стипендії у розмірі 100 євро для пом'якшення наслідків цієї кризи для них та їхніх сімей. Вони могли вибрати та пройти один з навчальних курсів для професіоналів із сектору культури з бібліотеки онлайн-курсів, куратором якої була команда House of Europe. Після успішного завершення курсів ці фахівці подавали заявку на виплату стипендії, що слугувала заохоченням та імпульсом до нових пошуків.

House of Europe також підтримує тих, хто вже скористався можливостями програми, завдяки спеціальній лінії грантів для випускників. Після закінчення карантину мають відбутися різноманітні нетворкінгові події для  випускників House of Europe.

Європейський Союз завдяки House of Europe продовжуватиме підтримувати митців, культурні інституції та креативні індустрії в Україні. Професіонали культури та креативних індустрій, а також українці, які працюють в галузі освіти, охорони здоров'я, соціального підприємництва, засобів масової інформації та молоді, можуть перейти на веб-сайт House of Europe, щоб дізнатися більше про нові можливості для підтримки.

 

Довідкова інформація:

House of Europe — це програма, що фінансується Європейським Союзом, створена з метою підтримки професійного і творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС. Програма фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа й роботі з молоддю. House of Europe відкрили у жовтні 2019 року. Програма має бюджет у 12,2 мільйонів євро та надає 22 окремі лінії підтримки, що дозволяють українцям брати участь у стажуваннях, навчальних подорожах, нетворкінгу, резиденціях та інших формах професійного обміну в ЄС.

House of Europe приділяє особливу увагу регіонам України: окрім мобільного павільйону, програма розвиває поп-ап-формат «Дому Європи», співпрацюючи з місцевими хабами та креативними підприємцями у Рівному та Дніпрі.

Goethe-Institut в Україні керує програмою House of Europe. Британська рада, Французький інститут та Чеський центр є консорціум-партнерами проєкту.

За додатковою інформацією звертайтеся до Олексія Педосенка oleksii.pedosenko@houseofeurope.org.ua або за телефоном +38 067 408 40 26.

 

__________________________

 

 

 

House of Europe supports more than 53 cultural institutions in Ukraine during COVID-19 pandemic

 

Since April 2020, the EU-funded House of Europe programme has supported more than 53 cultural institutions from almost all regions of Ukraine to address the new challenges of the current pandemic. A special COVID-19 response package equals EUR 0.8 mln. These results were presented by the EU Delegation to Ukraine together with the House of Europe programme on 21 July 2020.

"Our main goal is to help save cultural institutions from extinction; to help creative people to continue working and thriving. Not only does their work prop up cohesion and motivation of a society in crisis times: after all, their creativity, innovation, and critique constitute the most powerful assets of a progressive, European Ukraine,"  noted Frederik Coene, Head of Section "Local and Human Development", the First Counsellor of the European Union Delegation to Ukraine.

The beneficiaries of the support package are:

  • 35 organisations received infrastructure grants covering equipment for distance-working, as well as rental expenses and salaries — up to EUR 9,000 for each organisation.
  • 10 digital cooperation grants fund innovative cultural projects in the digital format, developed jointly by cultural organisations in Ukraine and the EU — up to EUR 25,000 for each project.
  • 8 grants for the winners of the Hatathon, the biggest online ideathon held in Ukraine in cooperation with Goethe-Institut Ukraine, that brought together 1,168 IT and culture participants — up to EUR 25,000 for each idea.

Full information about these COVID-19 grant lines, lists of the winners, as well as short descriptions for every supported project can be found here.

"It is a great feeling when a grant programme turns real, when abstract funds convert into living ideas, projects of people. But when this happens in the middle of a pandemic, against all odds, even the more. Throughout the COVID-19 package, we met a huge demand – motivation for every single of the team to work hard to adjust the support the European Union is lending through the House of Europe, to the needs and emergencies of the crisis. The resulting projects are an encouragement – to us, and hopefully to the entire cultural sector in Ukraine," Christian Diemer, Head of the House of Europe programme, commented.

In addition to the grants for cultural institutions, more than 1,000 artists, creative entrepreneurs, and cultural professionals have received individual one-off scholarships of EUR 100 to mitigate the effects of this crisis on them and their families. They could choose from a library of online courses, curated by the House of Europe team and relevant for culture professionals. After successful completion, those professionals applied for a stipend as an acknowledgement and further impulse.

House of Europe also supports those who have already benefited from their programmes, through a special grand line designed for its alumni. Vast alumni community gatherings for networking and other special events are to come after the end of the quarantine.

The European Union, with its House of Europe programme, will continue to support artists, cultural institutions, and the creative industry in Ukraine. Culture and creative industry professionals as well as Ukrainians working in education, health, social entrepreneurship, media, and youth can follow the House of Europe website to learn more about new support options.

 

Background information:

House of Europe is an EU-funded programme fostering professional and creative exchange between Ukrainians and their colleagues in EU countries. The programme focuses on different professional fields: culture and creative industries, education, health, social entrepreneurship, media, and youth. House of Europe was launched in October 2019. The programme has a budget of EUR 12.2 mln to support 22 separate programme lines enabling Ukrainians to go for conferences, professional events, internships, and networking in the EU, or to enrol in study tours, residencies, trainings, and other forms of support. 

House of Europe pays special attention to the regional aspect: besides the Mobile Pavilion, in cooperation with local hubs and creative entrepreneurs in Rivne and Dnipro, House of Europe developed the format of Pop-up Hubs.

Implementation of the House of Europe Programme is led by Goethe-Institut Ukraine with the British Council Ukraine, Institut français d'Ukraine, and Czech Centre as consortium partners.

 

For details, please contact Oleksii Pedosenko via oleksii.pedosenko@houseofeurope.org.ua or at +38 067 408 40 26.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.